PMEGP योजना 2024 मराठी (रजिस्ट्रेशन): Application Form, पात्रता, ऑनलाइन अर्ज | प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2023 मराठी

Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना | PMEGP Loan Apply | प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना 2024 संपूर्ण माहिती मराठी | प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2024 मराठी | PMEGP Scheme In Marathi PDF | PIMEGP ऑनलाइन अप्लिकेशन

PMEGP योजना 2024 मराठी: भारत देश हा विकासशील देश असल्यामुळे आपल्याकडील लोकसंख्या मोठ्याप्रमाणात ग्रामीण भागात दिसून येते, ग्रामीण भागात मुख्यत शेती हा व्यवसाय असतो परंतु शासनाच्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना सरकार विविध प्रकारातून आर्थिक मदत करून, स्वतःचा उद्योग किंवा स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे, कारण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीचा रोजगार निर्मिती हा एक महत्वपूर्ण उपाय म्हटल्या जातो, त्याच प्रमाणे देशाच्या बेरोजगारीचा दर त्या अर्थव्यवस्थेची कमजोरी अधोरेखित करतो. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार देशातील नागरिकांना रोजगारच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध रोजगार संबंधित योजना तसेच अनेक योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना किमान वेतनाचा लाभ प्रदान करण्यात येतो.

त्याचप्रमाणे नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी रोजगारच्या संधी निर्माण होतील असे शासनाव्दारे प्रयत्न केले जातात, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार नेहमीच या विविध योजनांच्या माध्यमातून देशाची किंवा राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि एकूण बेरोजगारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत असते, वाचक मित्रहो, आज आपण केंद्र सरकारच्या अशाच महत्वपूर्ण आणि महत्वकांक्षी योजना PMEGP योजना 2024 मराठी संबंधित संपूर्ण माहिती जसे कि, योजनेच्या संबंधित अर्ज करणे, योजनेमध्ये रजिस्ट्रेशन करणे, PMEGP लोन योजना अप्लिकेशन, लाभ आणि पात्रता या संबंधित संपूर्ण माहिती मराठी तरी, हा लेख संपूर्ण वाचावा.

Table of Contents

PMEGP योजना 2024 मराठी: संपूर्ण माहिती

PMEGP योजना 2024 मराठी या योजनेला प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेही म्हणतात, अनेक नागरिक या योजनेला व्यवसाय कर्ज योजनाहि म्हणतात. या योजनेला व्यवसाय कर्ज योजना म्हणतात कारण या योजनेच्या माध्यमातून सरकार नागरिकांना स्वतःच व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देत आहे, या योजनेच्या अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणारे कर्ज अत्यंत कमी व्याजदरावर उपलब्ध करून दिल्या जाते आणि या कर्जाचा परतफेडीचा कालावधी 3 वर्ष ते 7 वर्ष असा असतो, तसेच या PMEGP योजना 2024 मराठी अंतर्गतउपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या व्यवसाय कर्जाची विशेषता म्हणजे, नागरिकांना सुविधा व्हावी म्हणून सरकारकडून 35 टक्के सबसिडी सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येते.

PMEGP योजना 2024 मराठी
PMEGP योजना

PMEGP योजना 2024 मराठी, हि योजना म्हणजे प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, व्यवसायिक कर्जाशी जोडलेला एक सबसिडी लिंक कार्यक्रम आहे, हि योजना किंवा कार्यक्रम भारत सरकारच्या सूक्ष्म  लघु, आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या संबंधित म्हणजे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2024 या योजनेचा संपूर्ण राष्ट्रीय स्तरावर प्रसार करण्यासाठी खादी आणि ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) हि संस्था नोडल एजन्सी म्हणून काम करते. त्याचप्रमाणे या योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी  राज्य स्तरांवर KVIC आणि KVIB व जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या माध्यमातून करण्यात येते.

PMEGP योजना 2024 मराठी योजनेच्या माध्यमातून देशातील बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 10 लाख ते 25 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते, या योजनेच्या माध्यमातून देशातील ग्रामीण किंवा शहरातील तरुणांना आपला व्यवसाय उभा करण्यासाठी व्यवसाय कर्ज घेता येईल.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना

PMEGP योजना 2024 मराठी (PMEGP)

केंद्र सरकार PMEGP योजनेच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांना जास्तीत जास्त व्यवसाय कर्ज वाटप करण्याचा प्रयत्न करत आहे, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत व्यवसाय कर्ज घेण्यापूर्वी योजनेला संपूर्ण समजून घेणे आवश्यक आहे, देशातील ज्या नागरिकांना आपला स्वतःहा व्यवसाय सुरु करवयाचा आहे त्यांना पीएमइजीपी लोन योजनेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते, या योजनेच्या अंतर्गत व्यवसाय कर्ज घेण्यासाठी योजनेच्या निर्धारित नियमांनुसार उमेदवाराला व्यवसाय कर्ज म्हणून घ्यायचे असलेल्या संपूर्ण रक्कमेच्या दहा टक्के पर्यंत रक्कम स्वतःची गुंतवणूक करावी लागते. याचा अर्थ असा कि एखाद्या व्यक्तीला  जर प्रधानमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत दहा लाख रुपयांचे व्यावसायिक कर्ज घेण्यासाठी अर्ज केला असेल, तर त्या व्यक्तीला 10 लाख पर्यंतचे व्यावसायिक कर्ज मिळविण्यासाठी 10 लाख रुपयांच्या 10 टक्के म्हणजेच एक लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.

या पद्धतीने PMEGP कर्ज योजनेच्या माध्यमातून व्यक्तीला व्यावसायिक कर्जाच्या एकूण रक्कमेच्या 90 टक्के व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. केंद्र शासनाने 2020 पर्यंत प्रधानमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत 14 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवले होते, यासाठी शासनाकडून 2,327 करोड रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे, PMEGP योजना 2024 मराठी या योजनेच्या माध्यमातून सेवा क्षेत्रांच्या संबंधित व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 10 लाख रुपयांच्या व्यावसाईक कर्जाचे प्रावधान आणि तसेच उत्पादन क्षेत्राच्या सबंधित व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 25 लाख रुपयांचे व्यावसायिक कर्ज देण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे.

PMEGP योजना 2024 मराठी सबसिडी आणि वैशिष्ट्ये

 • PMEGP योजना 2024 मराठी 2008 ते 09 दरम्यान सुरु करण्यात आली, हि योजना एक क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी योजना आहे, या योजनेच्या माध्यमातून लघु आणि सूक्ष्म व्यवसायांच्या स्थापनेव्दारे स्वयं रोजगाराला चालना देण्यात येते,
 • प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना अंतर्गत सरकार सूक्ष्म व लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून 25 लाख रुपयांच्या व्यावसाईक कर्जासाठी आणि 10 लाख रुपयांच्या व्यावसाईक कर्जासाठी 35 टक्के सबसिडी प्रदान करते,
 • या योजनेच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम, एकूण प्रकल्पाच्या खर्चाची शिल्लक रक्कम बँकव्दारे मुदत कर्ज आणि खेळत्या भांडवलाच्या स्वरुपात दिली जाते, हि एमएसएमई मंत्रालयाची एक महत्वपूर्ण आणि प्रमुख योजना आहे.
 • PMEGP योजना 2024 मराठी योजना राष्ट्रीय स्तरांवर खादी आणि ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून राबविण्यात येते, त्याचप्रमाणे राज्य स्तरांवर राज्य KVIC संचलनालय आणि राज्य खादी आणि ग्राम उद्योग मंडळे (KVIBs) व जिल्हा उद्योग केंद्रे आणि प्रमुख बँका यांच्या माध्यामतून राबविण्यात येते.
 • देशातील बँकांनी पीएमइजीपी योजना 2024 च्या अंतर्गत संपूर्ण देशात मोठ्याप्रमाणात उद्योग स्थापन करण्यासाठी समर्थन जाहीर केले आहे, आणि विशेष म्हणजे गेल्या काही आर्थिक वर्षात (19 – 20) मध्ये 73,000 पेक्षा जास्त सूक्ष्म उद्योगांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य करण्यात आले, त्यामुळे या उद्योगांच्या संख्येत दुपटीने वाढ नोंद करण्यात आली.
 • सरकारने प्रधानमंत्री रोजगार योजनेच्या माध्यमातून या योजनेला चालना देण्यासाठी चालू वर्षात पुढे 80,000 उद्योगांच्या स्थापनेला समर्थन देण्याचे लक्ष वाढविण्यात आले आहे.
 • 2020-21 या आर्थिक वर्षात पहिल्या पाच महिन्यात (एप्रिल-ऑगस्ट) पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अंतर्गत प्रकल्पांच्या मंजुरीत 44 टक्क्यांनी वाढ नोंदविण्यात आली आहे
 • प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत खादी आणि ग्राम उद्योग (KVIC) आयोगाने 2019 मधील याच कालावधीत 71,556 प्रकल्पांच्या तुलनेत 1.03 लाख प्रकल्प अर्ज मंजूर केले आहेत आणि बँकांना पाठवले आहे.
 • प्रधानमंत्री रोजगार योजनेच्या माध्यामतून मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची जास्त संख्या, स्थानिक उत्पादनाला चालना देऊन त्या क्षेत्रातील नागरिकांसाठी स्वयंरोजगार आणि शाश्वत उपजीविकेचे साधन निर्माण करण्याचा शासनाचा संकल्प दिसून येतो.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मराठी

PMEGP योजना 2024 मराठी ठळक मुद्दे

योजनेचे नाव प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
व्दारा सुरुवात केंद्र सरकार
योजनेची तारीख 15 ऑगस्ट 2008
लाभार्थी नवीन लघु उद्योग
उद्देश्य देशातील बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि त्या माध्यामतून बेरोजगारी कमी करणे
अधिकृत वेबसाईट www.kviconline.gov.in
विभाग सूक्ष्म व लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय
श्रेणी केंद्र सरकार
अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाइन
वर्ष 2024

PMEGP योजना 2024 मराठी विस्तार

या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक सहाय्य देण्यासोबतच सरकारने संभाव्य उद्योजकांना योग्य बजारपेठ आणि योग्य उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मदत करण्यासाठी एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे, कोविड-19 महामारीच्या प्रभावातून सावरण्यासाठी PMEGP सारखी योजना फायदेशीर ठरू शकते, देशांतर्गत 31.03.2008 पर्यंत कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (REGP) या दोन योजनांचे विलीनीकरण करून पंतप्रधान रोजगार कार्यक्रम (PMEGP) नावाचा नवीन क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रम सुरु करण्यास भारत सरकारने मान्यता दिली. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या स्थापनेव्दारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) आर्थिक वर्षात 2025 ते 26 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, हे ध्येय गाठण्यासाठी शासन 13554.42 कोटी रुपये खर्च करणार आहे, हि माहिती  सरकारने 30 मे 2022 रोजी दिली होती, या योजनेच्या विस्तारीकरणामुळे सुमारे 40 लाख नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. हि माहिती सूक्ष्म व लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री यांनी दिली आहे. या योजनेच्या मागचा मुख्य उद्देश्य हा आहे कि देशातील तरुणांना बिगर कृषी क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योग स्थापन करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना अंतर्गत केंद्र शासनाने आणखी काही महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत, या सुधारणा अंतर्गत उत्पादन युनिटांची कमाल प्रकल्प किंमत 25 लाखांवरून 50 लाख आणि सेवा क्षेत्रातील उद्योगांसाठी 10 लाखांवरून 20 लाख वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंतर्गत ट्रान्सजेंडर उमेदवारांना विशेष श्रेणीत ठेवण्यात येईल आणि त्यांना अधिक सबसिडी देण्यात येईल या योजनेच्या माध्यमातून देशभरात सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी, प्रत्येक जिल्हाला किमान 75 प्रकल्प प्रदान केले जातील

PMEGP योजना सबसिडी 

देशभरात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या संबंधित विषय केंद्र सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आहे, आणि देशभरात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी मंत्रालये आणि देशांतर्गत विविध विभाग यांच्या व्दारे अनेक पावले उचलली जात आहे,

PMEGP योजनेंतर्गत श्रेणी:-

पीएमईजीपी कर्ज योजना अंतर्गत व्यवसाय कर्ज दोन श्रेणी अंतर्गत दिले जाते, या श्रेणी खालीलप्रमाणे आहेत
खुली श्रेणी
SC, ST, अपंग, महिला आणि सेवानिवृत्ती व्यक्ती

खुल्या श्रेणीसाठी PMEGP कर्ज:-

PMEGP योजनेंतर्गत खुल्या प्रवर्गात, बेरोजगार युवकांना ग्रामीण विभागात नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 25 टक्के पर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे एखाद्या व्यक्तीला शहरी भागात खुल्या प्रवर्गात व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर त्यांच्यासाठी 15 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे, यामध्ये उमेदवारांना स्वतःची 10 टक्के गुंतवणूक करावी लागेल. त्याचप्रमाणे SC,ST, OBC, अपंग, महिला, आणि सेवानिवृत्त सैनिक व्यक्ती श्रेणीतील PMEGP कर्ज

ग्रामीण भागात उद्योग/व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 35 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे, शहरी भागात उद्योग/व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 25 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे, यामध्ये त्यांना 5 टक्के स्वतः गुंतवणूक करावी लागेल.

व्याज दर वेगवेगळ्या बँका
किमान 18 वर्ष
जास्तीत जास्त प्रकल्प खर्च उत्पादन प्रकल्पासाठी 25 लाख / सेवा उद्योगांसाठी 20 लाख
प्रकल्प अनुदान 15 % ते 35 %
पात्र अर्जदार व्यवसाय मालक, संस्था, सहकारी संस्था, धर्मादाय ट्रस्ट, आणि बचत गट
शैक्षणिक पात्रता किमान इयत्ता 8 वी पास

                      प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 

PMEGP योजना 2024 मराठी: पात्रता निकष 

या योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकार खालीलप्रमाणे बाबी लक्षात घेऊन पात्रता निकष किंवा योजनेची अंमलबजावणी होईल 
 • राज्याचे मागासलेपण 
 • राज्याची लोकसंख्या 
 • पारंपारिक कौशल्ये आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता 
 • राज्यातील बेरोजगारी 
 • या योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात 75 प्रकल्प मंजूर करण्यात येतील 
 • या योजनेच्या अंतर्गत महिला, SC, ST, OBC, शारीरिकदृष्ट्या अपंग, आणि NER अर्जदारांना अधिक अनुदान देण्यात येईल 
 • प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया शासनाने ऑनलाइन केली आहे 
 • या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण प्रक्रिया, अर्ज करण्यापासून तर खात्यात पैसे जमा होई पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

PMEGP अंतर्गत अनुदान आणि निधी 

लाभार्थी श्रेणी लाभार्थ्यांचा वाटा अनुदान दर (सरकार तर्फे शहरी ) अनुदान दर (सरकार तर्फे ग्रामीण)
सामान्य 10 % 15 % 25 %
विशेष 5 % 25 % 35 %

PMEGP योजना 2024 मराठी: उद्देश्य

 • देशाच्या ग्रामीण किंवा शहरी भागात बेरोजगारीची समस्या सामान्य आहे, तरुणांना पाहिजे त्या प्रमाणात काम मिळत नाही त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासंबंधितचा विषय केंद्र सरकारच्या दृष्टीने महत्वाचा विषय आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारने PMEGP योजना सुरु केली आहे.
 • या योजनेच्या अंतर्गत देशामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम आणि स्वयंरोजगार निर्माण करून ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे
 • देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी विभागात मोठ्याप्रमाणात विखुरलेलं पारंपारिक कारागीर यांना एकत्र आणून शक्य तितक्या त्यांच्याच ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करून देऊन बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारच्या संधी उपलब्ध करून देणे
 • या योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील बेरोजगार तरुण, पारंपारिक कारागीर यांना मोठ्याप्रमाणात शाश्वत रोजगार उलब्ध करून देणे, जेणेकरून ग्रामीण तरुणांचे शहराकडे पलायन कमी होण्यास मदत होईल
 • ग्रामीण आणि शहरी रोजगारीच्या दारात वाढ करणे आणि त्यात योगदान देणे, त्याचबरोबर कारागिरांची मजुरी मिळविण्याची क्षमता वाढविणे
 • या योजने अंतर्गत त्या सर्व नागरिकांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल ज्यांना त्यांचा रोजगार निर्माण करवयाचा आहे, या योजनेच्या माध्यमातून देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होऊन देशातील नागरिक स्वावलंबी होतील.
 • ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतरित होण्यापासून रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करून देणे, हे विशेषतः त्या पारंपारिक कारागीरांसाठी, भावी कारागीरांसाठी आणि ग्रामीण / शहरी बेरोजगार तरुणांसाठी आहे जे पारंपारिक किंवा हंगामी कामे केल्यानंतर उर्वरित वर्षभर बेरोजगार राहतात.

प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा अंतर्गत येणारे उद्योग

 • PMEGP योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे उद्योग सुरु करता येतील 
 • कृषी आधारित अन्न प्रक्रिया 
 • सिमेंट आणि संबंधित उत्पादने 
 • रसायने/पॉलीमर आणि खनिजे 
 • कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड स्टोरेज चेन सोल्युशन 
 • दुग्धजन्य पदार्थ आणि 
 • इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणे 
 • अन्न प्रक्रिया उद्योग 
 • वन उद्योग 
 • फलोत्पादन – सेंद्रिय शेती 
 • कागद आणि संबंधित उत्पादने 
 • प्लास्टिक आणि संबंधित सेवा 
 • सेवा क्षेत्रातील उद्योग 
 • लहान व्यवसाय मॉडेल 
 • कापड आणि पोशाख 
 • कचरा व्यवस्थापन   

PMEGP योजना 2024 अंतर्गत लाभार्थी पात्रता

PMEGP योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारण्यासाठी खालीलप्रमाणे लाभार्थी पात्रता असतील 
 • PMEGP योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारण्यासाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा असणार नाही 
 • या योजनेंतर्गत देशातील कोणतीही 18 वर्ष वयापेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती या योजनेंतर्गत पात्र असेल 
 • या योजनेंतर्गत उत्पादन क्षेत्रात 10 लाखापर्यंत उद्योग उभारण्यासाठी तसेच सेवा क्षेत्रात 5 लाख रुपयांपर्यंत उद्योग उभारणीसाठी उमेदवारांचे कमीत कमी इयत्ता आठवी पास असणे आवश्यक आहे.
 • PMEGP योजनेंतर्गत मंजूर केवळ नवीन प्रकल्पांनाच आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल 
 • या योजनेच्या अंतर्गत ते सर्व बचत गट (SHGs) ज्यांना इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही ते सर्व (बिपील समावेश) प्रधानमंत्री रोजगार योजनेचा लाभ मिळविण्यास पात्र असतील 
 • या योजनेच्या अंतर्गत सोसायटी कायदा 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत सोसायटी या पात्र असेल, तसेच धर्मादाय संस्था आणि सहकारी संस्था 
 • वर्तमान स्थितीत चालू असलेले उद्योग ज्यांनी दुसऱ्या कोणत्याही (केंद्र सरकार/राज्य सरकार) योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळविला आहे ते या योजनेसाठी पात्र नसतील 
 • या योजनेच्या अंतर्गत सबंधित बँकेत अनुदानाचा दावा करण्यासाठी मर्जीन मनी सह विशेष श्रेणी किंवा समुदायातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र अधिकृत अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित सादर करणे आवश्यक आहे  
 • प्रकल्प खर्चामध्ये भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलाचे  एक चक्र समाविष्ट असेल, या योजनेच्या अंतर्गत भांडवली खर्चाशिवाय प्रकल्प पात्र नाहीत, 5 लाखांपेक्षा जास्त खर्चाचे प्रकल्प ज्यांना खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता नाही त्यांना प्रादेशिक कार्यालय किंवा बँकेचे नियंत्रक यांच्या कडून मंजुरी आवश्यक आहे 
 • जमिनीची किंमत प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये समाविष्ट करू नये, तयार बांधलेल्या शेड, दीर्घ भाडेपट्टी, भाड्याने वर्क शेड, वर्कशाप, गाळा, प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकतात, आणि अशा खर्चाची तीन वर्षासाठी प्रमाणानुसार गणना केली जाऊ शकते
 • PMEGP योजना सर्व व्यवहार्य उपक्रमांना लागू आहे, केवळ नकारात्मक यादीतील उपक्रम वगळता 

PMEGP योजना अंमलबजावणी संस्था

हि योजना खादी आणि ग्राम उद्योग आयोगामार्फत राबविण्यात येणार आहे (KVIC) मुंबई, खादी आणि ग्राम उद्योग यांनी तयार केलेली वैधानिक संस्था आयोग कायदा 1956, जी राष्ट्रीय स्तरावर एकल एजन्सी असेल. राज्य स्तरांवर हि योजना राज्य संचालनालयाच्या मार्फत राबविण्यात येणार आहे, (KVIC), राज्य खादी आणि ग्राम उद्योग मंडळे (KVIBs), ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात फक्त जिल्हा उद्योग केंद्रांच्या माध्यमातून हि योजना राबविण्यात येणार आहे. KVIC राज्यांबरोबर समन्वय साधेल तसेच KVIBs आणि DIC या संस्थावर आणि ग्रामीण व शहरी भागाच्या कामगिरीवर नियंत्रण ठेवेल, KVIC आणि DIC मध्ये राजीव गांधी उद्यमी अंतर्गत NSIC, उद्यमी मित्रांचा समावेश असेल मित्र योजना (RGUMY), पंचायती राज संस्था आणि इतर नामांकित स्वयंसेवी संस्था PMEGP अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख पटवेल.

PMEGP अंतर्गत वित्तीय संस्था 

 • सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका.
 • सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँका.
 • राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समितीने मंजूर केलेल्या सहकारी बँका
 • प्रधान सचिव (उद्योग)/आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली
 • खाजगी क्षेत्रातील अनुसूचित व्यावसायिक बँका राज्य स्तरावर मंजूर
 • प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स समिती
 • (उद्योग)/आयुक्त (उद्योग)
 • भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI).

PMEGP योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख 

लाभार्थ्यांची ओळख जिल्हा स्तरावर टास्कद्वारे केली जाईल, KVIC/राज्य KVIB आणि राज्य DIC च्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेले दल आणि बँका. टास्क फोर्सचे नेतृत्व जिल्हा दंडाधिकारी/डेप्युटी यांच्याकडे असेल, संबंधित आयुक्त / जिल्हाधिकारी. बँकर्सना अगदी सुरवातीपासून सहभागी करून घेतले पाहिजे जेणेकरून अर्जांचे गठ्ठे टाळले जातील. याची खात्री करणे. तथापि अर्जदार, ज्यांनी आधीच किमान 2 आठवड्यांचे प्रशिक्षण घेतले आहे, उद्योजकता विकास कार्यक्रम (EDP) / कौशल्य विकास कार्यक्रम
(SDP) / उद्योजकता सह कौशल्य विकास कार्यक्रम (ESDP) किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण (VT) ला थेट बँकांना अर्ज सादर करण्याची परवानगी दिली जाईल.

तथापि, बँका अर्जाचा विचार करण्यासाठी टास्क फोर्सकडे पाठवतील. अतिशयोक्ती किमंत असलेल्या प्रकल्पांना केवळ अनुदानाच्या अधिक रकमेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीकोनातून निर्माण केले आहे त्यांना परवानगी दिली जाऊ नये. KVIC SBI सोबत सल्लामसलत करून स्कोअर कार्ड तयार करेल RBI, आणि जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स आणि इतर राज्य/जिल्ह्यांकडे पाठवेल, पदाधिकारी हे स्कोअर बोर्ड लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी आधार तयार करेल. हे स्कोअर कार्ड KVIC आणि मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर देखील प्रदर्शित केले जाईल. निवड प्रक्रिया पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि न्याय्य प्रक्रियेतून झाली पाहिजे, निवड प्रक्रियेत पंचायती राज संस्थांचा सहभाग असावा.

निपुण भारत योजना

PMEGP योजना 2024 मराठी अंतर्गत बँक वित्त

सर्वसाधारण लाभार्थी श्रेणीच्या बाबतीत बँक प्रकल्पाच्या 90 टक्के कर्ज मंजूर करेल आणि लाभार्थ्यांच्या विशिष्ट श्रेणीच्या बाबतीत 95 टक्के कर्ज मंजूर करण्यात येईल, आणि प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी योग्य ती पूर्ण रक्कम वितरीत करतील. मुदत कर्जाचे वितरण एकवेळेस किंवा टप्प्या टप्प्याने होईल हे प्रकल्पाच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल, बँक भांडवली खर्चासाठी मुदत कर्ज आणि रोख क्रेडिटच्या स्वरुपात खेळत्या भांडवलासाठी वित्तपुरवठा करेल, प्रकल्पाला बँकेकडून संमिश्र कर्जाच्या स्वरुपात वित्तपुरवठा देखील केला जाऊ शकतो यामध्ये भांडवली खर्च आणि खेळते भांडवल यांचा समावेश होतो.

बँक क्रेडिटची रक्कम 15-35% मार्जिन मनी (सबसिडी) वजा केल्यावर एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 60-75%दरम्यान असेल, आणि सामान्य श्रेणीतील लाभार्थ्यांकडून मालकाचे 10% योगदान असेल आणि विशेष श्रेणीतील लाभार्थ्यांकडून 5%. ही योजना या प्रकारे असेल . सहभागी बँकांकडून वाढीव वाटप आणि कर्ज मंजूर करणे आवश्यक आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पतधोरणात वर्ष ते वर्ष 20% वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आधीच जारी केल्यामुळे हे साध्य होण्याची अपेक्षा आहे, सूक्ष्म उद्योगांसाठी सिडबी देखील मायक्रो क्रेडिट ऑपरेशन मजबूत करत आहे, जेणेकरुन सुरुवातीच्या पाच वर्षांमध्ये 50 लाख अतिरिक्त लाभार्थींचा समावेश होईल, PMEGP अंतर्गत हि एक सहभागी वित्तीय संस्था म्हणून ओळखली जाते इतर अनुसूचित/व्यावसायिक बँका व्यतिरिक्त.

PMEGP अंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकल्प खर्च रु. 50 लाख, ज्यामध्ये भांडवली खर्च आणि कार्यरत भांडवलासाठी मुदत कर्ज समाविष्ट आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्ससाठी, वर्किंग कॅपिटल घटक प्रकल्प खर्चाच्या 40% पेक्षा जास्त नसावा आणि सेवा/व्यापार क्षेत्रातील युनिट्ससाठी, कार्यरत भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 60% पेक्षा जास्त नसावे. तथापि, ज्या प्रकल्पांसाठी भांडवली खर्च उत्पादन खर्चाच्या कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचतो! सेवा क्षेत्रातील युनिट्स, बँक रु. पेक्षा जास्त आणि वरील अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचा विचार करू शकते. 50 लाख आणि रु. अनुक्रमे 20 लाख. अशा प्रकरणांमध्ये, रु.50 लाख/20 लाखापेक्षा जास्त अतिरिक्त निधी अनुदानासाठी समाविष्ट केला जाणार नाही. जर होणारा भांडवली खर्च आणि कार्यरत भांडवली खर्च (उत्पादन सुरू झाल्यापासून तिसऱ्या वर्षाच्या शेवटी) बँकेच्या कर्जाच्या (स्वतःच्या योगदानासह) मंजूर रकमेपेक्षा कमी असल्यास, जादा मार्जिन मनी (अनुदान) (कमी विरुद्ध) KVIC ला परत केले जाईल.

      प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

PMEGP अंतर्गत नकारात्मक क्रियाकलापांची यादी 

 • बिडी/पान/सिगार/सिगारेट इत्यादी मांस किंवा मादक पदार्थांचे उत्पादन/प्रक्रिया/विक्री यांच्याशी जोडलेले उद्योग/व्यवसाय.
 • शेती, रेशीम शेती, फलोत्पादन, फुलशेती यांच्याशी जोडलेले उद्योग/व्यवसाय.
 • 20 मायक्रॉनपेक्षा कमी क्षमतेच्या पॉलिथिन कॅरी बॅग / पुनर्वापर केलेल्या प्लास्टिकच्या कंटेनरचे उत्पादन.
 • पश्मिना लोकर आणि हाताने कताई आणि हाताने विणकाम असलेली उत्पादने यांची प्रक्रिया खादी प्रमाणन नियमाच्या कक्षेत येते.
 • ग्रामीण वाहतूक (ऑटो रिक्षा, हाऊस बोट, A & N बेटांमधील पर्यटक बोट आणि हाऊस बोट, जम्मू आणि काश्मीरमधील शिकारा आणि पर्यटक बोटी आणि सायकल रिक्षा वगळता.)
 • गुणवत्तेवर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या मान्यतेने सीएनजी ऑटो रिक्षाला केवळ A & N बेट आणि NER मध्ये परवानगी दिली जाईल.

PMEGP योजना 2024 मराठी चे लाभ

 • योजना KVIC आणि राज्य/UT खादी आणि VI बोर्डांमार्फत ग्रामीण भागात आणि शहरी आणि ग्रामीण भागातील जिल्हा उद्योग केंद्रांद्वारे KVIC/KVIB/DIC मधील अनुक्रमे 30:30:40 च्या प्रमाणात लागू केली जाते.
 • प्रकल्प उभारणीसाठी उत्पन्नाची कमाल मर्यादा नाही.
 • योजनेंतर्गत सहाय्य फक्त स्थापन करण्यात येणाऱ्या नवीन युनिट्सना उपलब्ध आहे.
 • विद्यमान युनिट्स किंवा युनिट्सनी आधीपासून कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेतला आहे. राज्य/केंद्र सरकार अंतर्गत अनुदान योजना पात्र नाहीत.
 • नकारात्मक यादीत नमूद केलेल्या प्रकल्पांना वगळून कॉयर आधारित प्रकल्पांसह कोणताही उद्योग.
 • दरडोई गुंतवणूक रु. पेक्षा जास्त नसावी. 1.00 लाख मैदानी भागात आणि रु. डोंगराळ भागात 1.50 लाख.
 • जास्तीत जास्त प्रकल्प खर्च रु. 25.00 लाख उत्पादन क्षेत्रात आणि रु. सेवा क्षेत्रात 10.00 लाख.
 • या योजनेंतर्गत देशातील बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा उद्योग, रोजगार सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 10 लाख ते 25 लाख पर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
 • या योजनेंतर्गत देशातील तरुणांना त्यांच्या जातीनुसार आणि क्षेत्रानुसार अनुदान दिले जाणार आहे 
 • प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना 2022 अंतर्गत, देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांना कर्ज दिले जाईल 
 • शहरी भागात PMEGP साठी नोडल एजन्सी जिल्हा उद्योग केंद्रे (DIC) आहे, तर ग्रामीण भागात खादी आणि ग्राम उद्योग मंडळ (KVIC) 
 • या योजनेचा लाभ ज्या बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा रोजगार निर्माण करवयाचा आहे, त्यांनाच मिळणार आहे

PMEGP  योजने अंतर्गत (2021- 22) MSME कर्ज दिल्या गेले 

प्राप्त अर्ज बँक व्दारा मंजूर मार्जिन मनी मिळाले
अर्जदारांची संख्या 396608 प्रकल्प संख्या 112797 प्रकल्प संख्या 3293 49
बँकेत 340364 कोटी रुपये मर्जीन मनी 105734 करोड रुपये मर्जीन मनी102595 करोड रुपये

PMEGP अंतर्गत वर्गा प्रमाणे यादी

 • अनुसूचित जाती 
 • माजी सैनिक 
 • अनुसूचित जमाती 
 • अपंग 
 • इतर मागासवर्गीय 
 • उत्तर पूर्व राज्यातील नागरिक 
 • अल्पसंख्यांक 
 • सीमावर्ती भागात आणि डोंगराळ भागात राहणारे नागरिक 
 • महिला 

PMEGP योजना 2024 अंतर्गत पात्रता

 • या योजनेंतर्गत 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती
 • PMEGP कर्ज योजना 2023 अंतर्गत अर्जदार किमान इयत्ता आठवी पास असावा,
 • बचत गट आणि धर्मादाय ट्रस्ट यांना या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळणार आहे
 • सोसायटी नोंदणी कायदा- 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था
  उत्पादनावर आधारित सहकारी संस्था
 • या योजनेंतर्गत नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी हे कर्ज दिले जाणार आहे, यामध्ये जुना व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी कर्ज दिले जाणार नाही
 • या योजने अंतर्गत कोणत्याही शासकीय संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तिला प्राधान्य दिले जाणार आहे
 • जर अर्जदाराने या अगोदर इतर कोणत्याही सबसिडी योजनेचा लाभ मिळवला असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.

PMEGP योजना 2024 मराठी अंतर्गत कागदपत्र

 • अर्जदाराचे पण कार्ड 
 • अर्जदाराचे आधार कार्ड 
 • जात प्रमाणपत्र 
 • पत्त्याचा पुरावा 
 • शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र 
 • मोबाइल नंबर 
 • पासपोर्ट आकाराचा फोटो 

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना 2024 अर्ज करण्याची प्रक्रिया

देशातील ज्या तरुणांना प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रक्रियेचे अनुसरण करावे लागेल

PMEGP योजना 2022 ऑनलाइन अर्ज

 • या योजनेच्या अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम उमेदवाराला योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर भेट द्यावी लागेल
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज ओपन होईल,
 • या होम पेजवर तुम्हाला PMEGP हा पर्याय दिसेल, यावर क्लिक करा,या पर्यायवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना 2022 अर्ज

 • या पेजवर तुम्हाला PMEGP-E पोर्टल हा पर्याय दिसेल आणि याच पेजवर खाली Application For New Unit हा पर्याय दिसेल या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल.
 • यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल या पेजवर तुम्हाला Online Application For Individual Applicant हा एक नवीन फॉर्म उघडेल

PMEGP-Online-Application-Registration

 • या उघडलेल्या अप्लिकेशन फॉर्ममध्ये, तुम्हाला विचारलेली संपूर्ण माहिती जसे कि आधार कार्ड क्रमांक, अर्जदाराचे नाव, राज्य, जिल्हा, लिंग, पात्रता, मोबाइल क्रमांक, इ-मेल, पॅन कार्ड क्रमांक, जन्मतारीख, इत्यादी संपूर्ण माहिती भरावी लागेल
 • यानंतर सर्व माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला अर्जदाराचा डेटा सेव्ह करा या बटनवर क्लिक करा
 • त्यानंतर तुमच्या फॉर्म ची प्रिंट काढा आणि तुमच्या जवळच्या kvic किंवा kvib किंवा DIC मध्ये सबमिट करा, ज्या अंतर्गत तुम्ही कर्जासाठी अर्ज केला आहे, KVIC किंवा DIC व्दारे निवडलेल्या नोडल एजन्सी व्दारे तुम्हाला मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येईल.
 • यामध्ये जर तुमचा प्रकल्प निवडला गेला असेल तर तो बँकेकडे पाठवला जाईल, त्यासाठी तुम्हाला सर्व आवश्यक कागदपत्र बँकेत जमा करावी लागेल.
 • यानंतर बँक तुमच्या अर्जावर प्रक्रिया करेल आणि त्यानंतर ते तुमच्या प्रकल्पाच्या जागेवर तपासणी करतील, बँक कर्ज मंजूर करेल, यानंतर बँकेतून मंजुरी मिळून आणि KVIC किंवा DIC किंवा KVIB मध्ये सबमिट करावा लागेल.
 • त्यानंतर EDP प्रशिक्षण प्राप्त करावे लागेल आणि तसे प्रमाणपत्र KVIC किंवा DIC/KVIB मध्ये आणि बँकेत सबमिट करणे आवश्यक आहे, हि प्रक्रिया योग्य रीतीने पार पडल्यावर तुमची सबसिडी सरकारव्दारा बँकेला पाठवली जाईल.

PMEGP योजना अंतर्गत गैर-वैयक्तिकसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया 

 • PMEGP योजना अंतर्गत Non Individual साठी अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर भेट द्यावी लागेल
 • यानंतर तुम्हाला PMEGP Online Application For Non Individual या लिंक वर क्लिक करावे लागेल, किंवा या लिंकवर थेट क्लिक करा
 • यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल ज्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या आवश्यकतेनुसार श्रेणीची निवड करावी लागेल
 • आता तुम्ही श्रेणीची निवड करताच, अर्ज फॉर्म तुमच्यासमोर येईल

pmegp-online-Application-form

 • या अर्ज फॉर्ममध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती भरावी लागेल
 • यानंतर तुम्हाला सर्व महत्वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील
 • आता तुम्हाला सबमिट या बटनावर क्लिक करावे लागेल
 • या प्रकारे तुमची अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल

PMEGP अंतर्गत दुसऱ्या कर्जासाठी अर्ज प्रक्रिया 

 • यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे मुख्यपृष्ठ उघडेल, या होम पेजवर तुम्हाला Aplication For 2nd Ioan  हा पर्याय दिसून येईल, त्यावर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल 
 • यानंतर तुम्हाला ऑनलाइन अर्जाचा पर्याय निवडावा लागेल, तुम्ही या पर्यायावर क्लिक करताच तुमच्यासमोर एक फॉर्म उघडेल 
PMEGP Online Application
 • त्यानंतर या अर्ज फॉर्ममध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती तुम्हाला भरावी लागेल 
 • यानंतर तुम्हाला सर्व महत्वाचे कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील 
 • आता तुम्हाला Final Submit या बटनावर क्लिक करावे लागेल 
 • या प्रकाराने तुम्ही दुसऱ्या कर्जासाठी अर्ज करू शकता

नोंदणीकृत अर्जदार लॉगिन

 • यासाठी  तुम्हाला सर्वप्रथम PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल 
 • या होम पेजवर तुम्हाला ”रजिस्टर्ड अप्लीकन्ट लॉगिन” हा पर्याय दिसेल, या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल 
PMEGP योजना 2022
 • यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल, या पेजवर तुम्हाला तुमचा युजर आयडी आणि पासवर्ड टाकावा लागेल 
 • यानंतर तुम्हाला लॉगिन या बटनावर क्लिक करावे लागेल 

PMEGP प्रकल्प यादी डाऊनलोड करण्याची प्रक्रिया

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 2022
 • यानंतर तुमच्यासमोर संपूर्ण प्रोजेक्टची यादी दिसेल 
 • यानंतर तुम्हाला तुमच्या आवश्यकतेनुसार प्रोजेक्टच्या समोर दिलेल्या व्ह्युव या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • आता प्रोजेक्टच्या संबंधित माहिती तुम्हाला दिसून येईल 

MSME DI यादी पाहण्याची प्रक्रिया 

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल 
 • आता तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज ओपन होईल 
 • आता तुम्हाला MSME DI LIST या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 2022
 • यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल, या पेजवर तुम्हाला MSME DI LIST pdf स्वरुपात दिसेल 
 • यामध्ये तुम्हाला संबंधित माहिती दिसेल 

PMEGP संभाव्य प्रकल्प पाहण्याची प्रक्रिया ( पोटेंशियल प्रोजेक्ट) 

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना
 • या लिंक वर क्लिक करताच तुमच्यासमोर पोटेंशियल प्रोजेक्टची सूची उघडेल 
 • आता तुम्ही व्ह्युव या लिंकवर क्लिक करून प्रोजेक्ट संबंधित माहिती पाहू शकता 

PMEGP मॉडल प्रोजेक्ट डाऊनलोड करण्याची प्रक्रिया  

 • यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल, 
 • आता तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
 • या होम पेजवर तुम्हाला डाऊनलोड ”मॉडल प्रोजेक्ट” या विकल्पावर क्लिक करावे लागेल 
 • आता तुमच्यासमोर सर्व मॉडल प्रोजेक्टची सूची दिसून येईल 
PMEGP yojana 2022
 • यानंतर तुम्हाला तुमच्या आवश्यकतेनुसार व्ह्युव या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • यानंतर तुम्हाला डाऊनलोड या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • अशा प्रकारे तुम्ही मॉडल प्रोजेक्टची सूची डाऊनलोड करू शकाल

PMEGP ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया  

 • यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल, 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल 
 • त्यानंतर तुम्हाला ऑनलाइन EDP या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल या पेजवर तुम्हाला  https://www.udyami.org.in/ या लिंकवर क्लिक करून पुढे जावे लागेल
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना 2022
 • आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल या पेजवर तुम्हाला Click here to continue या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना 2022
 • आता तुम्हाला EDP For PMEGP Beneficiary या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
pmegp योजना 2022
 • यानंतर तुम्हाला PMEGP loan Beneficiary या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
pmegp योजना 2022
 • आता तुम्हाला तुमचा मोबाइल नंबर टाकावा लागेल, आणि वेरीफिकेशन या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • आता तुमच्यासमोर अर्ज उघडेल, यानंतर तुम्हाला अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती जसे कि तुमचे नाव, इ-मेल आयडी, मोबाइल नंबर, इत्यादी माहिती भरणें आवश्यक आहे.
 • आता तुम्हाला सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील 
 • त्यानंतर सबमिट या पर्यायावर क्लिक करा, आणि अशा प्रकारे तुम्ही EDP प्रशिक्षणासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकाल 

PMEGP EDP प्रशिक्षण केंद्र लॉगिन प्रक्रिया 

 • यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल, 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल 
 • या होम पेजवर तुम्हाला EDP ट्रेनिंग सेंटर या विकल्पावर क्लिक करावे लागेल 
pmegp yojana 2022
 • आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल या पेजवर तुम्हाला तुमचा युजरआयडी आणि पासवर्ड टाकावा लागेल 
 • यानंतर तुम्हाला लॉगिन बटनावर क्लिक करावे लागेल 
 • अशा प्रकारे तुम्ही EDP प्रशिक्षण केंद्रात लॉगिन करू शकता

स्कोरकार्ड सर्कुलर पाहण्याची प्रक्रिया 

 • सर्वप्रथम तुम्हाला पीएमईजीपी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
pmegp yojana 2022
 • आता तुम्हाला स्कोरकार्ड सर्कुलर या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • यावर क्लिक करताच तुमच्यासमोर स्कोरकार्ड सर्कुलर PDF फॉर्म मध्ये दिसेल 
 • तुम्हाला डाऊनलोड करण्यासाठी डाऊनलोड या विकल्पावर क्लिक करावे लागेल 
 • यानंतर तुम्ही हे PDF फॉर्ममध्ये डाऊनलोड करू शकता

मॉडिफाइड ईडीपी सर्कुलर पाहण्याची प्रक्रिया   

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
PMEGP योजना 2022
 • या होम पेज वर तुम्हाला मॉडीफाइड इडीपी सर्कुलर च्या पायर्यावर क्लिक करावे लागेल 
 • तुम्ही या पर्यायावर क्लिक केल्यावर तुमच्यासमोर PDF ओपन होईल 
 • या PDF मध्ये तुम्ही मॉडीफाइड सर्कुलर पाहू शकता 
 • तुम्हाला जर हे सर्कुअलर डाऊनलोड करावयाचे असेल तर तुम्ही हे सर्कुलर डाऊनलोड करण्यासाठी डाऊनलोड या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल    

ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग सर्कुलर डाऊनलोड करण्याची प्रक्रिया 

PMEGP yojana 2022
 • आता तुम्हाला डाऊनलोड ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग सर्कुलर या विकल्पावर क्लिक करावे लागेल  
 • यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर उघडेल 
 • आता या पेजवर तुम्हाला ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग सर्कुलर 
 • यानंतर तुम्हाला जर हि फाइल डाऊनलोड करावयाची असेल तर तुम्हाला डाऊनलोड या विकल्पावर क्लिक करावे लागेल 

बँक लॉगीन करण्याची प्रक्रिया 

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
 • यानंतर तुम्हाला बँक लॉगिन या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
PMEGP yojana
 • आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल, या पेजवर तुम्हाला युजर नेम आणि पासवर्ड टाकावा लागेल 
 • यानंतर तुम्हाला लॉगिन या बटनावर क्लिक करावे लागेल 
 • अशा प्रकारे तुम्ही बँक लॉगिन करू शकता 

PMEGP एजन्सी लॉगिन 

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
MPEGP
 • आता मुख्यपृष्ठवर तुम्हाला एजन्सी लॉगिन या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल 
 • या पेजवर तुम्हाला तुमचा युजर आयडी आणि पासवर्ड टाकावा लागेल 
 • नंतर तुम्हाला एजन्सी लॉगिन या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • अशा प्रकारे तुम्ही एजन्सी लॉगिन करू शकाल 

सूचना पाहण्याची प्रक्रिया   

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
 • या होम पेजवर तुम्हाला नोटिफिकेशन या ऑप्शनवर क्लिक करावे लागेल 
MPEGP योजना
 • यानंतर तुमच्यासमोर नोटिफिकेशनची यादी उघडेल 
 • हि यादी PDF फाईल मध्ये ओपन होईल 
 • या प्रकारे तुम्ही नोटिफिकेशन पाहू शकता 

पीएमईजीपी तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया  

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
 • या होम पेजवर तुम्हाला तक्रार या ऑप्शनवर क्लिक करावे लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल, 
PMEGP योजना
 • या पेजवर तुम्हाला तुमचा युजर आयडी आणि पासवर्ड टाकावा लागेल
 • आता तुम्हाला लॉगिन या बटनावर क्लिक करावे लागेल
 • यानंतर तुम्हाला GRIEVANCES या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर तक्रार फॉर्म उघडेल 
 • या फॉर्म मध्ये विचारलेली सर्व माहिती तुम्हाला भरावी लागेल 
 • त्यानंतर सबमिट या बटनावर क्लिक करावे लागेल 
 • अशा प्रकारे तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता 

पीएमईजीपी MSME डॅशबोर्ड पाहण्याची प्रक्रिया 

 • सर्व प्रथम तुम्हाला पीएमईजीपी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
 • त्यानंतर तुम्हाला MSME डॅशबोर्ड या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन पेज ओपन होईल 
 • या पेजवर तुम्हाला MSME डॅशबोर्ड पाहता तेईल 

तक्रार अधिकृत लॉगिन करण्याची प्रक्रिया   

 • सर्वप्रथम तुम्हाला पीएमईजीपी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
 • या होम पेजवर तुम्हाला तक्रार अधिकृत लॉगिन हा पर्याय दिसेल, या लिंक वर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल 
 • त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल या मध्ये तुम्हाला तुमचा युजरनेम आणि पासवर्ड टाकावा लागेल 
 • आता तुम्हाला  लॉगिन या बटनावर क्लिक करावे लागेल
 • अशा प्रकारे तुम्ही लॉगिन करू शकता

PMEGP डशबोर्ड पाहण्याची प्रक्रिया    

 • सर्वप्रथम तुम्हाला पीएमईजीपी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
PMEGP योजना 2022
 • यानंतर तुमच्यासमोर PMEGP डॅशबोर्ड हा पर्याय दिसेल या लिंकवर क्लिक करावे लागेल 
 • त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल या मध्ये तुम्हाला एक डॅशबोर्ड असेल 
 • या पेजवर तुम्ही संबंधित माहिती तपासू शकता 

पीएमईजीपी योजना फीडबॅक पाहण्याही प्रक्रिया 

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
 • या होम पेजवर तुम्हाला अर्जदारासाठी फीडबॅक फॉर्म हा पर्याय दिसेल, यावर क्लिक करा
 • यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल,
PMEGP योजना
 • या पेजवर तुम्हाला तुमचा युजर आयडी आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन करावे लागेल 
 • यानंतर फीडबॅक फॉर्म तुमच्यासमोर उघडेल 
 • या फीडबॅक फॉर्म मध्ये तुमच्या फीडबॅकसह विचारलेली संपूर्ण माहिती भरावी लागेल 
 • यानंतर सबमिट या बटनावर क्लिक करा 

अभिप्राय अहवाल पाहण्याची प्रक्रिया  

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
 • या होम पेजवर तुम्हाला फीडबॅक रिपोर्ट हा पर्याय दिसेल, या लिंक वर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल
 • यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल,
PMEGP योजना 2022
 • या होम पेजवर तुम्हाला फीडबॅक डिटेल हा पर्याय दिसेल, या लिंक वर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल
 • राज्यांच्यी यादी तुमच्यासमोर उघडेल 
 • यामध्ये तुम्हाला तुमच्या राज्याच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • आता फीडबॅक तुमच्यासमोर उघडेल त्यावर क्लिक करा 
 • आता संबंधित माहिती तुम्हाला दिसेल 

तक्रारीची स्थिती पाहण्याची प्रक्रिया 

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
 • या होम पेजवर तुम्हाला तक्रार हा पर्याय दिसेल, या लिंक वर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल,
 • या पेजवर तुम्हाला तुमचा युजर आयडी आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन करावे लागेल 
 • यानंतर तुम्हाला तक्रार स्थिती तपासा या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल 
 • आता तुम्हाला तुमच्या तक्रारी संबंधित माहिती मिळेल 

संपर्क लिस्ट पाहण्याची प्रक्रिया 

 • सर्वप्रथम तुम्हाला PMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल 
 • यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल
PMEGP योजना 2022
 • या होम पेजवर तुम्हाला संपर्क सूची हा पर्याय दिसेल, या लिंक वर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल
 • या संपर्क सूचीवर क्लिक करताच संपूर्ण यादी तुमच्यासमोर उघडेल 
 • यामध्ये तुम्ही तुमच्या राज्यानुसार संपर्क माहिती शोधू शकता 

देशा अंतर्गत रोजगार निर्माण करणे आणि देशातील बेरोजगारी कमी करणे हा विषय देशातील सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आहे, यासाठी सरकार आणि सरकारचे विविध विभाग देशामध्ये रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रकारचे कार्यक्रम राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरांवर राबवित आहे, केंद्र सरकार व्दारा PMEGP कार्यक्रम हा एक महत्वपूर्ण योजना आहे जी देशातील तरुणांना स्वतः चा स्वयंरोजगार निर्माण करण्याची संधी देतो, वाचक मित्रहो, या लेखात आम्ही PMEGP या योजने संबंधित संपूर्ण माहिती दिली आहे, तरी या योजनेच्या संबंधित आपल्याला काही प्रश्न असतील तर अम्हाला कमेंट्सच्या माध्यमातून विचारू शकता.

PMEGP योजना 2024 FAQ  

Q. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना काय आहे ?
 
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना हा देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी निर्माण केलेली एक योजना आहे जी संपूर्ण भारतातील तरुणांना स्वतःचा रोजगार सुरु करण्यासाठी 10 लाख ते 25 लाख पर्यंत सबसिडी कर्ज उपलब्ध करून देते, या योजने मुळे देशातील शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातीलहि बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल, या योजनेचा पात्र नागरिकांनी लाभ घ्यावा.
 
Q. पीएमईजीपी सबसिडी म्हणजे काय ?
 
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) सबसिडी हि भारत सरकार व्दारे प्रदान केलेली क्रेडीट-लिंक्ड सबसिडी आहे, ज्यामध्ये लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प खर्चावर 15 % ते 35 % पर्यंत सबसिडी दिली जाते. हि सबसिडी देशभरातील व्यक्ती आणि MSMEs व्दारे मुख्यत्वे मिळू शकते.
 
Q. PMEGP अंतर्गत कोणते व्यवसाय समविष्ट आहेत ?
 
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना अंतर्गत असलेल्या व्यवसायांची यादी तपासण्यासाठी वर संपूर्ण यादी दिलेली आहे त्यामुळे हा लेख संपूर्ण वाचावा.
 
Q. PMEGP अंतर्गत किती अनुदान मंजूर केले जाते ?
 
PMEGP योजने अंतर्गत मर्जीन मनी हे अनुदाना सारखेच आहे जे एकूण पर्कल्प खर्चाच्या 15 टक्के ते 35 टक्के असते 
Q. PMEGP योजनेंतर्गत कोण कर्ज घेऊ शकत ?
 
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना 2022 अंतर्गत देशातील कोणतीही पात्र व्यक्ती कर्ज घेऊ शकतो तसेच खालीलप्रमाणे संस्था सुद्धा या योजनेंतर्गत कर्ज घेऊ शकतात 
 • स्वयं सहायता गट (SHGs)
 • धर्मादाय ट्रस्ट 
 • सोसायटी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत सोसायटी 
 • उत्पादन सहकारी संस्था 
Q. PMEGP कर्ज मिळविण्याकरिता किती वेळ लागतो ?
 
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (PMEGP) अंतर्गत कर्ज मिळण्याकरिता सुमारे 16 दिवसांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण झाल्यावर बँका किंवा कर्ज संस्था PMEGP अंतर्गत सुमारे दोन महिन्यात कर्जाची रक्कम देऊ शकतात.
 
Q. एखादा व्यक्ती 28 वर्षाचा असेल आणि 10वी पास असेल तर तो PMEGP अंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतो काय ?
 
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत अर्जदाराचे वय 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक असल्यास आणि ज्यांनी इयत्ता आठवी पास केली आहे, ते पीएमईजीपी योजनेंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतात, यासाठी कोणतीही उच्च वयोमर्यादा नाही, यामध्ये बँका कमाल वयोमर्यादा निर्धारित करण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या पत्रात अटी वापरू शकतात.  

Leave a Comment