Mahadbt Scholarship 2024 Maharashtra : महाडीबीटी स्कॉलरशिप 2024 संपूर्ण माहिती मराठी, ऑनलाईन अर्ज, पात्रता

Mahadbt Scholarship 2024:
Online Form, Eligibility | महाडीबीटी स्कॉलरशिप 2024 संपूर्ण माहिती मराठी |
महाडीबीटी स्कॉलरशिप ऑनलाईन फॉर्म | महाराष्ट्र सरकारी योजना | सरकारी योजना | Mahadbt शिष्यवृत्ती 2024 रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अर्ज
महाराष्ट्र सरकार जनतेच्या
कल्याणासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवीत असते, या योजनांमध्ये नागरिकांच्या
आरोग्य विषयक योजना असतात, त्याप्रमाणे काही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा
गरीब नागरिकांचे
जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि तसेच त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी या
योजनांव्दारे नागरिकांना आर्थिक पाठबळ दिले जाते, याच धोरणाचा अवलंब करून
महाराष्ट्र सरकारने महाडीबीटी हे पोर्टल सुरु केले आहे या पोर्टलच्या अंतर्गत
विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आणि आवश्यक
शिष्यवृत्त्या एकाच वेबपोर्टल वर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे, या
महाDBT
शिष्यवृत्ती
मुळे राज्यातील आर्थिक कमकुवत विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा,
या विद्यार्थ्यांना
शिक्षणासाठी लागणारा खर्च शिष्यवृत्तीच्या सहाय्याने आर्थिक
मदत देऊन कमी करावा.

Mahadbt पोर्टल हे
महाराष्ट्र शासनाचा एक मुख्य आणि महत्वपूर्ण उपक्रम आहे, या पोर्टलव्दारे सामान्य
नागरिकांना योजनांच्या माध्यमातून थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनाने या पोर्टलची
सुरुवात केली आहे. या पोर्टलच्या माध्यामतून राज्यातील गुणवंत आणि होतकरू
प्रतिभावान विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत म्हणून विविध प्रकारच्या
शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जातात. वाचक मित्रहो या लेखा मध्ये आपण महाराष्ट्र
शासनाच्या महाdbt शिष्यवृत्ती पोर्टल बद्दल संपूर्ण माहिती जसे की या पोर्टवर सुरु
असलेल्या विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती त्यानंतर या शिष्यवृत्तीसाठी लागणारी
पात्रता, या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज कसा करावा, शिष्यवृत्तीसाठी लागणारी महत्वपूर्ण
कागदपत्रे या प्रकारची संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत.
{tocify} $title={Table of Contents}

Table of Contents

Mahadbt स्कॉलरशिप 2024 संपूर्ण माहिती मराठी 

महाDBT शिष्यवृत्ती हि
महाराष्ट्र सरकारची सर्वात फायदेशीर शिष्यवृत्ती योजना आहे, या योजनेंतर्गत लाभ
(dbt) व्दारे थेट हस्तांतरण केला जातो म्हणून या योजनेला थेट लाभ हस्तांतरण
शिष्यवृत्ती म्हणतात, महाराष्ट्र शासनाकडून कॉलेज किंवा शाळेत शिकणाऱ्या
विद्यार्थ्यांकरिता विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात, तसेच या महाडीबीटी
पोर्टल
व्दारे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा
त्यांचा शैक्षणिक खर्च पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या
जातात. शासनाच्या विविध विभागामार्फत या पोर्टलवर विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती
दिल्या जातात त्याचप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवर विविध प्रकारच्या उत्पन्न गटातील
आणि संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या गुणवत्तेनुसार आणि कौटुंबिक
उत्पन्नानुसार विविध शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे, त्यामुळे महाडीबीटी स्कॉलरशिप 2023 मध्ये अनेक प्रकारच्या स्कॉलरशिप साठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करता येतो.

mahadbt scholarship 2022 maharashtra

महाराष्ट्र सरकार महाडीबीटी स्कॉलरशिप अंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जाती, भटक्या
जमाती, विमुक्त जाती आणि इतर मागासवर्गीय संवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च
शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तसेच त्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण अबाधित पूर्ण
करता यावे तसेच उच्च शिक्षणातील या विद्यार्थ्यांची गळती कमी करण्यासाठी
त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च शिक्षणाबद्दल आवड निर्माण करण्यासाठी आणि
तसेच या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समविष्ट होण्याची संधी उपलब्ध
करून देणे, या प्रकारचे महत्वपूर्ण उद्देश विचारात घेऊन शासनाने हे
महाDBT
स्कॉलरशिप पोर्टल
सुरु केले आहे.रमाई आवास योजना

 

Mahadbt स्कॉलरशिपचे विविध
प्रकार

महाराष्ट्र शासनाच्या Mahadbt स्कॉलरशिप पोर्टल अंतर्गत विविध विभागांच्या अंतर्गत विविध प्रकारच्या
शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात, या शिष्यवृत्तीची संपूर्ण यादी
खालीलप्रमाणे आहे.


सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता अपंग व्यक्तीसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती
आदिवासी विकास विभाग पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना (भारत सरकार) आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ट्युशन फी आणि परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) व्यावसायिक शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती व्यावसायिक शिक्षण देखभाल भत्ता अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती
उच्च शिक्षण संचालनालय राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य कनिष्ठ स्तर माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत एकलव्य शिष्यवृत्ती राज्य सरकारची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती गणित / भौतिकशास्त्र असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती शासकीय विद्यानिकेतन शिष्यवृत्ती राज्य सरकारची दक्षिणा अधिछात्र शिष्यवृत्ती शासकीय संशोधन अधिचत्र स्वातंत्र्य सैनिक मुलांना शिक्षण सवलत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिष्यवृत्ती गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य वरिष्ठ स्तर डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DHE)
तंत्रशिक्षण संचालनालय राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DTE)
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ज्युनिअर कॅलेजमध्ये मेरीट स्कॉलरशिप उघडा आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
OBC, SEBC, VJNT, आणि SBC कल्याण विभाग VJNT विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती VJNT विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयाशी सलग्न वसतिगृहात राहणाऱ्या VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांना देखभाल भत्ताचा भरणा VJNT आणि SBC प्रवर्गातील 11वी आणि 12वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती OBC विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती SBC विद्यार्थ्याना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती OBC विद्यार्थ्यांना ट्युशन फी आणि परीक्षा फी SBC विद्यार्थ्यांना ट्युशन फी आणि परीक्षा फी OBC, SEBC, VJNT, आणि SBC कल्याण विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयातील SEBC आणि EWS आरक्षणामुळे प्रभावित झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती
अल्पसंख्याक विकास विभाग राज्य अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती भाग II (DHE) उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम (DTE) शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम (DMER) शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना (AGR)
कला संचालनालय राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DOA)
माफसू नागपूर राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (MAFSU)

Mahadbt Scholarship 2024 Key Highlights 

योजना Mahadbt Scholarship 2024
व्दारा सुरु महाराष्ट्र सरकार
राज्य महाराष्ट्र
लाभार्थी राज्याचे विद्यार्थी
उद्देश्य शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य
अधिकृत वेबसाईट https://mahadbt.mahait.gov.in

Mahadbt स्कॉलरशिप 2024 उद्देश (Objectives)

Mahadbt स्कॉलरशिप 2024 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी तसेच त्यांचे उच्च
शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करणे त्याचबरोबर अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य
प्रवाहात जाण्याची संधी देण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण
करणे त्याचप्रमाणे जे विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण घेऊ शकत नाही, या
सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी महाdbt शिष्यवृत्ती
पोर्टलच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा मुख्य उद्देश
आहे. महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेले विद्यार्थी या महाdbt पोर्टलव्दारे
शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतात, महाराष्ट्र शासनाचा उद्देश आहे या
पोर्टलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या या शिष्यवृत्ती योजनेची
प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे त्याचबरोबर यामध्ये पारदर्शिता आणि समन्वय निर्माण
करणे तसेच होणारा विलंब टाळणे, त्यामुळे या शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती
लाभ पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केल्या जातो.

महाजॉब्स पोर्टल 2022 

 

Mahadbt शिष्यवृत्ती
योजनांची संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र सरकारने
राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी महाdbt शिष्यवृत्ती पोर्टलच्या माध्यमातून
शिष्यवृत्ती योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या या
शिष्यवृत्ती योजनांची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

सामाजिक न्याय आणि विशेष
सहाय्य विभाग

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष
सहाय्य विभागामार्फात विद्यार्थ्यांसाठी, भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती,
मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या
विद्याठ्यांसाठी देखभाल भत्ता, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती,
अपंग व्यक्तीसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, या सहा प्रकारच्या
शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. महाdbt पोर्टलव्दारे विद्यार्थी या शिष्यवृत्ती साठी
अर्ज करू शकतात. या शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती

पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी
पात्रता :-

 • पालकांचे वार्षिक उत्पन्न
  2.5 लाख रुपये पर्यंत असणे आवश्यक आहे
 • विद्यार्थी हा अनुसूचित
  जाती व नवबौद्ध संवर्गातील असावा
 • विद्यार्थी हा महाराष्ट्र
  राज्याचा कायमचा रहिवासी असावा
 • विद्यार्थी एस.एस.सी.
  परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे
 • विद्यार्थी जर प्रथमच नापास
  झाला असेल तर त्याला परीक्षा शुल्क आणि देखभाल भत्ता मिळावा आणि जर विद्यार्थी
  त्याच वर्गात दुसऱ्या वेळेस नापास झाला असेल तर त्याला कोब्तही भत्ता मिळणार नाही.
  आणि दोन ड्रॉप पडल्यानंतर तो उत्तीर्ण होऊन पुढच्या वर्गात जाईल तेव्हा तो पात्र
  असेल.
 • महाराष्ट्रा बाहेर शिकत
  असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीती GOI नुसार समान निर्णय लागू असतील
 • फक्त दोन व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांना परवानगी आहे

पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेचे
लाभ :-
या योजने अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना
खालीलप्रमाणे लाभ दिले जातात, हि शिष्यवृत्ती दहा महिन्यासाठी देय आहे

डे स्कॉलर (दरमहा रुपये
रक्कम)

 • गट i 550/-
 • गट ii 530/-
 • गट iii 300/-
 • गट iv 230/-

वसतीगृह (दरमहा रुपये)

 • गट i 1200/-
 • गट ii 820/-
 • गट iii 570
 • गट iv 380

नमूद केल्याप्रमाणे अपंग
अनुसूचित जाती (प्रकारानुसार अपंग) विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त भत्ते GR मध्ये
खालीलप्रमाणे, अपंगत्व भत्त्याचा प्रकार (रुपये प्रती महिना)

 • अंधत्व / कमी दृष्टी गट i
  आणि गट ii -150/-
 • गट iii – 125/-
 • गट iv – 100/- अतिरिक्त
  भत्यांचा GR (A) नुसार

कृष्ठरोग निवारण झालेल्या
सर्व गटांसाठी :

 • वाहतूक भत्ता 100/- पर्यंत
  (बाहेर राहणारे विद्यार्थी वसतिगृह परिसर)
 • एस्कॉर्ट भत्ता 100/-
 • वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना काळजीवाहू म्हणून विशेष वेतन भत्ता 100/-
  अतिरिक्त भत्ते GR (B,C,D) नुसार
 • कर्ण बधीर सर्व गटांना :
 • वाहतूक भत्ता 100/-
  (वसतिगृह परीसराबाहेर राहणारे विद्यार्थी)
 • अतिरिक्त भत्यांचा GR (B)
  नुसार

सर्व गट लोकोमोटर अपंगत्व :

 • वाहतूक भत्ता 100/- रुपये
  पर्यंत (वसतिगृह परिसरा बाहेर राहणारे विद्यार्थी) अतिरिक्त भत्ते GR (B) नुसार
 • मानसिक आजार / मतिमंदता सर्व
  गट :
 • वाहतूक भत्ता 100/- रुपये
  पर्यंत (वसतिगृह परीसराबाहेर राहणारे विद्यार्थी)
 • एस्कर्ट भत्ता 100/-
 • काळजीवाहू म्हणून वसतिगृह
  कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष वेतन भत्ता 100/-
 • अतिरिक्त कोचिंग भत्ता
  150/- अतिरिक्त भत्ते GR (B,C,D,E) नुसार

ऑर्थोपेडीक अपंगत्व सर्व गट
;

 • वाहतूक भत्ता 100/- रुपये
  पर्यंत (वसतिगृह परीसराबाहेर राहणारे विद्यार्थी)
 • एस्कर्ट भत्ता 100/-
 • वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना काळजीवाहू म्हणून विशेष वेतन भत्ता 100/-
  अतिरिक्त भत्ते GR (B,C,D) नुसार

देखभाल भत्याव्यतिरिक्त
सर्व अनिवार्य फी / सक्तीचे देय शुल्क म्हणजे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर
शुल्क, विद्यार्थ्यांनी संस्थांना दिलेले शुल्क या योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट
करण्यात आले आहे.महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 

भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक
शिष्यवृत्ती आवश्यक कागदपत्रे :-

 • तहसीलदारा कडून प्राप्त
  उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 • कास्ट प्रमाणपत्र
 • 10 वी किंवा 12 वीची
  मार्कशीट
 • वडिलांचे मृत्य प्रमाणपत्र
  (आवश्यक असल्यास)
 • शिक्षणामध्ये अंतर असल्यास
  स्वतःचे घोषणापत्र (आवश्यक असल्यास)
 • वसतिगृह प्रमाणपत्र (आवश्यक
  असल्यास)
 • पतीचे उत्पन्न प्रमाणपत्र
  (मुलगी विवाहित असल्यास)

मेट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप)

या शिष्यवृत्ती अंतर्गत SC
श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या फी जसेकि शिकवणी फी, परीक्षा फी आणि
इतर स्वीकार्य फी परत केली जाते पारदर्शिता आणि ऐक्य त्याचप्रमाणे विलंब
टाळण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना

 • शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण कमी
  करणे
 • या शिष्यवृत्तीव्दारे उच्च
  शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे
 • मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क
  आणि परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) फायदे :-
 • या शिष्यवृत्ती अंतर्गत
  ट्युशन फी, परीक्षा फी आणि विद्यार्थ्यांनी संस्थेला अनिवार्य किंवा सक्तीने देय
  असलेली फी व इतर फी या योजनेंतर्गत समाविष्ट आहेत.
 • मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क
  आणि परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) पात्रता :-
 • पालकांचे वार्षिक उत्पन्न
  2.5 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त
 • विद्यार्थी अनुसूचित जाती व
  नवबौद्ध असणे आवश्यक आहे
 • विद्यार्थी महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असावा
 • विद्यार्थी एस.एस.सी.
  उत्तीर्ण असावा
 • शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्र
  राज्यात स्थित असावी आणि शासन मान्यताप्राप्त असावी.
 • व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्याने फक्त CAP फेरीतून प्रवेश घ्यावा.
 • संपूर्ण अभ्यासक्रमात फक्त
  एक वेळा अनुत्तीर्ण होण्याची परवानगी आहे

मेट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क
आणि परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) आवश्यक कागदपत्र

 • तहसीलदरांनी दिलेला
  उत्पन्नाचा दाखला
 • कास्ट प्रमाणपत्र
 • कास्ट वैधता प्रमाणपत्र
 • 10 वी किंवा 12 वीची
  मार्कशीट
 • वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
  (आवश्यक असल्यास)
 • वसतिगृह प्रमाणपत्र (आवश्यक
  असल्यास)
 • CAP फेरी वाटप पत्र 

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात
शिकणाऱ्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांशी संलग्न वसतिगृहात राहणाऱ्या अनुसूचित
जातीच्या विद्यार्थ्यांना देखभाल भत्ता दिला जातो.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात
शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता (लाभ) :-

देखभाल भत्यामधून
विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची पुस्तके, स्टेशनरी, निवास आणि भोजनासाठी निधी
मिळवू शकतो. वसतिगृहात प्रवेश घेतल्या पासून परीक्षेच्या तारखेपर्यंत किंवा कमाल
10 महिने.

शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या
विद्यार्थ्यांसाठी :-

 • कोर्स कालावधी 4 ते 5 वर्ष
  : 700/- रुपये प्रतिमहिना   (7,000/- रुपये
  10 महिन्यासाठी)
 • 2 ते 3 वर्ष अभ्यासक्रम कालावधी
  : 500/- रुपये प्रतिमहिना (5000/- रुपये 10 महिन्यासाठी)
 • अभ्यासक्रम कालावधी 2
  वर्षाच्या खाली : 500/- रुपये प्रतिमहिना (5000/- रुपये 10 महिन्यासाठी)

सरकारी वसतिगृहांसाठी पात्र
असलेल्या परंतु सरकारी वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी :

 • 4 ते 5 वर्ष अभ्यासक्रमांचा
  कालावधी : 1000/- रुपये प्रतिमहिना (10,000/- रुपये 10 महिन्यासाठी)
 • 2 ते 3 वर्ष अभ्यासक्रमाचा
  कालावधी : 700/- रुपये प्रतिमहिना (7000/- रुपये 10 महिन्यासाठी)
 • अभ्यासक्रमाचा कालावधी 2
  वर्षाच्या खाली : 500/- रुपये प्रतिमहिना (5000/- रुपये 10 महिन्यासाठी)

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात
शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता (पात्रता) :-

 • पात्र विद्यार्थ्याने
  व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणे आवश्यक आहे
 • विद्यार्थी भारत सरकारचे
  शिष्यवृत्ती धारक असावे
 • भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती
  योजनेनुसार उत्पन्नाची मर्यादा लागू असेल म्हणजे 2.5 लाख रुपये पर्यंत असेल
 • जे विद्यार्थी व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमात शिकत आहे आणि शासकीय वसतिगृह, संस्था वसतिगृह किंवा बाहेर

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता (आवश्यक कागदपत्र)

 • कास्ट प्रमाणपत्र
 • पालकांचे वार्षिक उत्पन्न
  प्रमाणपत्र
 • कॉलेज प्रवेशाची पावती
 • वार्डन लेटर
  (विद्यार्थ्याला वसतिगृहात प्रवेश मिळत नसल्यास)
 • GOI पोस्ट मॅट्रिक
  शिष्यवृत्ती योजनेसह विद्यार्थ्याची नोंदणी / अर्ज आयडी. 

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

 • अनुसूचित जातीच्या
  विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करणे
 • शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य
  उपलब्ध करून देणे
 • SC श्रेणीतील
  विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे
 • केवळ SC श्रेणीतील
  विद्यार्थी या गुणवत्तेनुसार शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतात

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना लाभ :-

 • योजनेंतर्गत एस.एस.सी.
  च्या परीक्षेत 75 टक्के किंवा 75 टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळवलेले आणि 11वी इयत्ते
  मध्ये प्रवेश घेणारे अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी.
 • शिष्यवृत्ती मिळेल: 11वी
  आणि 12वी इयेत्ते साठी दोन वर्षासाठी 300/- रुपये प्रतिमहिना 10 महिन्यासाठी
 • हि शिष्यवृत्ती GOI
  शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिप व्यतिरिक्त दिली जाईल

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • या योजने अंतर्गत
  विद्यार्थी अनुसूचित जातीचा असणे आवशयक आहे
 • या शिष्यवृत्तीसाठी कोणतीही
  उत्पन्न मर्यादा नाही
 • विद्यार्थी 11वी किंवा 12वी
  इयेत्ते मध्ये शिकत असले पाहिजे
 • विद्यार्थ्यांनी 10वी मध्ये
  75 टक्के आणि त्याहून अधिक गुण मिळविले पाहिजेत
 • विद्यार्थी महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवशयक आहे

शिष्यवृत्ती साठी आवश्यक
कागदपत्र :

 • कास्ट प्रमाणपत्र आवश्यक
  आहे
 • 10वीची गुणपत्रिका
 • 11वीची प्रवेशाची पावती 

अपंग व्यक्तींसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 

 • या योजनेमध्ये शिक्षणासाठी
  आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते
 • या योजनेमुळे शिक्षणातील
  गळतीचे प्रमाण कमी करण्याचा उद्देश आहे
 • विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च
  शिक्षणाची आवड निर्माण करणे
 • या योजनेच्या माध्यमातून
  विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात जाण्याची संधी देणे
 • हि शिष्यवृत्ती योजना
  पारदर्शिता, समन्वय आणि विलंब टाळण्यासाठी
 • या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत
  ट्युशन फी, परीक्षा फी आणि देखभाल भत्ता यांचे फायदे फक्त अपंग व्यक्तींना दिले
  जातात.


अपंग व्यक्तीसाठी
मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना फायदे 

महास्वयम रोजगार नोंदणी महाराष्ट्र 

या शिष्यवृत्ती योजने
अंतर्गत विद्यार्थ्यांना खालीलप्रमाणे लाभ दिले जातात

गट A, गट B गट C आणि गट D,
गट E, प्रवेशाच्या तारखेपासून परीक्षेच्या तारखेपर्यंत दरमहा जास्तीत जास्त 10
महिने देखभाल भत्ता दिला जातो.

 • गट A 550/-
 • गट B 530/-
 • गट C 530/-
 • गट D 300/-
 • गट E 230/-

वसतिगृहे

 • गट A 1200/-
 • गट B 820/-
 • गट C 820/-
 • गट D 570/-
 • गट E 380/-

अंध वाचक भत्ता (अतिरिक्त)

 • गट A, B, C : 100/- रुपये
 • गट D : 75/- रुपये
 • गट E : 50/- रुपये
 • देखभाल भत्या व्यतिरिक्त
  विद्यार्थ्याने संस्थांना दिलेले सर्व अनिवार्य शुल्क / सक्तीचे देय शुल्क (शिक्षण
  शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर शुल्क) या योजनेत समाविष्ट आहेत.
 • व्यावसायिक आणि तांत्रिक
  शिक्षणासाठी उमेदवाराने सराव दौऱ्यासाठी जाणे  
  आवश्यक आहे, तर त्याला अतिरिक्त कमाल 500/- रुपये किंवा प्रतिवर्ष जे काही
  लागू असेल ते मिळेल.
 • जर प्रोजेक्ट अभ्यासक्रमाचा
  अनिवार्य भाग असेल तर छपाईसाठी आणि टायपिंग केल्यास त्याला वर्षाला जे काही लागू
  असेल ते जास्तीत जास्त 600/- रुपये पर्यंत मिळतील, परंतु मुख्य प्रमाणपत्र
  अनिवार्य आहे
 • जे उमेदवार एम.फील. आणि
  पी.एच.डी अभ्यासक्रमात शिकत आहेत त्यांना पदव्युत्तर गट A,B,C नुसार देखभाल भत्ता
  मिळतो.
 • विद्यार्थ्याने ज्या
  महिन्यात 20 तारखेला प्रवेश घेतला आहे त्या महिन्यासाठी देखभाल भत्ता देय आहे. 

अपंग व्यक्तींसाठी
मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना पात्रता 

 • विद्यार्थी अक्षम असावा (40
  टक्के त्याहून अधिक)
 • विद्यार्थी महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
 • विद्यार्थी मान्यता प्राप्त
  विद्यापीठात किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेत शिकत असावा
 • अर्ज केलेल्या अभ्यासक्रमात
  (अपूर्ण अभ्यासक्रम) उमेदवार अनुत्तीर्ण झाल्यास किंवा तोच अभ्यासक्रम सोडल्यास
  शिष्यवृत्ती लागू होणार नाही.
 • उमेदवाराने HSC / SSC /
  पदवीच्या निकषांवर अर्ज केल्यास शिष्यवृत्ती दोनदा किंवा दुसऱ्यांदा लागू होणार
  नाही. (अर्ज हा प्रगतीशील स्वरुपात असावा) फक्त एकदाच अभ्यासक्रमाला परवानगी आहे.
 • महाराष्ट्र बाहेरील
  मान्यताप्राप्त संस्था किंवा महाविद्यालयात शिकणारा विद्यार्थी परंतु तो
  महाराष्ट्राचा निवासी असावा.
 • जर विद्यार्थी वैद्यकीय
  शिक्षण क्षेत्रातून पदव्युत्तर शिक्षण घेत असेल आणि त्याला संस्थेबाहेर सराव
  करण्याची परवानगी नसेल तर तो पात्र आहे. उदा: इंटरशिप किंवा हाउसमन शिप जेथे
  स्टायपेंड मिळत आहे.
 • कला, विज्ञान आणि वाणिज्य
  विद्यार्थ्याने त्याचा अभ्यासक्रम बंद केल्यास आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमातून अर्ज
  केल्यास, शिष्यवृत्तीसाठी तांत्रिक शिक्षण प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / पदवी / लागू
  आहे. परंतु ‘’अ’’ गट वगळता उमेदवार अनुत्तीर्ण झाला तर शिष्यवृत्ती
  शिष्यवृत्तीसाठी लागू होणार नाही.
 • गट B,C,D आणि E साठी:
  विद्यार्थी नापास झाल्यास तो या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही.
 • गट अ साठी: विद्यार्थी जर
  एक वेळा नापास झाला तर तो या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतो, परंतु शिक्षणाच्या पूर्ण
  वेळेस दुसऱ्यांदा नापास झाल्यास तो पात्र होणार नाही.
 • ज्या उमेदवाराने
  मान्यताप्राप्त विद्यापीठात / संस्थेतून distance education घेतले आहे अशा
  विद्यार्थ्यांनी परत न मिळणारे शुल्क भरले आहे, या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 500/-
  रुपये पुस्तके आणि साहित्य खरेदीसाठी.
 • या योजनेसह केवळ उमेदवार
  शाहू महाराज मेरीट स्कूलसाठी अर्ज करू शकतात, दुसऱ्या योजनेसाठी अर्ज करू शकत
  नाही.
 • जर उमेदवार पूर्णवेळ नोकरी
  करत असेल, तर तो पात्र नाही
 • जर उमेदवार सरकारी
  वसतिगृहातील असेल आणि त्याला वसतिगृहा मधून पुस्तके आणि स्टेशनरी मिळत नसेल तर तो
  वसतिगृहासाठी परवानगी असलेल्या देखभाल भत्याच्या अतिरिक्त 1/3 रकमेसाठी पात्र आहे
 • महाविद्यालय / संस्थेत
  किंवा इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त वसतिगृहात राहणारा उमेदवार आणि त्याने वसतिगृह
  फी भरल्यास तर उमेदवारांना वसतीगृहाच्या दराने देखभाल भत्ता दिला जाईल

अपंग व्यक्तीसाठी
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

 • शेवटच्या परीक्षेची
  मार्कशीट
 • डोमोसायल प्रमाणपत्र
 • अपंगत्व प्रमाणपत्र
 • पालक प्रमाणपत्र
 • (केवळ अ गटासाठी) जर
  शिक्षणात अंतर असेल तर गॅप प्रमाणपत्र आवश्यक आहे 

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची
प्रतिपूर्ती

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती आणि केंद्रीकृत प्रवेश
प्रक्रीयेव्दारे सरकारी ITI आणि खाजगी ITI मध्ये PPP योजनेंतर्गत जागांवर प्रवेश.
जर त्यांनी योजनेचे निकष पूर्ण केले तरच त्यांना प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळेल

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती (लाभ)
:-

 • एस.एस.सी. उत्तीर्ण आणि
  कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख पर्यंत नंतर GOI शिष्यवृत्ती नुसार
 • एस.एस.सी. उत्तीर्ण आणि
  कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख ते 8 लाख पर्यंत यामध्ये कोर्स फीची 100 टक्के
  प्रतिपूर्ती
 • एस.एस.सी. नापास आणि
  कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख पर्यंत यामध्ये कोर्स फीची 100 टक्के प्रतिपूर्ती

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती (पात्रता) 

 • सरकारी कौशल्य विकास संस्था
  किंवा खाजगी संस्थेमध्ये PPP योजनेव्दारे प्रवेश घेतलेले आणि केंद्रीय ऑनलाइन
  प्रवेश प्रक्रिये व्दारे प्रवेश.
 • व्यवस्थापन कोटा
  प्रवेशासाठी शिष्यवृत्ती नाही
 • विद्यार्थी अनुसूचित जाती
  प्रवर्गातील (SC श्रेणी) असावा आणि त्याने जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे
 • कुटुंबाची एकूण वार्षिक
  उत्पन्न मर्यादा 8 लाख पर्यंत असावी
 • अनाथ उमेदवारास शिफारस पत्र
  आवश्यक आहे
 • उमेदवाराने यापूर्वी सरकारी
  किंवा खाजगी ITI मधून कोणताही लाभ घेतलेला नसावा
 • उमेदवाराने राज्य / केंद्र
  सरकार / विभाग / स्थानिक संस्था / कंपनी किंवा महामंडळाने प्रयोजित केलेल्या
  प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा कोणताही लाभ घेतलेला नसावा
 • विद्यार्थी महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
 • DGT, नवीदिल्ली किंवा MSCVT
  मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी घेतला असावा 
 • उपस्थितीचे निकष अनिवार्य
  आहे
 • उमेदवाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर / वार्षिक परीक्षेला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. कोणतीही वैद्यकीय
  आपातकालीन परिस्थिती असल्यास संस्थेच्या प्रादेशिक सहसंचालकांनी शिफारस
  केल्यानंतर, प्रमाणित किंवा शिफारस करावी
 • गैरवर्तनामुळे गैर
  समाधानकारक शैक्षणिक प्रगती, शैक्षणिक वर्षात अपयश, उपस्थितीचे निकष पूर्ण न करणे,
  असे आढळल्यास उमेदवार शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होणार नाही

शिष्यवृत्ती योजनेसाठी
लागणारी आवश्यक कागदपत्रे 

 • GR नुसार आवश्यक कागदपत्रे
 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • 10वी किंवा 12वीची मार्कशीट
 • नूतनीकरणासाठी मागील
  वर्षाची गुणपत्रिका
 • रहिवासी प्रमाणपत्र
 • सक्षम अधिकाऱ्याचे उत्पन्न
  प्रमाणपत्र
 • जातीचे प्रमाणपत्र 

आदिवासी विकास विभाग

महाराष्ट्र शासनाच्या
आदिवासी विकास विभागच्यातर्फे या पाच प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात, पोस्ट
मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना भारत सरकार, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ट्युशन फी आणि
परीक्षा फी शुल्क (फ्रीशिप), व्यावसायिक शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, व्यवसायिक
शिक्षण देखभाल भत्ता, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक
प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती. विद्यार्थ्यांना महाdbt पोर्टलव्दारे या
शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करायचा असेल, यासाठी या आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत
येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना (भारत सरकार)

भारतातील अनुसूचित जातीच्या
विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना

पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती
योजना पात्रता :-

 • हि पोस्ट मेट्रिक
  शिष्यवृत्ती योजना फक्त SC घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी आहे
 • या योजनेमध्ये वार्षिक
  कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाख रुपये पर्यंत आहे
 • योजनेसाठी विद्यार्थी किमान
  10 उतीर्ण असावा
 • या योजनेंतर्गत
  शिक्षणामध्ये जर दोन वर्षाचे अंतर असेल त्यांना या योजनेसाठी अर्ज करता येणार
  नाही.

पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती
योजना लाभ :-

 • [होस्टेलर / डे स्कॉलर]
  प्रती महिना :-
 • गट (अ) : 1200/- / 550/-
  रुपये
 • गट (ब) : 820/- / 530/-
  रुपये
 • गट (क) : 570/- / 300/-
  रुपये
 • गट (इ) : 380/- / 230/-
  रुपये

यामध्ये वाचक भत्त्यासाठी
अतिरिक्त :

 • गट अ, ब, : 240/- रुपये
 • गट क : 200/- रुपये
 • गट इ : 160/- रुपये
 • एस्कोर्ट भत्ता : 160/-
  प्रती महिना
 • विशेष वेतन : 160/- प्रती
  महिना
 • मानसिकदृष्ट्या कमकुवत
  अतिरिक्त कोचिंगसाठी : 240/- प्रती महिना
 • अभ्यासक्रमासाठी दौरे :
  1600/- रुपये प्रतीवर्ष
 • प्रबंध टायपिंग / मुद्रण :
  1600/- रुपये वार्षिक
 • पुस्तक अनुदान : 1200/-
  रुपये वार्षिक 

पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती
योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

 • जातीचे प्रमाणपत्र
 • अधिकृत उत्पन्न प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • निवडलेला व्यवसायिक
  अभ्यासक्रम
 • जात प्रमाणपत्र अनिवार्य
  नाही 

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ट्युशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)

हि योजना राज्य पुरस्कृत
योजना आहे, ज्या अर्जदाराच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाखांपेक्षा
जास्त आहे ते या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. या योजनेंतर्गत अर्जदाराचे केवळ शिक्षण
शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची परतफेड केली जाते.
 

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ट्युशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) (लाभ) :-

मान्यताप्राप्त
महाविद्यालयीन शुल्क रचनेनुसार शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ट्युशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) पात्रता :-

 • हि योजना फक्त ST
  विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे
 • विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची
  एकूण वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाखापेक्षा जास्त आहे
 • नुतनीकरण धोरण :
  विद्यार्थ्याला मागील वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे
 • जर विद्यार्थी कोणत्याही
  वर्षी अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला त्या विशिष्ट वर्षासाठी शिष्यवृत्ती दिली जात
  नाही

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी
ट्युशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) आवश्यक कागदपत्रे :

 • जातीचे वैध प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • जातीची वैधता 

व्यावसायिक शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना

या योजनेंतर्गत
अभियांत्रिकी, फार्मसी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, वास्तुशास्त्र, एमबीए, एमसीए या
सारख्या व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी लाभ घेऊ
शकतात, ज्या अर्जदाराच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे ते
योजनेसाठी अर्ज करू शकतात

व्यावसायिक शिक्षण शुल्क
प्रतिपूर्ती योजना फायदे :-

 • मान्यताप्राप्त
  महाविद्यालयीन शुल्क रचनेनुसार शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क

व्यावसायिक शिक्षण शुल्क
प्रतिपूर्ती योजना पात्रता :-

 • हि योजना फक्त ST
  विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे
 • कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न
  मर्यादा 2.5 लाखा पेक्षा जास्त
 • विद्यार्थ्याला मागील
  वर्षाची परीक्षा पास होणे आवश्यक आहे
 • जर विद्याथी कोणत्याही
  वर्षी नापास झाला तर त्याला त्या विशिष्ट वर्षाची शिष्यवृत्ती दिली जात नाही

व्यावसायिक शिक्षण शुल्क
प्रतिपूर्ती योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

 • सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले
  जातीचे प्रमाणपत्र
 • विद्यार्थी महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असावा आणि अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र
 • महाविद्यालय प्रवेश पावती
 • जात वैधता प्रमाणपत्र 

व्यावसायिक शिक्षण देखभाल भत्ता योजना

व्यासायिक शिक्षण
अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी केलेले अर्जदार या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात, या
शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाखांपेक्षा कमी असावी.

व्यावसायिक शिक्षण देखभाल
भत्ता योजना लाभ :-

 • देखभाल भत्ता
  अभ्यासक्रमाच्या कालावधीनुसार वर्गीकृत केल्या जातो

(होस्टेलर / डे स्कॉलर)

 • 4 ते 5 वर्षाचा अभ्यासक्रम
  7000/- / 10000/- रुपये वार्षिक
 • 2 ते 3 वर्षाचा अभ्यासक्रम
  5000/- / 7000/- रुपये वार्षिक
 • 2 वर्षे किंवा त्याहून कमी
  5000/- / 5000/- रुपये वार्षिक

व्यावसायिक शिक्षण देखभाल
भत्ता योजना पात्रता :-

 • हि योजना फक्त ST घटकातील
  विद्यार्थ्यांना लागू आहे
 • विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक
  उत्पन्न वार्षिक 2.5 लाख रुपये पर्यंत असावे
 • जर विद्यार्थ्याच्या
  कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपये पेक्षा जास्त असेल तर त्याला फ्रीशिप
  नुतनीकरण पॅलिसी मिळेल यासाठी विद्यार्थ्याला मागील वर्षाची परीक्षा पास होणे
  आवश्यक आहे
 • जर विद्यार्थी कोणत्याही
  वर्षी नापास झाला तर त्याला त्या विशिष्ट वर्षासाठी शिष्यवृत्ती दिली जात नाही

व्यासायिक शिक्षण देखभाल
भत्ता योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

 • जातीचा दाखला
 • उत्पन्नाचा दाखला
 • मागील वर्षाचे मार्कशीट
 • जात वैधता प्रमाणपत्र
 • महाविद्यालयाचे रेक्टर /
  अधीक्षक यांची घोषणा 

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची
प्रतिपूर्ती

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती आणि केंद्रीकृत प्रवेश
प्रक्रीयेव्दारे सरकारी ITI आणि खाजगी ITI मध्ये PPP योजनेंतर्गत जागांवर प्रवेश.
जर त्यांनी योजनेचे निकष पूर्ण केले तरच त्यांना फी प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळेल.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती योजना (लाभ) :-

 • विद्यार्थी एसएससी उत्तीर्ण
  असावा आणि कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख पेक्षा कमी किंवा समतुल्य असावे यामध्ये GOI
  शिष्यवृत्ती नुसार
 • एसएससी उत्तीर्ण आणि
  कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख पेक्षा जास्त ते 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी यामध्ये
  कोर्स फीची 100 टक्के प्रतिपूर्ती
 • एसएससी अनुत्तीर्ण आणि
  कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत यामध्ये अभ्यासक्रम शुल्काची 100 टक्के
  प्रतिपूर्ती

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती योजना पात्रता :

 • विद्यार्थी ST प्रवर्गातील
  असावा आणि जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे
 • Original Leaiving
  Certificate / Transfer Certificate अनिवार्य आहे
 • SSC उत्तीर्ण आणि SSC
  अनुत्तीर्णसाठी लागू योजना
 • सरकारी कौशल्य विकास संस्था
  किंवा खाजगी संस्थेमध्ये PPP योजने व्दारे घेतलेले प्रवेश आणि केंद्रीय ऑनलाइन
  प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश.
 • व्यवस्थापन कोटा
  प्रवेशासाठी कोणतेही शुल्क प्रतिपूर्ती नाही
 • एकूण कौटुंबिक उत्पन्नाचा
  विचार केला जाईल
 • उमेदवाराने यापूर्वी सरकारी
  किंवा खाजगी ITI मधून कोणताही लाभ घेतलेला नसावा
 • उमेदवाराने राज्य / केंद्र
  सरकार / विभाग / स्थानिक संस्था / कंपनी किंवा महामंडळाने प्रायोजित केलेल्या
  प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा कोणताही लाभ घेतलेला नसावा
 • विद्यार्थी महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असावा
 • DGT, नवी दिल्ली किंवा
  MSCVT मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले
 • हि योजना कुटुंबातील फक्त
  दोन मुलांना लागू आहे
 • उपस्थितीचे निकष अनिवार्य
  आहे
 • उमेदवाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर / वार्षिक परीक्षेला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. आणि नसल्यास
  विद्यार्थ्याने संस्थेच्या शिफारसी नंतर प्रकल्प अधिकाऱ्याने शिफारस करावी
 • गैरवर्तनामुळे,
  गैरसमाधानकारक शैक्षणिक प्रगती, शैक्षणिक वर्षात अपयश, उपस्थितीचे निकष पूर्ण न
  करणे, असे आढळल्यास उमेदवार प्रतिपूर्तीसाठी पात्र राहणार नाही.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी व्यासायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती योजना आवश्यक कागदपत्र
:-

 • शासनाच्या जी आर नुसार
  आवश्यक कागदपत्रे
 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • मार्कशीट एसएससी / एचएससी
 • नूतनीकरणासाठी मागील
  वर्षाचे मार्कशीट
 • अधिवास प्रमाणपत्र
 • सक्षम प्राधिकाऱ्याने
  दिलेले मिळकत प्रमाणपत्र
 • जात प्रमाणपत्र आणि जात
  वैधता प्रमाणपत्र. 

उच्च शिक्षण संचालनालय

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च
शिक्षण संचालनालय व्दारे 13 प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात यामध्ये राजश्री
छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, गुणवंत विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य (कनिष्ठ स्तर), माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत,
एकलव्य शिष्यवृत्ती, राज्य सरकारची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, गणित /
भौतिकशास्त्र असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शासकीय विद्यानिकेतन
शिष्यवृत्ती, राज्य सरकारची दक्षिणा अधिछात्र शिष्यवृत्ती, शासकीय संशोधन अधिचत्र,
स्वातंत्र सैनिक मुलांना शिक्षण सवलत, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिष्यवृत्ती,
गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य –वरिष्ठ स्तर, डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतीगृहा निर्वाह भत्ता योजना (DHE). विद्यार्थी महाdbt पोर्टलव्दारे उच्च शिक्षण
संचालनालयाच्या या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात, यासाठी या
शिष्यवृत्ती योजनांची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे, या शिष्यवृत्ती योजनांची
संपूर्ण  माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना 

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या
या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिष्यवृत्ती लागू आहे. विद्यार्थी
कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख पर्यंत आहे, ज्यांनी उच्च शिक्षण
संचालनालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आणि गैरव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी
प्रवेश घेतला आहे, सरकारी / अशासकीय अनुदानित / अंशतः अनुदानित – विनाअनुदानित /
कायम विनानुदानित महाविद्यालय आणि बिगर कृषी विद्यापीठे आणि उपकेंद्रे (खाजगी
वगळून) विद्यापीठे / स्वयं – वित्तपोषित खाजगी विद्यापीठे

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज
शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना फायदे :-

व्यावसायिक अभ्यासक्रम :-
[ट्युशन फी]

 • उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाख :- सरकारी – 100 टक्के, अशासकीय अनुदानित -100 टक्के, अंशतः अनुदानित / विनाअनुदानित –
  50 टक्के, कायम विनाअनुदानित – 50 टक्के.
 • उत्पन्न मर्यादा 2.5 ते 8 लाख
  पर्यंत :- सरकारी – 50 टक्के, अशासकीय अनुदानित – 50 टक्के, अंशतः अनुदानित / विना
  अनुदानित – 50 टक्के, कायम विना अनुदानित – 50 टक्के

गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम
:- [ट्युशन फी]

 • उत्पन्न मर्यादा 8 लाख
  पर्यंत : सरकारी – 100 टक्के, अशासकीय अनुदानित 100 टक्के, अंशतः अनुदानित /
  विनाअनुदानित – 100 टक्के, कायम विनाअनुदानित – 100 टक्के 

व्यावसायिक अभ्यासक्रम
[परीक्षा शुल्क] :-

 • परीक्षा शुल्क :- 50 टक्के

गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम
[परीक्षा शुल्क] :-

 • परीक्षा शुल्क :- 100 टक्के

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्त योजना पात्रता :-

 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असावा, अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्य आणि कर्नाटक राज्याच्या
  सीमारेषाचा असावा.
 • विद्यार्थ्याचे वार्षिक
  कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख पर्यंत असावे
 • शासन निर्णयानुसार पहिली
  दोन मुले या योजनेसाठी पात्र आहे
 • जे उमेदवार सामान्य श्रेणी
  अंतर्गत प्रवेश घेतात ते पात्र आहे
 • GR 7/10/17 (DHE
  अभ्यासक्रम) पासूनचे अभ्यासक्रम अर्ज करू शकतात
 • ते उमेदवार पात्र आहेत
  ज्यांनीसामान्य श्रेणी आणि SEBC श्रेणी अंतर्गत प्रवेश घेतला आहे
 • GR 7/10/17 (DHE
  अभ्यासक्रम) पर्यंतचे अभ्यासक्रम अर्ज करू शकतात
 • अर्जदाराने इतर कोणतीही
  शिष्यवृत्ती किंवा स्टायपेंड घेऊ नये
 • distance एज्यूकेशन, आभासी
  शिक्षण आणि अर्धवेळ अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र नाहीत
 • सरकार / विद्यापीठ / AICTE
  / PCI / COA / MCI / NCTE इत्यादी व्दारे मंजूर केलेले अभ्यासक्रम पात्र आहेत
 • अभ्यासक्रमात 2 वर्षाचे
  अंतर नसावे
 • अर्जदाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर किंवा वार्षिक परीक्षा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्र ;-

 • अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र
 • विद्यार्थ्यांनी अधिकृत
  अधिकाऱ्याने दिलेले मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक
  आहे
 • CAP सबंधित कागदपत्र
 • गॅप सबंधित कागदपत्र (अंतर
  असल्यास)
 • दोन मुलांचे कौटुंबिक घोषणा
  प्रमाणपत्र
 • उपस्थिती प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट

गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य योजना

या योजनेच्या अंतर्गत उच्च
माध्यमिक स्तर (12 वी नंतर) :- प्रत्येक विभागीय मंडळाकडून 15 विद्यार्थी. आठ
विभागीय मंडळाकडून एकूण 120 विद्यार्थी.

गुणवंत विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य योजना लाभ :-

 • AMS कनिष्ठ स्तर :- शासकीय
  नियमानुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम अभ्यासक्रमानुसार मंजुर 11वी – 12वी – 1600/- ते
  2300/- रुपये
 • AMS वरिष्ठ स्तर :- शासकीय
  नियमानुसार अभ्यासक्रमानुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर 2800/- ते 72000 प्लस

गुणवंत विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य योजना पात्रता :-

AMS शिष्यवृत्ती (कनिष्ठ
स्तर) :-

 • 11वी आणि 12वी मधील
  विद्यार्थी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षांमध्ये अव्वल क्रमांक मिळविणारे विद्यार्थी
  या योजनेस पात्र आहे
 • नूतनीकरणासाठी : कनिष्ठ
  स्तरावरील विद्यार्थ्यांकडे 55 टक्के गुण असणे आवश्यक आहे आणि पुढील वर्गात प्रवेश
  घेणे आवश्यक आहे
 • DHE मंजूर पत्र
 • महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

AMS शिष्यवृत्ती (वरिष्ठ
स्तर) ;-

 • 12वी नंतर माध्यमिक आणि
  उच्च माध्यमिक परीक्षांमध्ये अव्वल क्रमांक मिळविणारे विद्यार्थी पात्र आहेत
 • नूतनीकरण :- वरिष्ठ
  स्तरावरील विद्यार्थ्यांकडे 65 टक्के गुण असणे आवश्यक आहे आणि त्यांना पुढील
  वर्गात प्रवेश मिळाला पाहिजे
 • DHE मंजूर पत्र
 • महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

गुणवंत विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य योजना आवश्यक कागदपत्र :- 

 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • चालू वर्षाची फी पावती
 • वसतिगृह शुल्काची पावती
 • DHE शिष्यवृत्ती मंजुर पत्र

माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत 

माजी सैनिकांच्या मुलांना
शैक्षणिक सवलत देण्यात आली आहे

माजी सैनिकांच्या मुलांना
शैक्षणिक सवलत योजना फायदे :-

 • प्रवेश शुल्क 100 टक्के
 • सेमिस्टर फी 100 टक्के
 • लायब्ररी फी 100 टक्के
 • प्रयोगशाळा शुल्क 100 टक्के

माजी सैनिकांच्या मुलांना
शैक्षणिक सवलत योजना पात्रता :-

 • विद्यार्थी माजी सैनिकाचा
  मुलगा / मुलगी / पत्नी / विधवा असणे आवश्यक आहे
 • फक्त शासकीय आणि अनुदानित
  महाविद्यालय
 • महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाही

माजी सैनिकांच्या मुलांना
शैक्षणिक सवलत योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • जिल्हाधिकारी आणि DSSA
  मंडळाच्या अध्यक्षांनी जरी केलेले पात्रता प्रमाणपत्र
 • प्रवेशाची पावती
 • अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र 

एकलव्य शिष्यवृत्ती

 • ज्या विद्यार्थ्यांनी
  पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेतला आणि कला, वाणिज्य व कायदा पदवी मध्ये 60 टक्के
  गुण आणि विज्ञान पदवी मध्ये 70 टक्के गुण मिळवले ते या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहे.
 • विद्यार्थी पूर्णवेळ किंवा
  अर्धवेळ काम करू नये, उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाते.

एकलव्य शिष्यवृत्ती योजना
लाभ :

 • या योजनेंतर्गत सर्व मंजूर
  विद्यार्थ्यांसाठी 5000/- रुपये [प्रतिवर्ष]
 • उमेदवारांची निवड
  गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाते

एकलव्य शिष्यवृत्ती योजना
पात्रता :-

 • विद्यार्थी कायदा, वाणिज्य
  आणि कला शाखेतून 60 टक्के गुणांसह पदवीधर आणि विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्याला 70
  टक्के गुण असणे आवश्यक आहे
 • अर्जदाराच्या पालकांचे
  वार्षिक उत्पन्न 75000/- रुपये पेक्षा कमी किंवा समान असावे
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
 • लाभार्थ्याने कुठेही
  पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ काम करू नये
 • महाराष्ट्रा बाहेर शिकणारे
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाही

एकलव्य शिष्यवृत्ती योजना
आवश्यक कागदपत्र:-

 • तहसीलदाराने दिलेला वार्षिक
  उत्पन्नाचा दाखला
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र

Solar Rooftop Yojana

 

 राज्य सरकारची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

 • या योजनेच्या अंतर्गत कला,
  वाणिज्य, विज्ञान आणि कायदा पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेले सर्व विद्यार्थी या
  योजनेस पात्र आहे.
 • नवीन विद्यार्थ्यासाठी –
  उमेदवाराने 12वी मध्ये 60 टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे.
 • DHE कार्यालयामार्फत नवीन
  मंजुरी प्रक्रिया आणि सबंधित महाविद्यालयाच्या संयुक्त संचालक कार्यालयामार्फत
  नूतनीकरणाची मंजुरी प्रक्रिया. उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाते.

राज्य सरकारची खुली
गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना फायदे :-

 • विद्यार्थ्यांची निवड
  त्यांनी प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमानुसार कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि कायदा
  इत्यादी, गुणवत्तेच्या आधारावर.
 • 100/- रुपये दरमहा
  विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात

राज्य सरकारची खुली
गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
 • विद्यार्थ्याला 12वी मध्ये
  60 टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे
 • केवळ कला, वाणिज्य, विज्ञान
  आणि कायदा या अभ्यासक्रमांसाठी लागू
 • महाराष्ट्रा बाहेर राहणारे
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेमध्ये अर्ज करू शकत नाही.

राज्य सरकारची खुली
गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र
 • बोनाफाईड प्रमाणपत्र 

गणित / भौतिकशास्त्र असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना

 • विज्ञान पदवीसाठी प्रवेश
  घेतलेले आणि मख्य विषय म्हणून गणित किंवा भौतिकशास्त्र असलेले विद्यार्थी या
  योजनेमध्ये पात्र आहेत
 • नवीन साठी – उमेदवाराने
  12वी मध्ये 60 टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे
 • असे विद्यार्थी जे दुसरी
  कोणतही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेत नसेल, त्यांना हि शिष्यवृत्ती लागू होईल
 • उमेदवार महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवशयक आहे
 • नवीन मंजुरी प्रक्रिया DHE
  कार्यालयामार्फत होईल आणि त्याचबरोबर नूतनीकरणाची प्रक्रिया सबंधित
  महाविद्यालयाच्या संयुक्त संचालक कार्यालयामार्फत होईल.
 • या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये
  उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाते.

गणित / भौतिकशास्त्र
असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना लाभ  :- 

 • या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये
  100/- रुपये दरमहा दिले जाते
 • या योजनेमध्ये उमेदवारांची
  निवड गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाते

गणित / भौतिकशास्त्र असलेल्या
गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये विज्ञान परीक्षेत 60
  टक्के गुण आणि गणित आणि भौतिकशास्त्र विषयात 60 टक्के पेक्षा जास्त गुणांसह 12वी
  उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
 • महाराष्ट्र राज्याच्या
  बाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेमध्ये अर्ज करू शकत नाही
 • अर्जदार विद्यार्थी हा
  महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे

गणित / भौतिकशास्त्र
असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • महाराष्ट्र राज्याचा अधिकृत
  रहिवासी दाखला
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • कॉलेज बोनाफाईड प्रमाणपत्र 

शासकीय विद्यानिकेतन शिष्यवृत्ती योजना 

 (शासकीय विद्यानिकेतन, पुसेगाव अमरावती औरंगाबाद
धुळे प्रत्येकी 20 विद्यार्थी)

 • शासकीय विद्यानिकेतन मधून
  10वी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत
 • या योजनेंतर्गत नवीन मंजुरी
  साठी 60 टक्के गुण असणे आवश्यक आहे
 • नवीन मंजुरी प्रक्रिया DHE
  कार्यालयामार्फत होईल आणि तसेच नूतनीकरणाची प्रक्रिया सबंधित महाविद्यालयांच्या
  संयुक्त संचालक कार्यालयामार्फत होईल
 • उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या
  आधारावर केली जाईल

शासकीय विद्यानिकेतन
शिष्यवृत्ती योजना फायदे :-

 • लाभार्थी श्रेणी : सर्व
  श्रेणी (केवळ UG विद्यार्थी)
 • 11वी ते 12वी : 100/- रुपये
  प्रतिमहिना
 • 12वी नंतर दरमहा 100/-
  रुपये
 • उमेद्वारांची निवड
  गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाते

शासकीय विद्यानिकेतन
शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • 10वी मध्ये 60 टक्के गुण
  मिळणे आवश्यक आहे
 • फक्त राज्य सरकारच्या
  विद्यानिकेतनमधून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे
 • महाराष्ट्र राज्याच्या
  बाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाही
 • अर्जदार विद्यार्थी हा
  महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे

शासकीय विद्यानिकेतन
शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • विद्यानिकेतनकडून हक्कपत्र
 • प्रवेश घेतलेल्या
  महाविद्यालयाचे बोनाफाइड प्रमाणपत्र
 • महाराष्ट्राचे अधिकृत रहिवासी
  प्रमाणपत्र 

राज्य सरकारची दक्षिणा अधिछात्र शिष्यवृत्ती योजना 

 • शासकीय संस्था आणि
  महाविद्यालये आणि बिगर कृषी विद्यापीठांमध्ये पीजी मध्ये शिकणाऱ्या गुणवंत
  विद्यार्थ्यांसाठी.
 • एकूण विद्यार्थी 76, सरकारी
  संस्था आणि महाविद्यालये (10)54 विद्यार्थी
 • बिगर कृषी विद्यापीठे
  (06)22 विद्यार्थी

राज्य सरकारची दक्षिणा
अधिछात्र शिष्यवृत्ती योजना फायदे :-

 • लाभार्थी श्रेणी : सर्व
  श्रेणी (फक्त PG साठी)
 • शिष्यवृत्तीची रक्कम DHE
  कार्यालयाव्दारे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वितरीत केली जाते,
 • या योजनेमध्ये 250/- रुपये
  प्रतीमहिना दिला जातो.

राज्य सरकारची दक्षिणा
अधिछात्र शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

अर्जदार विद्यार्थी पदवीधर
असणे आवश्यक आहे (अकृषी विद्यापीठे)

फक्त सरकारी महाविद्यालये
:-

 • एल्फिन्स्टन कॉलेज मुंबई –
  6
 • इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स
  मुंबई – 6
 • इस्माईल युसुफ कॉलेज
  जोगेश्वरी – 4
 • सिडहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स – 4
 • सरकारी लॉ कॉलेज मुंबई – 4
 • राजाराम कॉलेज कोल्हापूर –
  6
 • कॉलेज ऑफ सायन्स नागपूर – 6
 • नागपूर महाविद्यालय नागपूर –
  6
 • विदर्भ महाविद्यालय अमरावती
  – 6
 • सरकारी कला आणि विज्ञान
  कॉलेज औरंगाबाद – 6
 • मुंबई विद्यापीठ – 4
 • पुणे विद्यापीठ – 4
 • नागपूर विद्यापीठ – 4
 • कोल्हापूर विद्यापीठ – 4
 • एसएनडीटी –
 • महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.
 • अर्जदार विद्यार्थी हा
  महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

राज्य सरकारची दक्षिणा
अधिछात्र शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • PG प्रवेशासाठी बोनाफाईड
  प्रमाणपत्र
 • अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र
 • नूतनीकरणासाठी : PG पहिल्या
  वर्षाचा प्रगती अहवाल.

सरकारी संशोधन अधिचत्र योजना 

शासकीय संशोधन अधिचत्र
योजना अंतर्गत सरकारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये त्यांच्या विषयात Ph.D
करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती सुरु केली आहे.

 • जागांची संख्या – 14
 • शासकीय महाविद्यालये (5) –
  11 जागा
 • अकृषी विद्यापीठ (3) जागा
  विद्यापीठाच्या जागा प्राप्त झालेल्या अर्जामधून संचालकाच्या अंतर्गत समितीव्दारे
  निवडल्या जातात.
 • महाविद्यालय स्तरावरील जागा
  प्राचार्याच्या अंतर्गत कमिटीव्दारे निवडली जातात.

शासकीय संशोधन अधिचत्र योजना
लाभ :-

 • लाभार्थी श्रेणी : सर्व
  श्रेणी (PG नंतर)
 • शिष्यवृत्तीची रक्कम 750/-
  रुपये प्रतिमहिना आणि 1000/- प्रतिवर्ष इतर खर्च.
 • नूतनीकरणासाठी : ते
  वरीलप्रमाणेच राहील

शासकीय संशोधन अधिचत्र
योजना पात्रता :-

 • या योजनेमध्ये अर्जदार
  विद्यार्थी पोस्ट ग्रॅज्युएट असणे आवश्यक आहे
 • अर्जदार विद्यार्थी
  महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
 • अर्जदार विद्यार्थ्याला
  पोस्ट ग्रज्युएशन मध्ये 60 टक्के गुण असावेत. BA / BSC / B.ED आणि MA / MSC / M.ED
  आणि इतर कोणत्याही पदवीसाठी 60 टक्के पेक्षा कमी गुण लागू आहेत.
 • फक्त शासकीय विज्ञान संस्था
  (मुंबई – 3, नागपूर – 3, औरंगाबाद – 3) आणि शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था
  (अमरावती – 1), विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालये (3)
 • महाराष्ट्रा बाहेर शिकणारे
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाही.

शासकीय संशोधन अधिचत्र
योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • विद्यार्थ्याच्या
  मार्गदर्शकाचे नाव
 • मार्गदर्शकासाठी
  विद्यापीठाचे मंजुरी पत्र
 • पदवी आणि PG मार्कलिस्ट
 • नूतनीकरणासाठी
  विद्यार्थ्याने त्याच्या मार्गदर्शकाचा वार्षिक प्रगतीशील अहवाल सादर करावा
 • अर्जदार विद्यार्थी
  महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा
 • नुतनीकरणासाठी : मागील
  वर्षाचा प्रगती अहवाल

स्वातंत्र्य सैनिक मुलांना शिक्षण सवलत

माजी सेवेतील व्यक्तीच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत दिली जाते

स्वातंत्र्य सैनिक मुलांना शिक्षण सवलत योजना फायदे 

 • लाभार्थी श्रेणी :- सर्व
  श्रेणी, 12वी अभ्यासक्रमानंतरच योजनेसाठी अर्ज करू शकतात
 • शिष्यवृत्ती : पदवी / PG
  साठी – दरमहा 50/- रुपये आणि अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 60/- रुपये
 • पुस्तके भत्ता : पदवी / PG
  साठी – वार्षिक 200/- रुपये आणि अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी – वार्षिक
  400/- रुपये

स्वातंत्र्य सैनिक मुलांना
शिक्षण सवलत योजना पात्रता :-

 • विद्यार्थी अर्जदार हा
  स्वातंत्र्य सैनिकाचा मुलगा / मुलगी / पत्नी / विधवा असणे आवश्यक आहे
 • महाराष्ट्रा  बाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनासाठी अर्ज
  करू शकत नाही
 • महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास
  प्रमाणपत्र

स्वातंत्र्य सैनिक मुलांना
शिक्षण सवलत योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

 • स्वातंत्र्य सैनिक
  प्रमाणपत्र
 • चालू वर्षाच्या फीची पावती
 • रहिवासी प्रमाणपत्र
 • बोनाफाईड प्रमाणपत्र 

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिष्यवृत्ती योजना 

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ
योजना जवाहरलाल विद्यापीठाने महाराष्ट्रासाठी सुरु केली आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ
शिष्यवृत्ती योजना फायदे :-

 • लाभार्थी श्रेणी : सर्व
  श्रेणी
 • या योजनेंतर्गत
  शिष्यवृत्तीची रक्कम 8000/- रुपये प्रतिमहिना
 • 10,000/- रुपये वार्षिक
  अधिक अतिरिक्त

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ
शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :- 

 • जेएनयु मध्ये शिकलेले
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी
 • JNU ने ठरवलेला कोटा फक्त
  एक साठी आहे
 • या योजनेसाठी UG आणि PG
  (JNU विद्यार्थी) लागू आहेत
 • महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास
  प्रमाणपत्र

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ
शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • फी पावती
 • रहिवासी प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट

गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य – वरिष्ठ स्तर 

उच्च माध्यमिक स्तर (12वी
नंतर)

प्रत्येक विभागीय मंडळाकडून
15 विद्यार्थी.

आठ मंडळासाठी 120
विद्यार्थी

गुणवंत विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य – (वरिष्ठ स्तर) योजना लाभ :-

AMS कनिष्ठ स्तर :- 11वी –
12वी अभ्यासक्रमानुसार शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर 1600/- ते
2300/- रुपये

AMS वरिष्ठ स्तर :-
अभ्यासक्रमानुसार शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर 2800/- ते 72,000/-
रुपये प्लस आहे

गुणवंत विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य – (वरिष्ठ स्तर) योजना पात्रता :-

AMS शिष्यवृत्ती (कनिष्ठ
स्तर) :-

 • 11वी आणि 12वी मधील
  विद्यार्थी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षांमध्ये अव्वल क्रमांक मिळवणारे
  पात्र आहे
 • नूतनीकरणासाठी : कनिष्ठ
  स्तरावरील विद्यार्थ्यांकडे 55 टक्के गुण असणे आवश्यक आहे आणि पुढील वर्गात प्रवेश
  घेणे आवश्यक आहे.
 • DHE मंजूर पत्र
 • महाराष्ट्रा बाहेर शिकणारे
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात

AMS शिष्यवृत्ती (वरिष्ठ
स्तर)

 • 12 वी नंतरचे विद्यार्थी
  माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षांमध्ये अव्वल क्रमांक मिळवणारे पात्र आहेत
 • नूतनीकरणासाठी : वरिष्ठ
  स्तरावरील विद्यार्थ्यांकडे 65 टक्के गुण असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी पुढील
  वर्गात प्रवेश घेणे आवशयक आहे
 • DHE मंजूर पत्र
 • महाराष्ट्रा बाहेर शिकणारे
  महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात
 • गुणवंत विद्यार्थ्यांना
  शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य (वरिष्ठ स्तर) योजना आवश्यक कागदपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • वसतिगृह शुल्काची पावती
 • DHE शिष्यवृत्ती मंजूर
  पत्र

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना (DHE)

या योजने अंतर्गत उच्च
शिक्षण संचालनालयने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिष्यवृत्ती लागू केली आहे,
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आणि गैर व्यावसायिक
अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी, अशासकीय अनुदानित / अंशतः अनुदानित /
विना अनुदानित / कायम विना अनुदानुत महाविद्यालय आणि बिगर कृषी विद्यापीठे आणि
उपकेंद्रे ( खाजगी विद्यापीठे वगळून / स्वयं – अर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठे).

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना लाभ :-

 • नोंदणीकृत कामगार /
  अल्पभूधारक (सीमांत जमीनधारक) यांच्या मुलांसाठी : MMRDA / PMRDA / औरंगाबाद /
  नागपूर शहरा मधील संस्थेसाठी – 10 महिन्यांसाठी – 30,000/- रुपये आणि इतर
  क्षेत्रातील संस्थांसाठी 20.000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी ( अमर्यादित कोटा).
 • वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1
  लाख पर्यंत :
  MMRDA / PMRDA / औरंगाबाद शहर / नागपूर शहरातील संस्थेसाठी –
  10,000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी आणि इतर क्षेत्रातील संस्थेसाठी 8000/- रुपये 10
  महिन्यांसाठी (अमर्यादित कोटा)
 • वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1
  लाख ते 8 लाख पर्यंत :
  MMRDA / PMRDA / औरंगाबाद शहर / नागपूर शहरातील संस्थेसाठी
  10,000 /- रुपये 10 महिन्यांसाठी आणि इतर क्षेत्रातील संस्थेसाठी 8000/- रुपये 10
  महिन्यांसाठी (प्रती जिल्हा कोटा 500). 33 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव आहे, आणि
  मुली  अनुपलब्ध असल्यास त्या राखीव जागा
  मुलांकडे वळविल्या जाईल. जिल्हा कोट्याचे वाटप विद्यार्थ्यांच्या प्राप्त झालेल्या
  अर्जाच्या संख्येनुसार करण्यात येईल.
 • गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम
  : वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1 लाख पर्यंत : 2000/- रुपये वार्षिक 10 महिन्यांसाठी.

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पात्रता (DHE) :-

 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवशयक आहे
 • व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी, विद्यार्थ्यांचे पालक नोंदणीकृत कामगार, अल्पभूधारक शेतकरी असणे
  आवश्यक आहे किंवा पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये पेक्षा जास्त नसावे.
 • गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी
  : अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख पर्यंत असावे
 • या योजनेमध्ये शासनच्या
  निर्णयानुसार कुटुंबातील पहिली दोन मुल पात्र आहेत
 • या योजनेमध्ये ज्यांनी
  अभ्यासक्रमांना सामान्य श्रेणी आणि SEBC श्रेणी अंतर्गत प्रवेश घेतला आहे ते या
  योजनेस पात्र आहेत
 • अर्जदार होस्टेलर असावा (
  सरकारी / खाजगी वसतिगृह / पेइंगगेस्ट / भाडेकरू)
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही
  निर्वाह भात्त्याचा लभ घेऊ नये
 • ( सरकार / AICTE / PCI /
  COA / MCI / NCTE / विद्यापीठ इत्यादी) व्दारे मंजूर केलेले अभ्यासक्रम पात्र आहे
 • अभ्यासक्रमात 2 वर्षाचे
  अंतर नसावे
 • अर्जदाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर किंवा वार्षिक परीक्षेचा प्रयत्न केला पाहिजे

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

 • अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र
  सादर करणे आवश्यक आहे
 • नोंदणीकृत कामगार
  प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक प्रमाणपत्र, आणि कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र
 • वसतिगृह कागदपत्र
 • विद्यार्थ्यांनी अधिकृत
  अधिकाऱ्याने दिलेले मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक
  आहे
 • CAP सबंधित कागदपत्र
 • गॅप सबंधित कागदपत्र (अंतर
  असल्यास)
 • दोन मुलांचे कौटुंबिक घोषणा
  प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट  

तंत्रशिक्षण संचालनालय

तत्र शिक्षण अभ्यासक्रम हा सामान्य अभ्यासक्रमांपेक्षा खर्चिक असतो त्यामुळे
सामान्य नागरिकांच्या मुलांना योग्यता असतांना सुद्धा ते उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाही
त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तंत्र शिक्षण संचालनालयाने जे विद्यार्थी तंत्र
शिक्षण घेत आहे त्यांच्यासाठी दोन प्रकारच्या शिष्यवृत्ती सुरु केल्या आहेत,
राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC), डॉ. पंजाबराव
देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DTE), या शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत उच्च
तंत्र शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य केले जाते.
या योजनांची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC)

केंद्रीय प्रवेश
प्रक्रीयेव्दारे (CAP) डिप्लोमा / पदवी / पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना
प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक मागासवर्गीयांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा या योजनेचा
उद्देश आहे

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) लाभ :-

 • या योजने अंतर्गत ट्युशन
  फीच्या 50 टक्के आणि परीक्षा फीच्या 50 टक्के

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) पात्रता :-

 • अर्जदार हा भारताचा नागरिक
  असावा
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असावा
 • अर्जदार हा संस्थेचा
  बोनाफाईड विद्यार्थी असावा, आणि व्यावसायिक किंवा तांत्रिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश
  घेतलेला असावा 
 • डीम्ड विद्यापीठ आणि खाजगी
  विद्यापीठ लागू नाही
 • उमेदवाराने केंद्रीकृत
  प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश घेतला असला पाहिजे (CAP)
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही
  शिष्यवृत्ती किंवा स्टायपेंडचा लाभ घेऊ नये
 • चालू शैक्षणिक वर्षासाठी,
  कुटुंबातील फक्त दोन मुलांना योजनेच्या लाभासाठी 
  परवानगी आहे
 • कुटुंबाचे वार्षिक एकूण
  उत्पन्न 8 लाखापेक्षा जास्त नसावे
 • मागील सेमिस्टर मध्ये किमान
  50 टक्के उपस्थिती असणे आवश्यक आहे
 • कोर्स कालावधी दरम्यान,
  अभ्यासक्रमामध्ये 2 वर्ष किंवा 2 वर्षापेक्षा जास्त अंतर नसावे
 • ते उमेदवार पात्र आहेत
  ज्यांनी सामान्य आणि SEBC श्रेणी अंतर्गत प्रवेश घेतला आहे

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) आवश्यक कागदपत्र :-

 • 10वी (एसएससी) आणि पुढील
  गुणपत्रिका
 • महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास
  प्रमाणपत्र
 • कौटुंबिक वार्षिक
  उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 • चालू शैक्षणिक वर्षासाठी
  कुटुंबातील 2 पेक्षा जास्त लाभार्थी नसावेत
 • CAP सबंधित कागदपत्र
 • बायोमेट्रिक उपस्थितीचा
  पुरावा 

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DTE)

हि योजना सरकारी, सरकारी
अनुदानित आणि गैर संलग्नित महाविद्यालये / पॉलिटेकनिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे
जे सरकारने ठरवून दिलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेत आहे. आणि
ज्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत कामगार आहे व सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून
प्रमाणित आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DTE) फायदे :-

 • नोंदणीकृत कामगार /
  अल्पभूधारक शेतकरी (सीमांत जमीनधारक) यांच्या मुलांसाठी : MMRD / PMRD / औरंगाबाद
  शहर / नागपूर शहरातील संस्थेसाठी 30,000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी आणि इतर क्षेत्रांसाठी
  20,000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी
 • 8 लाख कौटुंबिक उत्पन्न
  असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी : MMRD / PMRD / औरंगाबाद शहर / नागपूर शहरातील
  संस्थेसाठी 10,000/- 10 महिन्यांसाठी आणि इतर क्षेत्रांतील संस्थेसाठी 8000/-
  रुपये 10 महिन्यांसाठी

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह
निर्वाह भत्ता योजना (DTE) पात्रता :- 
  

 • पात्रता निकष : अर्जदार
  विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
 • अर्जदार हा भारताचा नागरिक
  असावा
 • अर्जदार संस्थेचा बोनाफाईड
  विद्यार्थी असावा आणि जी आर मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यावसायिक आणि तांत्रिक
  अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला असावा
 • डीम्ड विद्यापीठ आणि खाजगी
  विद्यापीठ लागू नाही
 • उमेदवाराने केंद्रीकृत
  प्रवेश प्रक्रीये व्दारे प्रवेश घेतला असला पाहिजे (CAP) 
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही
  शिष्यवृत्ती किंवा स्टायपेंडचा लाभ घेऊ नये
 • चालू शैक्षणिक वर्षासाठी
  कुटुंबातील फक्त दोन मुलांना योजनेचा लाभ मिळेल
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
  8 लाख पेक्षा जास्त नसावे
 • मागील सेमिस्टर मध्ये 50
  टक्के उपस्थिती असणे आवश्यक आहे
 • अभ्यासक्रमा दरम्यान 2 वर्ष
  किंवा 2 वर्षापेक्षा जास्त अंतर नसावे
 • ते उमेदवार पात्र आहेत
  ज्यांनी सामन्य श्रेणी आणि SEBC श्रेणी मधून प्रवेश मिळवला आहे

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DTE) आवश्यक कागदपत्र :-

 • 10वी (एसएससी) नि पुढील
  गुणपत्रिका
 • महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास
  प्रमाणपत्र
 • नोंदणी कामगार / अल्पभूधारक
  शेतकरी प्रमाणपत्र
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
  प्रमाणपत्र
 • कुटुंबातील दोन पेक्षा
  जास्त लाभार्थी नाहीत असे घोषणापत्र
 • CAP सबंधित कागदपत्र
 • वसतिगृहाची कागदपत्रे किंवा
  पेइंगगेस्ट असल्यास भाडे करार आवश्यक आहे 

शालेय शिक्षण व क्रीडा
विभाग

महाराष्ट्राच्या शालेय
शिक्षण व क्रीडा विभागाने मुलांना शिक्षणामध्ये मदत करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य
म्हणून दोन प्रकारच्या शिष्यवृत्ती सुरु केल्या आहे, या शिष्यवृत्ती आहे कनिष्ठ
महाविद्यालय खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी
विद्यार्थ्यांना महाdbt पोर्टला भेट देणे आवश्यक आहे. या योजनांविषयी संपूर्ण
माहिती खालीलप्रमाणे आहे
.

कनिष्ठ महाविद्यालय खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

शालेय शिक्षण विभाग,
महाराष्ट्र शासन एस एस सी परीक्षेत 60 टक्के गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांकडून
कनिष्ठ महाविद्यालय, महाराष्ट्रातील खुल्या गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागवीत
आहे. त्या विद्यार्थ्यांना पुढील उच्च शिक्षणसाठी प्रोत्साहित करणे हा या
शिष्यवृत्तीचा उद्देश आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेत 11वी आणि 12वी मध्ये शिकणाऱ्या
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

कनिष्ठ महाविद्यालय खुली
गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना लाभ :-

 • इयत्ता 12वी किंवा 11वी
  मधील विद्यार्थ्यांसाठी दर महिन्यासाठी 50/- रुपये (500 रुपये वार्षिक)

कनिष्ठ महाविद्यालय खुली
गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • अर्जदार हा 11वी किंवा 12वी
  मध्ये शिकत असावा
 • अर्जदाराने पहिल्या
  प्रयत्नात एसएससी परीक्षेत 60 टक्के गुण मिळवलेले असावेत
 • शिष्यवृत्ती चालू ठेवणे
  समाधानकारक प्रगती आणि कनिष्ठ महाविद्यालय लाभार्थी श्रेणी – सर्व श्रेणीच्या
  पहिल्या वर्षाच्या शेवटी किमान 50 टक्के गुण मिळविण्याच्या अधीन आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालय खुली
गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्र :- 

 • एसएससी मार्कशीट

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना माहिती :-

शालेय शिक्षण विभाग,
महाराष्ट्र सरकार केवळ 11वी आणि 12वी च्या विद्यार्थ्यांकडून खुल्या
शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागवत आहे, EBC विद्यार्थ्यांसाठी, शिष्यवृत्तीचा मुख्य
उद्देश आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण चालू
ठेवण्यास सक्षम करणे.

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना लाभ :-

 • प्रतिवर्षी दरमहा प्रदान
  केलेली लाभाची रक्कम (10 महिन्यांसाठी)
 • वसतिगृहातील मुलांना 10
  महिन्यासाठी 140/- रुपये प्रतिमहिना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळेल (10 महिन्यासाठी
  1400/- रुपये)
 • वसतिगृह नसलेल्या मुलांना
  10 महिन्यासाठी दरमहा 80/- रुपये मिळेल ( 10 महिन्यासाठी 800/- रुपये)
 • वसतिगृहातील मुलींना 10
  महिन्यासाठी 160/- रुपये प्रतिमहिना मिळतील (10 महिन्यासाठी 1600/- रुपये)
 • वसतिगृह नसलेल्या मुलींना
  10 महिन्यासाठी 100/- रुपये प्रतिमहिना मिळतील (10 महिन्यासाठी 1000/- रुपये)

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • अर्जदार विद्यार्थ्याने एस
  एस सी परीक्षेत किमान 50 टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे
 • पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा
  उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे
 • आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय
  विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्र :-
 • उत्पन्नाचा दाखला
 • एसएससी मार्कशीट
 • मागील वर्षाची मार्कशीट 

OBC, SEBC, VJNT, आणि SBC
कल्याण विभाग

महाराष्ट्र शासनाच्या OBC,
SEBC VJNT आणि SBC कल्याण विभागाकडून, OBC, SEBC, VJNT आणि SBC प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना शिक्षणात आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी या नव प्रकारच्या
शिष्यवृत्ती देण्यात येतात, या शिष्यवृत्तींसाठी या प्रवर्गातील विद्यार्थी अर्ज करू
शकतात, या शिष्यवृत्तींचा लाभ घेण्यासाठी संपूर्ण माहिती आवश्यक आहे. या
शिष्यवृत्तींचा लाभ घेण्यासाठी संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

VJNT विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना

 • शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य
  प्रदान करणे
 • उच्च शिक्षांची आवड निर्माण
  करणे
 • विद्यार्थ्यांना
  शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात जाण्याची संधी उपलब्ध करून
  देणे
 • पारदर्शकता, समन्वय, आणि
  विलंब टाळण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना
 • ट्युशन फी, परीक्षा फी आणि
  मेंटेनन्स भत्ता यांचे फायदे फक्त VJNT विद्यार्थ्यांना दिले जातात

VJNT विद्यार्थ्यांना
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लाभ :-

पात्र VJNT अर्जदारांना
देखभाल भत्ता दिला जातो

 • अर्जदाराने अभ्यासक्रम गट A
  निवडला :
  होस्टेलरसाठी 425/- रुपये 
  प्रतीमहिना, आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर) 190/- रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश
  तारीख ते परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने B गट निवडला
  :
  होस्टेलरसाठी 290/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर)190/- रुपये
  प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने अभ्यासक्रम C
  गट निवडला :
  होस्टेलरसाठी 290/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर)
  190/- रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने अभ्यासक्रम D
  गट निवडला :
  होस्टेलरसाठी 230/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर)
  120/- रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने अभ्यासक्रम E
  निवडला :
  होस्टेलरसाठी 150/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर) 90/-
  रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • सरकारी / अनुदानित / विना
  अनुदानित संस्थांमध्ये व्यावसायिक आणि गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शिकत
  असलेल्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि देखभाल भत्ता
  दिल्याजातो.
 • जर अर्जदाराला सरकारी
  वसतिगृहात प्रवेश मिळाला तर तो वसतिगृहांच्या 1/3 राशीला पात्र असेल
 • B.Ed आणि D.Ed
  अभ्यासक्रमांसाठी ; D.Ed, B.Ed अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के लाभ (शिक्षण शुल्क,
  परीक्षा शुल्क आणि देखभाल भत्ता) लागू आहे. डीएड आणि बीएड अभ्यासक्रमांसाठी
  अनुदानित, विना अनुदानित संस्थेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याच
  अभ्यासक्रमांसाठी सरकारी दरांनुसार फी संरचना लागू आहे
 • अर्जदाराने कोणत्याही
  महिन्याच्या 20 तारखेला किंवा त्यापूर्वी प्रवेश घेतल्यास, त्या चालू महिन्यासाठी
  देखभाल भत्ता जरी केला जाईल

VJNT विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर
शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • विद्यार्थ्यांच्या
  कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे
 • अर्जदार हा VJNT
  प्रवर्गातील असावा
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
 • अर्जदारांनी मॅट्रिकोत्तर
  वर्गापासून सरकारने मंजूर केलेला शैक्षणिक अभ्यासक्रम करणे आवश्यक आहे
 • अर्जदाराला पुढील वर्गात
  बढती मिळाल्यास देखभाल भत्ता आणि परीक्षा शुल्क अर्जदाराला दिले जाते
 • जर अर्जदार विशिष्ट वर्षात
  नापास झाला तर त्याला त्या विशिष्ट शैक्षणिक वर्षाचे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क
  आणि देखभाल भत्ता मिळेल परंतु त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती मिळेपर्यंत त्याचा लाभ
  मिळणार नाही
 • अर्जदाराने केवळ व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून येणे आवश्यक आहे
 • फक्त दोन मुले, कितीही मुली
  अर्जदारांना परवानगी आहे, समान पालकांपैकी जास्तीत जास्त दोन मुले शिष्यवृत्तीसाठी
  पात्र असतील
 • अर्जदारांनी दुसरी शिष्यवृत्ती
  / स्टायपेंड स्वीकारल्याच्या तारखेपासून या योजने अंतर्गत त्यांना कोणतीही
  शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही
 • चालू वर्षासाठी 75 टक्के
  उपस्थिती अनिवार्य आहे
 • अर्जदाराने गैर व्यावसायिक
  ते व्यावसायिक अभ्यासक्रम बदलल्यास तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असेल परंतु त्याने
  अभ्यासक्रम बदलून व्यावसायिक ते गैर व्यावसयिक असा अभ्यासक्रम बदलल्यास तो पात्र
  होणार नाही
 • जोपर्यंत अर्जदार एक कोर्स
  पूर्ण करत नाही तोपर्यंत शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप सुरु राहील उदा : 11वी 12वी कला,
  बीए, एमए, एम.फील, पीएचडी, असल्यास अर्जदाराने बीए आणि बीएड पूर्ण केले आहे.
  अभ्यासक्रम आणि नंतर एमए साठी प्रवेश घेतल्यानंतर, एमए अभ्यासक्रमासाठी
  विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपसाठी परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु बीएड
  नंतर MBA ला प्रवेश घेतल्यानंतर, तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होऊ शकतो कारण हा
  पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे.
 • अर्जदार विशिष्ट व्यावसायिक
  / गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिकत आहे आणि त्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी
  शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपचे लाभ घेत आहेत आणि जर त्याला त्याचा सध्याचा व्यावसायिक /
  गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्षामध्ये बदलायचा असेल तर पुढील
  अभ्यासक्रमासाठी फ्रीशिप / शिष्यवृत्तीसाठी पात्र.

VJNT विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर
शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

 • जातीचे प्रमाणपत्र – सक्षम
  अधिकाऱ्याने जारी केलेले प्रमाणपत्र , हे प्रमाणपत्र रहिवासी पुरावा म्हणून मानले
  जाते
 • सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले
  कौटुंबिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 • जात वैधता प्रमाणपत्र (
  व्यवसायिक पदवी अभ्यासक्रमासाठी अनिवार्य, व्यावसायिक पदव्युत्तर, बिगर व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी जात वैधता अनिवार्य नाही)
 • HSC किंवा SSC मार्कशीट
  किंवा शेवटची गुणपत्रिका
 • गॅप प्रमाणपत्र – अनिवार्य
  नाही पण गॅपच्या बाबतीत ते अनिवार्य आहे
 • लागू असल्यास वडील /
  पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
 • रेशन कार्ड – कुटुंबातील
  मुलांची संख्या ओळखण्यासाठी
 • लिविंग सर्टिफिकेट
 • लाभार्थी मुलांच्या
  संख्येबद्दल पालकांचे घोषणापत्र 

VJNT विद्यार्थ्यांना
शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क योजना

 • विद्यार्थ्यांमध्ये
  शिक्षणाची आवड निर्माण करणे
 • उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक
  सहाय्य उपलब्ध करून देणे
 • उच्च शिक्षणाव्दारे आर्थिक
  वाढीसाठी संधी निर्माण करणे
 • पारदर्शकता, ऐक्य आणि विलंब
  टाळण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना
 • सर्व प्रकारच्या अनिवार्य
  फी जसेकी ट्युशन फी, परीक्षा फी आणि इतर स्वीकार्य फी संबंधित VJNT श्रेणीतील
  विद्यार्थ्यांना परत केली जातात.

VJNT विद्यार्थ्यांना
शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क योजना लाभ :-

 • ट्युशन फी आणि परीक्षा फी
  संबंधित अर्जदाराला परत केली जाते 12/3/2007 चा ठराव, 2006 – 07 पासून जे
  विद्यार्थी व्यावायिक अभ्यासक्रमांना CAP फेरीव्दारे प्रवेश घेतात, त्यांना सरकार,
  शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विना अनुदानित आणि कायमस्वरूपी विना अनुदानित
  महाविद्यालये शिक्षण समितीने मंजूर केलेल्या 100 टक्के शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा
  शुल्क भरण्यासाठी लागू आहेत
 • तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी
  डीम्ड विद्यापीठात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला आहे त्यांना
  शिष्यवृत्तीचा / फ्रीशिपचा लाभ मिळणार नाही
 • अर्जाच्या सुरुवातीची तारीख
  अर्जदाराने संस्थेमध्ये प्रवेश घेतल्यावर अवलंबून असते आणि अर्जाची शेवटची तारीख
  परीक्षेच्या शेवटच्या तारखेवर अवलंबून असते

VJNT विद्यार्थ्यांना
शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क योजना पात्रता :-

 • अर्जदाराने मॅट्रिकोत्तर
  शिक्षण घेतलेले असावे
 • अर्जदार VJNT प्रवर्गातील
  असावा
 • पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8
  लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे
 • अर्जदारांनी मॅट्रिकोत्तर
  अभ्यासक्रमांसाठी सरकारने मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा पाठपुरावा केला
  पाहिजे
 • अर्जदाराने सरकारी सरकारी
  अनुदानित / खाजगी विना अनुदानित / खाजगी कायम विना अनुदानित व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणे आवश्यक आहे
 • आरोग्य विज्ञानातील पदवी
  अभ्यासक्रम (वैद्यकीय दंत, होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद, फिजिओथेरेपी, व्यवसाय
  मदत, नर्सिंग) : अर्जदारास असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ विना अनुदानित खाजगी वैद्यकीय
  आणि दंत महाविद्यालयांच्या प्रवेश परीक्षेव्दारे प्रवेश दिला असल्यास किंवा सरकारी
  सामायिक प्रवेश परीक्षेव्दारे प्रवेश घेतल्यास तो फ्रीशिपसाठी पात्र असेल.
 • उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग
  : विना अनुदानित महाविद्यालये / शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालये तंत्रशिक्षण /
  पॉलिटेक्निक आणि सरकारी विना अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी फ्रीशिप लागू
  होईल.
 • कृषी, पशुसंवर्धन आणि
  दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग :
  खाजगी विना अनुदानित / कायमस्वरूपी विना
  अनुदानित संस्थेत सरकारी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या अर्जदारांना शिष्यवृत्ती
  शुल्क लागू होईल.
 • बीएड आणि डीएड
  अभ्यासक्रमांसाठी : डीएड आणि बीएड अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के लाभ (शिक्षण शुल्क,
  परीक्षा शुल्क) लागू आहे. डीएड, बीएड अभ्यासक्रमांसाठी अनुदानित, विना अनुदानित महाविद्यालयात
  शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याच अभ्यासक्रमांसाठी सरकारी दरांनुसार शुल्क रचना लागू आहे. 
 • व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी अर्जदाराने CAP राउंडव्दारे प्रवेश घेणे आवश्यक आहे
 • जर अर्जदार विशिष्ट वर्गात
  नापास झाला तर त्याला त्या विशिष्ट शैक्षणिक वर्षाचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा
  शुल्क मिळेल परंतु त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती मिळे पर्यंत लाभ मिळणार नाही
 • अर्जदार शिष्यवृत्तीसाठी
  पात्र असेल जर त्याने गैर व्यावसायिक ते व्यावसायिक अभ्यासक्रम बदलला तर परंतु
  त्याने अभ्यासक्रम बदलून व्यावसायिक ते गैर व्यावसायिक असा अभ्यासक्रम केला तर तो
  पात्र असणार नाही
 • सन 15–16 पासून खाजगी
  विनाअनुदानित / कायमस्वरूपी विना अनुदानित संस्थेत व्यावसयिक अभ्यासक्रम करत
  असलेला विद्यार्थी विशिष्ट शैक्षणिक अभ्यासक्रम कालावधीत दोन किंवा अधिक वेळा परीक्षेत
  अनुत्तीर्ण झाला तर तो फ्रीशिपसाठी पात्र नाही
 • जो पर्यंत विद्यार्थी एक
  कोर्स पूर्ण करत नाही योपर्यंत शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप सुरु राहील
 • विद्यार्थी विशिष्ट
  व्यावसायिक / गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिकत आहे आणि त्या शैक्षणिक
  अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपचे फायदे मिळवीत आहे आणि जर त्याला त्याचा
  सध्याचा व्यावसायिक / गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्षामध्ये बदलायचा असेल
  तर तो पुढील अभ्यासक्रमासाठी फ्रीशिप / शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नाही.

VJNT विद्यार्थ्यांना
शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी
  केलेले जातीचे प्रमाणपत्र
 • अधिकृत उत्पन्नाचे
  प्रमाणपत्र
 • HSC आणि SSC मार्कशीट किंवा
  शेवटच्या परीक्षेची मार्कशीट
 • गॅप प्रमाणपत्र – अनिवार्य
  नाही पण गॅपच्या बाबतीत ते अनिवार्य आहे
 • लाभार्थी मुलांच्या
  संख्येबद्द्ल पालकांचे घोषणा पत्र
 • लागू असल्यास वडिलाचे
  मृत्यू प्रमाणपत्र
 • CAP वाटप पत्र (व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी)
 • जात वैधता प्रमाणपत्र
 • लिविंग सर्टिफिकेट
 • लाभार्थी मुलांच्या
  संख्येबद्दल रेशन कार्ड 

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांशी
संलग्न असलेल्या वसतिगृहात राहणाऱ्या VJNT आणि SBC वद्यार्थ्यांना देखभाल भत्याचा
भरणा

व्यासायिक अभ्यासक्रमात
शिकणाऱ्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालायांशी संलग्न वसतिगृहात राहणाऱ्या VJNT आणि
SBC विद्यार्थ्यांना देखभाल भत्याचा लाभ दिला जातो

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांशी
संलग्न असलेल्या वसतिगृहात राहणाऱ्या VJNT आणि SBC वद्यार्थ्यांना देखभाल भत्याचा
भरणा लाभ :

 • महाविद्यालय संलग्न
  वसतिगृहात राहणाऱ्या अर्जदारांसाठी देखभाल भत्ता (10 महिन्यासाठी) 4 ते 5 वर्षाचा
  अभ्यासक्रम (वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, पशुवैद्यकीय, आर्किटेक्चर, इत्यादी)
  700/- रुपये प्रतिमहिना (7000/- रुपये 10 
  महिन्यांसाठी)
 • महाविद्यालयात संलग्न
  वसतिगृहात राहणाऱ्या अर्जदारांसाठी देखभाल भत्ता (10 महिन्यासाठी) 2 ते 3 वर्षाचा
  अभ्यासक्रम ( अभियांत्रिकी डिप्लोमा, एमबीए, एमएसडब्लू इत्यादी) 500/- रुपये
  प्रतीमहिना (5000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी)
 • महाविद्यालयात संलग्न
  वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखभाल भत्ता (10 महिन्यासाठी) 2 वर्षे किंवा
  त्यापेक्षा कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम (बीएड, डीएड इत्यादी) 500/- रुपये प्रतिमहिना
  (5000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी)
 • सरकारी वसतिगृहात न
  राहणाऱ्या अर्जदारांसाठी देखभाल भत्ता (10 महिन्यासाठी) 4 ते 5 वर्षाचा अभ्यासक्रम
  (वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, पशुवैद्यकीय, आर्किटेक्चर, इत्यादी) 1000/- रुपये
  प्रतिमहिना (10,000/- रुपये 10 
  महिन्यांसाठी)
 • सरकारी वसतिगृहात न
  राहणाऱ्या अर्जदारांसाठी देखभाल भत्ता (10 महिन्यासाठी) 2 ते 3 वर्षाचा अभ्यासक्रम
  ( अभियांत्रिकी डिप्लोमा, एमबीए, एमएसडब्लू इत्यादी) 700/- रुपये प्रतीमहिना
  (7000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी)
 • सरकारी वसतिगृहात न
  राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखभाल भत्ता (10 महिन्यासाठी) 2 वर्षे किंवा
  त्यापेक्षा कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम (बीएड, डीएड इत्यादी) 500/- रुपये प्रतिमहिना
  (5000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी)
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहात राहणाऱ्या VJNT आणि SBC वद्यार्थ्यांना देखभाल भत्याचा भरणा पात्रता :-
 • अर्जदार हा व्यावसायिक
  अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, पशुवैद्यकीय, वास्तुकला आणि कृषी या विषयात
  शिकत असावा
 • अर्जदार हा VJNT आणि SBC
  श्रेणीतील असणे आवश्यक आहे
 • अर्जदार पोस्ट मॅट्रिक
  शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असावा
 • विद्यार्थ्यांचा पालकांचे
  वार्षिक उत्पन्न 1 लाख किंवा समान असावे
 • विद्यार्थ्याने शासकीय
  वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावा
 • अर्जदाराने सरकारी
  वसतिगृहात प्रवेश घेतल्यास देखभाल भत्ता मिळण्यास पात्र नाही
 • अर्जदाराने व्यावसायिक
  महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहात प्रवेश घेतला असावा, किंवा खोल्या
  उपलब्ध नसल्याचा दाखला सादर केला पाहिजे
 • जो अर्जदार वसतिगृहाच्या
  बाहेर राहतो, त्याने शासनाकडे अर्ज केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे, वसतिगृह आणि
  महाविद्यालय वसतीगृहत प्रवेशासाठी पात्र असूनही त्याला प्रवेश मिळू शकला नाही
 • जर अर्जदार विशिष्ट वर्गात
  नापास झाला तर त्याला त्या विशिष्ट शैक्षणिक वर्षाचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा
  शुल्क मिळेल परंतु त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती मिळे पर्यंत लाभ मिळणार नाही
 • अर्जदाराने गैर व्यावसायिक
  ते व्यावसायिक अभ्यासक्रम बदलल्यास तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असेल परंतु त्याने
  अभ्यासक्रम बदलून व्यावसायिक ते गैर व्यावसयिक असा अभ्यासक्रम बदलल्यास तो पात्र
  होणार नाही
 • जोपर्यंत अर्जदार एक कोर्स
  पूर्ण करत नाही तोपर्यंत शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप सुरु राहील उदा : 11वी 12वी कला,
  बीए, एमए, एम.फील, पीएचडी, असल्यास अर्जदाराने बीए आणि बीएड पूर्ण केले आहे.
  अभ्यासक्रम आणि नंतर एमए साठी प्रवेश घेतल्यानंतर, एमए अभ्यासक्रमासाठी
  विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपसाठी परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु बीएड
  नंतर MBA ला प्रवेश घेतल्यानंतर, तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होऊ शकतो कारण हा
  पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांशी
संलग्न असलेल्या वसतिगृहात राहणाऱ्या VJNT आणि SBC वद्यार्थ्यांना देखभाल भत्याचा
भरणा आवश्यक कागदपत्रे
:

 • सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी
  केलेले जातीचे प्रमाणपत्र
 • अधिकृत उत्पन्नाचे
  प्रमाणपत्र
 • महाविद्यालयीन प्रवेशाची
  पावती
 • वार्डन पत्र : (लागू
  उमेदवाराला शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नसेल तर, महाविद्यालयाशी संलग्न वसतीगृह)
 • खाजगी वसतीगृह / भाडे करार
 • विद्यार्थी प्रतिज्ञापत्र
  (विद्यार्थी वसतिगृहाच्या बाहेर राहत असल्यास)
 • मुख्याध्यापक पत्र
  (विद्यार्थी संलग्न वसतिगृहात प्रवेश घेत असल्यास)
 • त्याची नोंदणी / अर्ज पोस्ट
  मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेसह आयडी
 • जातीचे वैधता प्रमाणपत्र
  (व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी)
 • लिविंग सर्टिफिकेट.

VJNT आणि SBC प्रवर्गातील 11 वी आणि 12 मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

 • VJNT / SBC
  विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करणे
 • शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य
  उपलब्ध करून देणे
 • VJNT / SBC श्रेणीतील
  विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी
 • केवळ VJNT आणि SBC
  श्रेणीतील विद्यार्थी या गुणवत्ता योजनेचा लाभ घेऊ शकतात
 • VJNT आणि SBC प्रवर्गातील 11 वी आणि 12 मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
  राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना फायदे
 • 11वी आणि 12वी मध्ये
  शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 300/- रुपये दर महा (3000/- रुपये 10
  महिन्यांसाठी)
 • शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिप
  लागू.

VJNT आणि SBC प्रवर्गातील 11 वी आणि 12 मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • अर्जदार विमुक्त जाती,
  भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील असावे
 • अर्जदार ज्युनिअर कॉलेज
  मध्ये 11वी आणि 12वी इयत्तेत शिकत असावा
 • या शिष्यवृत्तीसाठी कोणतीही
  उत्पन्न मर्यादा असणार नाही
 • अर्जदाराने 10वीच्या
  परीक्षेत 75 टक्के आणि त्याहून अधिक गुण मिळवले पाहिजे
 • पोस्ट मेट्रिक शिष्यवृत्ती
  व्यतिरिक्त शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल
 • या शिष्यवृत्तीसाठी
  शैक्षणिक अंतर अनुमती नाही
 • अर्जदार हा महाराष्ट्रातील
  रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

VJNT आणि SBC प्रवर्गातील 11 वी आणि 12 मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

 • सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून
  जारी केलेले जातीचे प्रमाणपत्र
 • एसएससीची मार्कशीट किंवा
  शेवटच्या परीक्षेची मार्कशीट
 • लिविंग सर्टिफिकेट. 

OBC विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर
शिष्यवृत्ती योजना

 • शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य
  प्रदान करणे
 • उच्च शिक्षांची आवड निर्माण
  करणे
 • विद्यार्थ्यांना
  शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात जाण्याची संधी उपलब्ध करून
  देणे
 • पारदर्शकता, समन्वय, आणि
  विलंब टाळण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना
 • ट्युशन फी,परीक्षा फी आणि
  मेंटेनन्स भत्ता यांचे फायदे फक्त OBC विद्यार्थांना दिले जातात  

OBC विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर
शिष्यवृत्ती योजना लाभ :-

 • पात्र OBC अर्जदारांना
  देखभाल भत्ता दिला जातो
 • अर्जदाराने अभ्यासक्रम गट A
  निवडला :
  होस्टेलरसाठी 425/- रुपये 
  प्रतीमहिना, आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर) 190/- रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश
  तारीख ते परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने B गट निवडला
  :
  होस्टेलरसाठी 290/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर)190/- रुपये
  प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने अभ्यासक्रम C
  गट निवडला :
  होस्टेलरसाठी 290/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर)
  190/- रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने अभ्यासक्रम D
  गट निवडला :
  होस्टेलरसाठी 230/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर)
  120/- रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने अभ्यासक्रम E
  निवडला :
  होस्टेलरसाठी 150/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर) 90/-
  रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • तसेच सरकारी संस्थांमध्ये
  प्रवेश घेतलेले ओबीसी अर्जदार. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मान्यताप्राप्त विना
  अनुदानित महाविद्यालयांना 50 टक्के शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क दिल्या जाते.
 • जर अर्जदाराला सरकारी
  वसतिगृहात प्रवेश मिळाला तर तो वसतिगृहांच्या 1/3 राशीला पात्र असेल
 • सरकारी / अनुदानित
  संस्थांमध्ये व्यावसायिक आणि गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शिकत असलेल्या
  विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि देखभाल भत्ता
  दिल्याजातो.
 • गैर सरकारी / विना अनुदानित
  संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत
  असलेल्या अर्जदारांना ट्युशन फी आणि परीक्षा शुल्क 50 टक्के आणि देखभाल भत्ता 100
  टक्के दिला जातो
 • खाजगी विना अनुदानित
  संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या ओबोसी विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी अनुदानित संस्थांची फी
  संरचना केवळ बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी (शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि
  इतर शुल्क) लागू होईल
 • विद्यार्थी विशिष्ट
  व्यावसायिक / गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिकत आहे आणि त्या शैक्षणिक
  अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपचे फायदे मिळवीत आहे आणि जर त्याला त्याचा
  सध्याचा व्यावसायिक / गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्षामध्ये बदलायचा असेल
  तर तो पुढील अभ्यासक्रमासाठी फ्रीशिप / शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नाही.
 • B.Ed आणि D.Ed
  अभ्यासक्रमांसाठी ; D.Ed, B.Ed अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के लाभ (शिक्षण शुल्क,
  परीक्षा शुल्क आणि देखभाल भत्ता) लागू आहे. डीएड आणि बीएड अभ्यासक्रमांसाठी
  अनुदानित, विना अनुदानित संस्थेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याच
  अभ्यासक्रमांसाठी सरकारी दरांनुसार फी संरचना लागू आहे
 • अर्जदाराने कोणत्याही
  महिन्याच्या 20 तारखेला किंवा त्यापूर्वी प्रवेश घेतल्यास, त्या चालू महिन्यासाठी
  देखभाल भत्ता जरी केला जाईल.

OBC विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर
शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • विद्यार्थ्यांच्या
  कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे
 • अर्जदार हा ओबीसी प्रवर्गातील
  असावा
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
 • अर्जदारांनी मॅट्रिकोत्तर
  वर्गापासून सरकारने मंजूर केलेला शैक्षणिक अभ्यासक्रम करणे आवश्यक आहे
 • अर्जदाराला पुढील वर्गात
  बढती मिळाल्यास देखभाल भत्ता आणि परीक्षा शुल्क अर्जदाराला दिले जाते
 • जर अर्जदार विशिष्ट वर्षात
  नापास झाला तर त्याला त्या विशिष्ट शैक्षणिक वर्षाचे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क
  आणि देखभाल भत्ता मिळेल परंतु त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती मिळेपर्यंत त्याचा लाभ
  मिळणार नाही
 • अर्जदाराने केवळ व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून येणे आवश्यक आहे
 • फक्त दोन मुले, कितीही मुली
  अर्जदारांना परवानगी आहे, समान पालकांपैकी जास्तीत जास्त दोन मुले शिष्यवृत्तीसाठी
  पात्र असतील
 • अर्जदारांनी दुसरी
  शिष्यवृत्ती / स्टायपेंड स्वीकारल्याच्या तारखेपासून या योजने अंतर्गत त्यांना
  कोणतीही शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही
 • चालू वर्षासाठी 75 टक्के
  उपस्थिती अनिवार्य आहे
 • अर्जदाराने गैर व्यावसायिक
  ते व्यावसायिक अभ्यासक्रम बदलल्यास तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असेल परंतु त्याने
  अभ्यासक्रम बदलून व्यावसायिक ते गैर व्यावसयिक असा अभ्यासक्रम बदलल्यास तो पात्र
  होणार नाही
 • जोपर्यंत अर्जदार एक कोर्स
  पूर्ण करत नाही तोपर्यंत शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप सुरु राहील उदा : 11वी 12वी कला,
  बीए, एमए, एम.फील, पीएचडी, असल्यास अर्जदाराने बीए आणि बीएड पूर्ण केले आहे.
  अभ्यासक्रम आणि नंतर एमए साठी प्रवेश घेतल्यानंतर, एमए अभ्यासक्रमासाठी
  विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपसाठी परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु बीएड
  नंतर MBA ला प्रवेश घेतल्यानंतर, तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होऊ शकतो कारण हा
  पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे.
 • अर्जदार विशिष्ट व्यावसायिक
  / गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिकत आहे आणि त्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी
  शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपचे लाभ घेत आहेत आणि जर त्याला त्याचा सध्याचा व्यावसायिक /
  गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्षामध्ये बदलायचा असेल तर पुढील
  अभ्यासक्रमासाठी फ्रीशिप / शिष्यवृत्तीसाठी पात्र.

OBC विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर
शिष्यवृत्ती योजना आवश्यक कागदपत्र  :-

 • जातीचे प्रमाणपत्र – सक्षम
  अधिकाऱ्याने जारी केलेले प्रमाणपत्र, हे प्रमाणपत्र रहिवासी पुरावा म्हणून मानले
  जाते
 • सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले
  कौटुंबिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 • जात वैधता प्रमाणपत्र (
  व्यवसायिक पदवी अभ्यासक्रमासाठी अनिवार्य, व्यावसायिक पदव्युत्तर, बिगर व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी जात वैधता अनिवार्य नाही)
 • HSC किंवा SSC मार्कशीट
  किंवा शेवटची परीक्षा गुणपत्रिका
 • गॅप प्रमाणपत्र – अनिवार्य
  नाही पण गॅपच्या बाबतीत ते अनिवार्य आहे
 • लागू असल्यास वडील /
  पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
 • रेशन कार्ड – कुटुंबातील
  मुलांची संख्या ओळखण्यासाठी
 • लिविंग सर्टिफिकेट
 • लाभार्थी मुलांच्या
  संख्येबद्दल पालकांचे घोषणापत्र 

SBC विद्यार्थ्यांना
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना

 • शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य
  प्रदान करणे
 • उच्च शिक्षांची आवड निर्माण
  करणे
 • विद्यार्थ्यांना
  शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात जाण्याची संधी उपलब्ध करून
  देणे
 • पारदर्शकता, समन्वय, आणि
  विलंब टाळण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना
 • ट्युशन फी, परीक्षा फी आणि
  मेंटेनन्स भत्ता यांचे फायदे फक्त OBC विद्यार्थ्यांना दिले जातात

SBC विद्यार्थ्यांना
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लाभ :-

 • पात्र SBC अर्जदारांना
  देखभाल भत्ता दिला जातो
 • अर्जदाराने अभ्यासक्रम गट A
  निवडला :
  होस्टेलरसाठी 425/- रुपये 
  प्रतीमहिना, आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर) 190/- रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश
  तारीख ते परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने B गट निवडला
  :
  होस्टेलरसाठी 290/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर)190/- रुपये
  प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने अभ्यासक्रम C
  गट निवडला :
  होस्टेलरसाठी 290/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर)
  190/- रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने अभ्यासक्रम D
  गट निवडला :
  होस्टेलरसाठी 230/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर)
  120/- रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराने अभ्यासक्रम E
  निवडला :
  होस्टेलरसाठी 150/- रुपये प्रतिमहिना आणि डे स्कॉलर (नॉन होस्टेलर) 90/-
  रुपये प्रतिमहिना (प्रवेश तारीख ते परीक्षा होईपर्यंत)
 • जर अर्जदाराला सरकारी
  वसतिगृहात प्रवेश मिळाला तर तो वसतिगृहांच्या 1/3 राशीला पात्र असेल
 • सरकारी / अनुदानित / विना
  अनुदानित संस्थांमध्ये व्यावसायिक आणि गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शिकत
  असलेल्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि देखभाल भत्ता
  दिल्याजातो.
 • B.Ed आणि D.Ed
  अभ्यासक्रमांसाठी :
   D.Ed, B.Ed अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के लाभ (शिक्षण शुल्क,
  परीक्षा शुल्क आणि देखभाल भत्ता) लागू आहे. डीएड आणि बीएड अभ्यासक्रमांसाठी
  अनुदानित, विना अनुदानित संस्थेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याच
  अभ्यासक्रमांसाठी सरकारी दरांनुसार फी संरचना लागू आहे.
 • अर्जदाराने कोणत्याही
  महिन्याच्या 20 तारखेला किंवा त्यापूर्वी प्रवेश घेतल्यास, त्या चालू महिन्यासाठी
  देखभाल भत्ता जरी केला जाईल. इतर निहाय देखभाल भत्ता पुढील महिन्यापासून मिळतील.

SBC विद्यार्थ्यांना
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना पात्रता :-

 • विद्यार्थ्यांच्या
  कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे
 • अर्जदार हा SBC प्रवर्गातील
  असावा
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
 • अर्जदारांनी मॅट्रिकोत्तर
  वर्गापासून सरकारने मंजूर केलेला शैक्षणिक अभ्यासक्रम करणे आवश्यक आहे
 • अर्जदाराला पुढील वर्गात
  बढती मिळाल्यास देखभाल भत्ता आणि परीक्षा शुल्क अर्जदाराला दिले जाते
 • जर अर्जदार विशिष्ट वर्षात
  नापास झाला तर त्याला त्या विशिष्ट शैक्षणिक वर्षाचे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क
  आणि देखभाल भत्ता मिळेल परंतु त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती मिळेपर्यंत त्याचा लाभ
  मिळणार नाही
 • अर्जदाराने केवळ व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून येणे आवश्यक आहे
 • फक्त दोन मुले, कितीही मुली
  अर्जदारांना परवानगी आहे, समान पालकांपैकी जास्तीत जास्त दोन मुले शिष्यवृत्तीसाठी
  पात्र असतील
 • अर्जदारांनी दुसरी
  शिष्यवृत्ती / स्टायपेंड स्वीकारल्याच्या तारखेपासून या योजने अंतर्गत त्यांना कोणतीही
  शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही
 • चालू वर्षासाठी 75 टक्के
  उपस्थिती अनिवार्य आहे
 • अर्जदाराने गैर व्यावसायिक
  ते व्यावसायिक अभ्यासक्रम बदलल्यास तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असेल परंतु त्याने
  अभ्यासक्रम बदलून व्यावसायिक ते गैर व्यावसयिक असा अभ्यासक्रम बदलल्यास तो पात्र
  होणार नाही
 • जोपर्यंत अर्जदार एक कोर्स
  पूर्ण करत नाही तोपर्यंत शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप सुरु राहील उदा : 11वी 12वी कला,
  बीए, एमए, एम.फील, पीएचडी, असल्यास अर्जदाराने बीए आणि बीएड पूर्ण केले आहे.
  अभ्यासक्रम आणि नंतर एमए साठी प्रवेश घेतल्यानंतर, एमए अभ्यासक्रमासाठी
  विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपसाठी परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु बीएड
  नंतर MBA ला प्रवेश घेतल्यानंतर, तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होऊ शकतो कारण हा
  पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे.
 • अर्जदार विशिष्ट व्यावसायिक
  / गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिकत आहे आणि त्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी
  शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपचे लाभ घेत आहेत आणि जर त्याला त्याचा सध्याचा व्यावसायिक /
  गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्षामध्ये बदलायचा असेल तर पुढील
  अभ्यासक्रमासाठी फ्रीशिप / शिष्यवृत्तीसाठी पात्र.

SBC विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर
शिष्यवृत्ती योजना आवशयक कागदपत्र :-

 • जातीचे प्रमाणपत्र – सक्षम
  अधिकाऱ्याने जारी केलेले प्रमाणपत्र, हे प्रमाणपत्र रहिवासी पुरावा म्हणून मानले
  जाते
 • सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले
  कौटुंबिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 • जात वैधता प्रमाणपत्र (
  व्यवसायिक पदवी अभ्यासक्रमासाठी अनिवार्य, व्यावसायिक पदव्युत्तर, बिगर व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी जात वैधता अनिवार्य नाही)
 • HSC किंवा SSC मार्कशीट
  किंवा शेवटची परीक्षा गुणपत्रिका
 • गॅप प्रमाणपत्र – अनिवार्य
  नाही पण गॅपच्या बाबतीत ते अनिवार्य आहे
 • लागू असल्यास वडील /
  पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
 • रेशन कार्ड – कुटुंबातील
  मुलांची संख्या ओळखण्यासाठी
 • लिविंग सर्टिफिकेट
 • लाभार्थी मुलांच्या
  संख्येबद्दल पालकांचे घोषणापत्र 

ओबीसी विद्यार्थ्यांना
ट्युशन फी आणि परीक्षा फी योजना

 • विद्यार्थ्यांमध्ये
  शिक्षणाची आवड निर्माण करणे
 • उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक
  सहाय्य उपलब्ध करून देणे
 • उच्च शिक्षणाव्दारे आर्थिक
  वाढीसाठी संधी निर्माण करणे
 • पारदर्शकता, ऐक्य आणि विलंब
  टाळण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना
 • सर्व प्रकारच्या अनिवार्य
  फी जसेकी ट्युशन फी, परीक्षा फी आणि इतर स्वीकार्य फी संबंधित OBC श्रेणीतील
  विद्यार्थ्यांना परत केली जातात.

ओबीसी विद्यार्थ्यांना
ट्युशन फी आणि परीक्षा फी योजना फायदे :-

 • ट्युशन फी आणि परीक्षा फी
  संबंधित अर्जदाराला परत केली जाते 12/3/2007 चा ठराव, 2006 – 07 पासून जे
  विद्यार्थी व्यावायिक अभ्यासक्रमांना CAP फेरीव्दारे प्रवेश घेतात, त्यांना सरकार,
  शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विना अनुदानित आणि कायमस्वरूपी विना अनुदानित
  महाविद्यालये शिक्षण समितीने मंजूर केलेल्या 50 टक्के शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा
  शुल्क भरण्यासाठी लागू आहेत
 • सरकारी / अनुदानित
  संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के
  शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क दिल्याजाते.
 • गैर सरकारी / विना अनुदानित
  संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या अर्जदारांना ट्युशन फी
  आणि परीक्षा शुल्क 50 टक्के दिले  जाते
 • तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी
  डीम्ड विद्यापीठात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला आहे त्यांना
  शिष्यवृत्तीचा / फ्रीशिपचा लाभ मिळणार नाही
 • अर्जाची सुरुवातीची तारीख
  विद्यार्थ्याने संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यावर अवलंबून असते, आणि अर्जाची शेवटची
  तारीख परीक्षेच्या शेवटच्या तारखेवर अवलंबून असते (10 महिन्यांसाठी – प्रवेशाच्या
  तारखा प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात बदलेल)
 • ओबीसी साठी खाजगी विना
  अनुदानित संस्थांमध्ये शिक्षण घेणारे अर्जदार, सरकारी अनुदानित संस्थांची फी
  संरचना केवळ बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच लागू होईल (शैक्षणिक शुल्क आणि
  परीक्षा शुल्क आणि इतर शुल्क)

ओबीसी विद्यार्थ्यांना
ट्युशन फी आणि परीक्षा फी योजना पात्रता :-

 • अर्जदाराने मॅट्रिकोत्तर
  शिक्षण घेतलेले असावे
 • अर्जदार OBC प्रवर्गातील
  असावा
 • पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8
  लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे
 • अर्जदारांनी मॅट्रिकोत्तर
  अभ्यासक्रमांसाठी सरकारने मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा पाठपुरावा केला
  पाहिजे
 • अर्जदाराने सरकारी सरकारी
  अनुदानित / खाजगी विना अनुदानित / खाजगी कायम विना अनुदानित व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणे आवश्यक आहे
 • आरोग्य विज्ञानातील पदवी
  अभ्यासक्रम (वैद्यकीय दंत, होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद, फिजिओथेरेपी, व्यवसाय
  मदत, नर्सिंग) : अर्जदारास असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ विना अनुदानित खाजगी वैद्यकीय
  आणि दंत महाविद्यालयांच्या प्रवेश परीक्षेव्दारे प्रवेश दिला असल्यास किंवा सरकारी
  सामायिक प्रवेश परीक्षेव्दारे प्रवेश घेतल्यास तो फ्रीशिपसाठी पात्र असेल.
 • उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग
  :
  विना अनुदानित महाविद्यालये / शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालये तंत्रशिक्षण /
  पॉलिटेक्निक आणि सरकारी विना अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी फ्रीशिप लागू
  होईल.
 • कृषी, पशुसंवर्धन आणि
  दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग :
  खाजगी विना अनुदानित / कायमस्वरूपी विना
  अनुदानित संस्थेत सरकारी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या अर्जदारांना शिष्यवृत्ती
  शुल्क लागू होईल.
 • बीएड आणि डीएड
  अभ्यासक्रमांसाठी :
  डीएड आणि बीएड अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के लाभ (शिक्षण शुल्क,
  परीक्षा शुल्क) लागू आहे. डीएड, बीएड अभ्यासक्रमांसाठी अनुदानित, विना अनुदानित
  महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याच अभ्यासक्रमासाठी सरकारी
  दरांनुसार शुल्क रचना लागू आहे.
 • व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी अर्जदाराने CAP राउंडव्दारे प्रवेश घेणे आवश्यक आहे
 • जर अर्जदार विशिष्ट वर्गात
  नापास झाला तर त्याला त्या विशिष्ट शैक्षणिक वर्षाचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा
  शुल्क मिळेल परंतु त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती मिळे पर्यंत लाभ मिळणार नाही
 • अर्जदार शिष्यवृत्तीसाठी
  पात्र असेल जर त्याने गैर व्यावसायिक ते व्यावसायिक अभ्यासक्रम बदलला तर परंतु
  त्याने अभ्यासक्रम बदलून व्यावसायिक ते गैर व्यावसायिक असा अभ्यासक्रम केला तर तो
  पात्र असणार नाही
 • सन 15 – 16 पासून खाजगी
  विनाअनुदानित / कायमस्वरूपी विना अनुदानित संस्थेत व्यावसयिक अभ्यासक्रम करत
  असलेला विद्यार्थी विशिष्ट शैक्षणिक अभ्यासक्रम कालावधीत दोन किंवा अधिक वेळा
  परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला तर तो फ्रीशिपसाठी पात्र नाही
 • विद्यार्थी विशिष्ट
  व्यावसायिक / गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिकत आहे आणि त्या शैक्षणिक
  अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपचे फायदे मिळवीत आहे आणि जर त्याला त्याचा
  सध्याचा व्यावसायिक / गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्षामध्ये बदलायचा असेल
  तर तो पुढील अभ्यासक्रमासाठी फ्रीशिप / शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नाही.
 • जोपर्यंत अर्जदार एक कोर्स
  पूर्ण करत नाही तोपर्यंत शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप सुरु राहील उदा : 11वी 12वी कला,
  बीए, एमए, एम.फील, पीएचडी, असल्यास अर्जदाराने बीए आणि बीएड पूर्ण केले आहे.
  अभ्यासक्रम आणि नंतर एमए साठी प्रवेश घेतल्यानंतर, एमए अभ्यासक्रमासाठी
  विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपसाठी परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु बीएड नंतर
  MBA ला प्रवेश घेतल्यानंतर, तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होऊ शकतो कारण हा पदव्युत्तर
  अभ्यासक्रम आहे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांना
ट्युशन फी आणि परीक्षा फी योजना आवश्यक कागदपत्र 
:-

 • जातीचे प्रमाणपत्र – सक्षम
  अधिकाऱ्याने जारी केलेले प्रमाणपत्र
 • सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले
  कौटुंबिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 • जात वैधता प्रमाणपत्र
  (व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी)
 • HSC किंवा SSC मार्कशीट
  किंवा शेवटची परीक्षा गुणपत्रिका
 • CAP वाटप पत्र (व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी)
 • गॅप प्रमाणपत्र – अनिवार्य
  नाही पण गॅपच्या बाबतीत ते अनिवार्य आहे
 • लागू असल्यास वडील /
  पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
 • रेशन कार्ड – कुटुंबातील
  मुलांची संख्या ओळखण्यासाठी
 • लिविंग सर्टिफिकेट
 • लाभार्थी मुलांच्या
  संख्येबद्दल पालकांचे घोषणापत्र.

SBC विद्यार्थ्यांना ट्युशन फी आणि परीक्षा फी योजना

 • विद्यार्थ्यांमध्ये
  शिक्षणाची आवड निर्माण करणे
 • उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक
  सहाय्य उपलब्ध करून देणे
 • उच्च शिक्षणाव्दारे आर्थिक
  वाढीसाठी संधी निर्माण करणे
 • पारदर्शकता, ऐक्य आणि विलंब
  टाळण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना
 • सर्व प्रकारच्या अनिवार्य
  फी जसेकी ट्युशन फी, परीक्षा फी आणि इतर स्वीकार्य फी संबंधित SBC श्रेणीतील
  विद्यार्थ्यांना परत केली जातात.

SBC विद्यार्थ्यांना ट्युशन फी आणि परीक्षा फी योजना लाभ :-

ट्युशन फी आणि परीक्षा फी
संबंधित अर्जदाराला परत केली जाते 12/3/2007 चा ठराव, 2006 – 07 पासून जे
विद्यार्थी व्यावायिक अभ्यासक्रमांना CAP फेरीव्दारे प्रवेश घेतात, त्यांना सरकार,
शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विना अनुदानित आणि कायमस्वरूपी विना अनुदानित
महाविद्यालये शिक्षण समितीने मंजूर केलेल्या 100 टक्के शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा
शुल्क भरण्यासाठी लागू आहेत

 • तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी
  डीम्ड विद्यापीठात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला आहे त्यांना
  शिष्यवृत्तीचा / फ्रीशिपचा लाभ मिळणार नाही
 • अर्जाची सुरुवातीची तारीख
  विद्यार्थ्याने संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यावर अवलंबून असते, आणि अर्जाची शेवटची
  तारीख परीक्षेच्या शेवटच्या तारखेवर अवलंबून असते (10 महिन्यांसाठी – प्रवेशाच्या
  तारखा प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात बदलेल)

SBC विद्यार्थ्यांना ट्युशन फी आणि परीक्षा फी योजना पात्रता :-

 • अर्जदाराने मॅट्रिकोत्तर
  शिक्षण घेतलेले असावे
 • अर्जदार SBC प्रवर्गातील
  असावा
 • पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8
  लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे
 • अर्जदारांनी मॅट्रिकोत्तर
  अभ्यासक्रमांसाठी सरकारने मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा पाठपुरावा केला
  पाहिजे
 • अर्जदाराने सरकारी सरकारी
  अनुदानित / खाजगी विना अनुदानित / खाजगी कायम विना अनुदानित व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणे आवश्यक आहे
 • आरोग्य विज्ञानातील पदवी
  अभ्यासक्रम (वैद्यकीय दंत, होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद, फिजिओथेरेपी, व्यवसाय
  मदत, नर्सिंग): अर्जदारास असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ विना अनुदानित खाजगी वैद्यकीय
  आणि दंत महाविद्यालयांच्या प्रवेश परीक्षेव्दारे प्रवेश दिला असल्यास किंवा सरकारी
  सामायिक प्रवेश परीक्षेव्दारे प्रवेश घेतल्यास तो फ्रीशिपसाठी पात्र असेल.
 • उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग: विना अनुदानित महाविद्यालये / शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालये तंत्रशिक्षण /
  पॉलिटेक्निक आणि सरकारी विना अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी फ्रीशिप लागू
  होईल.
 • कृषी, पशुसंवर्धन आणि
  दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग : खाजगी विना अनुदानित / कायमस्वरूपी विना
  अनुदानित संस्थेत सरकारी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या अर्जदारांना शिष्यवृत्ती
  शुल्क लागू होईल.
 • बीएड आणि डीएड
  अभ्यासक्रमांसाठी:
  डीएड आणि बीएड अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के लाभ (शिक्षण शुल्क,
  परीक्षा शुल्क) लागू आहे. डीएड, बीएड अभ्यासक्रमांसाठी अनुदानित, विना अनुदानित
  महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याच अभ्यासक्रमासाठी सरकारी
  दरांनुसार शुल्क रचना लागू आहे.
 • व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी अर्जदाराने CAP राउंडव्दारे प्रवेश घेणे आवश्यक आहे
 • जर अर्जदार विशिष्ट वर्गात
  नापास झाला तर त्याला त्या विशिष्ट शैक्षणिक वर्षाचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा
  शुल्क मिळेल परंतु त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती मिळे पर्यंत लाभ मिळणार नाही
 • अर्जदार शिष्यवृत्तीसाठी
  पात्र असेल जर त्याने गैर व्यावसायिक ते व्यावसायिक अभ्यासक्रम बदलला तर परंतु
  त्याने अभ्यासक्रम बदलून व्यावसायिक ते गैर व्यावसायिक असा अभ्यासक्रम केला तर तो
  पात्र असणार नाही
 • सन 15 – 16 पासून खाजगी
  विनाअनुदानित / कायमस्वरूपी विना अनुदानित संस्थेत व्यावसयिक अभ्यासक्रम करत
  असलेला विद्यार्थी विशिष्ट शैक्षणिक अभ्यासक्रम कालावधीत दोन किंवा अधिक वेळा
  परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला तर तो फ्रीशिपसाठी पात्र नाही
 • जोपर्यंत अर्जदार एक कोर्स
  पूर्ण करत नाही तोपर्यंत शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप सुरु राहील उदा : 11वी 12वी कला,
  बीए, एमए, एम.फील, पीएचडी, असल्यास अर्जदाराने बीए आणि बीएड पूर्ण केले आहे.
  अभ्यासक्रम आणि नंतर एमए साठी प्रवेश घेतल्यानंतर, एमए अभ्यासक्रमासाठी
  विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती / फ्रीशिपसाठी परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु बीएड
  नंतर MBA ला प्रवेश घेतल्यानंतर, तो शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होऊ शकतो कारण हा
  पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे.

SBC विद्यार्थ्यांना ट्युशन फी आणि परीक्षा फी योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • जातीचे प्रमाणपत्र – सक्षम
  प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले प्रमाणपत्र
 • सक्षम प्राधिकाऱ्याने
  दिलेले कौटुंबिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 • जात वैधता प्रमाणपत्र
  (व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी)
 • HSC किंवा SSC मार्कशीट
  किंवा शेवटची परीक्षा गुणपत्रिका
 • CAP वाटप पत्र (व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी)
 • गॅप प्रमाणपत्र – अनिवार्य
  नाही पण गॅपच्या बाबतीत ते अनिवार्य आहे
 • लागू असल्यास वडील /
  पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
 • रेशन कार्ड – कुटुंबातील
  मुलांची संख्या ओळखण्यासाठी
 • लिविंग सर्टिफिकेट

लाभार्थी मुलांच्या
संख्येबद्दल पालकांचे घोषणापत्र.

OBC, SEBC, VJNT, आणि SBC कल्याण विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक
प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती योजना 

OBC, SEBC, VJNT, आणि SBC प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती आणि केंद्रीकृत प्रवेश
प्रक्रीयेव्दारे सरकारी ITI आणि खाजगी ITI मध्ये PPP योजनेंतर्गत जागांवर प्रवेश.
जर त्यांनी योजनेचे निकष पूर्ण केले तरच त्यांना फी प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळेल.

OBC, SEBC, VJNT, आणि SBC
कल्याण विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती
योजना लाभ :-

 • विद्यार्थी एसएससी उत्तीर्ण
  आणि एसएसी अनुत्तीर्ण श्रेणीसाठी 80 टक्के (खाजगी संस्था अभ्यासक्रम शुल्क –
  सरकारी संस्था अभ्यासक्रम शुल्क)  
 • OBC, SEBC, VJNT, आणि SBC
  कल्याण विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती
  योजना पात्रता :-
 • विद्यार्थी OBC, SEBC, VJNT
  आणि SBC प्रवर्गातील असावा आणि जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे
 • अनाथ उमेदवारास शिफारस पत्र
  आवश्यक आहे
 • सरकारी कौशल्य विकास संस्था
  किंवा खाजगी संस्थेमध्ये PPP योजने व्दारे घेतलेले प्रवेश आणि केंद्रीय ऑनलाइन
  प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश.
 • व्यवस्थापन कोटा
  प्रवेशासाठी कोणतेही शुल्क प्रतिपूर्ती नाही
 • एकूण कौटुंबिक उत्पन्न 8
  लाख असावे, नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र आवशयक आहे
 • उमेदवाराने यापूर्वी सरकारी
  किंवा खाजगी ITI मधून कोणताही लाभ घेतलेला नसावा
 • उमेदवाराने राज्य / केंद्र
  सरकार / विभाग / स्थानिक संस्था / कंपनी किंवा महामंडळाने प्रायोजित केलेल्या
  प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा कोणताही लाभ घेतलेला नसावा
 • विद्यार्थी महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असावा
 • DGT, नवी दिल्ली किंवा
  MSCVT मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले
 • हि योजना कुटुंबातील फक्त
  दोन मुलांना लागू आहे
 • उपस्थितीचे निकष अनिवार्य
  आहे
 • उमेदवाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर / वार्षिक परीक्षेला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. आणि कोणतीही वैद्यकीय
  आणीबाणी असल्यास संस्थेच्या प्रादेशिक सह्संचालकाच्या शिफारसीनंतर प्रमाणित किंवा
  शिफारस करावी  
 • गैरवर्तनामुळे,
  गैरसमाधानकारक शैक्षणिक प्रगती, शैक्षणिक वर्षात अपयश, उपस्थितीचे निकष पूर्ण न
  करणे, असे आढळल्यास उमेदवार प्रतिपूर्तीसाठी पात्र राहणार नाही.

OBC, SEBC, VJNT, आणि SBC
कल्याण विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती
योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • रेशनकार्ड
 • मार्कशीट एसएससी / एचएससी
 • नूतनीकरणासाठी मागील
  वर्षाचे मार्कशीट
 • अधिवास प्रमाणपत्र
 • सक्षम प्राधिकाऱ्याने
  दिलेले मिळकत प्रमाणपत्र
 • जात प्रमाणपत्र आणि जात
  वैधता प्रमाणपत्र.
 • आधारकार्ड
 • नॉन क्रिमी लेअर 

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन
संचालनालय

शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण
आणि संशोधन संचालनालयाच्याव्दारे जे विद्यार्थी वैद्यकीय आणि संशोधन विभागांमध्ये
शिक्षण घेत आहे त्यांच्या साठी तीन प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात, या
शिष्यवृत्ती आहेत, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना, डॉ.
पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, वैद्यकीय आणि दंत
महाविद्यालयांमध्ये SEBC आणि EWS आरक्षणामुळे प्रभावित झालेल्या खुल्या
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती. या योजनांच्या अंतर्गत
विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते जेणेकरून विद्यार्थी
त्यांचे शिक्षण योग्य रीतीने पूर्ण करू शकतील, या योजनांची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे
आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना

 • हि योजना MBBS, BDS, BAMS,
  BHMS, BPTH, BOTH, B.SC नर्सिंग, BUMS, BP आणि O, BASLP साठी सरकारी अनुदानित /
  कॉर्पोरेशन / खाजगी विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये अर्ज करणाऱ्या
  विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम शुल्क प्रतिपूर्ती प्रदान करते
 • लाभार्थी वर्ग : EBC
 • पात्र अभ्यासक्रम : MBBS,
  BDS, BAMS, BHMS, BPTH, BOTH, B.SC नर्सिंग, BUMS, BP, आणि O, BASLP सरकारी
  अनुदानित / खाजगी विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना पात्रता :

 • MBBS / BDS आणि इतर
  अभ्यासक्रमांसाठी ज्या उमेदवारांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये
  पेक्षा कमी आहे
 • सामान्य श्रेणी आणि SEBC
  श्रेणी अंतर्गत प्रवेश घेतलेले उमेदवार पात्र आहेत

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना फायदे :-

 • 50 टक्के फी प्रतिपूर्ती
  (शिक्षण शुल्क + विकास शुल्क) प्रदान केली जाईल

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • रहिवासी प्रमाणपत्र
 • SSC आणि HSC मार्कशीट
 • पालकांचे उत्पन्न
  प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • विद्यार्थ्याचे पॅनकार्ड
 • वडिलांचे पॅनकार्ड

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना

ज्या विद्यार्थ्यांच्या
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयाच्या खाली आहे आणि त्यांचे पालक अल्पभूधारक
आणि नोंदणीकृत कामगार आहेत

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना फायदे :-

 • 8 लाख रुपये पेक्षा कमी
  कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहा देखभाल भत्ता : मुंबई,
  पुणे, नागपूर, औरंगाबाद प्रतिवर्ष 3000/- रुपये आणि इतर क्षेत्रांसाठी प्रतिवर्ष
  2000/- रुपये (10 महिन्यांसाठी)
 • ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक
  अल्पभूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत कामगार आहेत त्यांच्यासाठी वसतीगृह देखभाल भत्ता
  : मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद शहरांसाठी प्रतिवर्ष 30.000/- रुपये आणि इतर
  क्षेत्रांसाठी प्रतिवर्ष 20,000/- रुपये (शैक्षणिक वर्षात 10 महिन्यांसाठी)

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पात्रता :-

 • हि योजना ज्या
  विद्यार्थ्यांनी MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPTH, BOTH, B.SC नर्सिंग, BUMS, BP आणि
  O, BASLP साठी सरकारी अनुदानित / कॉर्पोरेशन / खाजगी विना अनुदानित
  महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला होता त्यांच्यासाठी.
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
  8 लाख पेक्षा कमी आहे
 • ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक
  अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत कामगार आहेत त्यांच्यासाठी
 • 1 लाख पेक्षा कमी वार्षिक
  उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्वाह भत्ता : मुंबई, पुणे, नागपूर,
  औरंगाबाद शहरांसाठी प्रतिवर्ष 3000/- रुपये आणि इतर क्षेत्रांसाठी प्रतिवर्ष
  2000/- रुपये (10 महिन्यांसाठी)
 • ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक
  अल्पभूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत कामगार आहेत त्यांच्यासाठी वसतीगृह देखभाल भत्ता
  : मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद शहरांसाठी प्रतिवर्ष 30.000/- रुपये आणि इतर
  क्षेत्रांसाठी प्रतिवर्ष 20,000/- रुपये (शैक्षणिक वर्षात 10 महिन्यांसाठी)
 • व्यवस्थापन कोटा / संस्था
  स्तराव्दारे प्रवेश घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू  नाही
 • ज्या विद्यार्थ्यांनी
  मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद किंवा महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणी वसतिगृहात प्रवेश
  घेतला आहे
 • सामान्य श्रेणी आणि SEBC
  श्रेणी अंतर्गत प्रवेश घेतलेले उमेदवार पात्र आहेत

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना आवश्यक कागदपत्र :-

 • रहिवासी प्रमाणपत्र
 • SSC आणि HSC मार्कशीट
 • पालकांचे उत्पन्न
  प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • प्रतिज्ञापत्र
 • नोंदणीकृत कामगार / अल्पभूधारक
  शेतकरी यांनी तहसीलदार यांच्याकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक
  आहे
 • आधारकार्ड
 • विद्यार्थ्याचे पॅनकार्ड
 • वडिलांचे पॅनकार्ड

वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमध्ये SEBC आणि EWS आरक्षणामुळे प्रभावित
झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना

खाजगी विना अनुदानित
महाविद्यालयांमध्ये MBBS, BDS पोस्ट ग्रॅज्यूएट मेडिकल (MD / MS) साठी अर्ज
करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हि योजना अभ्यासक्रम शुल्क प्रतिपूर्ती प्रदान करते

लाभार्थी वर्ग : ओपन

 • पात्र अभ्यासक्रम : MBBS,
  BDS पोस्ट पोस्ट ग्रॅज्यूएट मेडिकल (MD / MS) खाजगी विना अनुदानित
  महाविद्यालयांमध्ये
वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमध्ये SEBC आणि EWS आरक्षणामुळे प्रभावित झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लाभ :-
 • लाभाची रक्कम : संस्था FRA
  मंजूर शुल्क (खाजगी) – सरकारी संस्था मंजूर शुल्क प्रदान केले जाते
वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमध्ये SEBC आणि EWS आरक्षणामुळे प्रभावित झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना पात्रता :-
 • अर्जदार खुल्या प्रवर्गातील
  असावा (एकूण 112 अर्जदार या योजनेचा लाभ घेणार आहे)
 • अर्जदाराने CAP व्दारे
  प्रवेश घेतलेला असावा
 • व्यवस्थापन कोटा प्रवेशसाठी
  शिष्यवृत्ती नाही
 • या योजनेसाठी कोणतेही
  उत्पन्न निकष तपासले जात नाही
 • अर्जदार हा महाराष्ट्राचा
  रहिवासी असावा
 • डीम्ड विद्यापीठांच्या
  विद्यार्थ्यांना या योजना लागू नाहीत
 • अर्जदाराच्या
  अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत 2 वर्ष किंवा 2 वर्षापेक्षा जास्त अंतर नसावे
 • शैक्षणिक वर्षात नापास, गैर
  वर्तन,

वैद्यकीय आणि दंत
महाविद्यालयांमध्ये SEBC आणि EWS आरक्षणामुळे प्रभावित झालेल्या खुल्या
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आवश्यक कागदपत्र
:-

 • रहिवासी प्रमाणपत्र
 • SSC आणि HSC मार्कशीट
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • आधारकार्ड
 • विद्यार्थ्याचे पॅनकार्ड
 • वडिलांचे पॅनकार्ड

अल्पसंख्याक विकास विभाग

शासनाच्या अल्प संख्यांक विभागांतर्गत अल्प संख्यांक
वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते या शिष्यवृत्ती तीन प्रकारच्या
शिष्यवृत्ती आहे राज्य अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती भाग II (DHE), उच्च आणि व्यावसायिक
अभ्यासक्रम (DTE) शिकणाऱ्या अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
आणि उच्च आणि व्यवसायिक अभ्यासक्रम (DMRE) शिकणाऱ्या अल्पसंख्यांक समुदायातील
विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, या योजनेच्या अंतर्गत अल्पसंख्याक समुदायातील
विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते, या
योजनांची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

राज्य अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती भाग II (DHE) योजना

 • मेट्रिकोत्तर, कला,
  वाणिज्य, विज्ञान, कायदा शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी
  राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती II दोन

राज्य अल्पसंख्यांक
शिष्यवृत्ती भाग II (DHE) योजना फायदे :-

 • एकूण वार्षिक अभ्यासक्रम
  शुल्क किंवा 5000/- रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती शिष्यवृत्तीची रक्कम असेल

राज्य अल्पसंख्यांक
शिष्यवृत्ती भाग II (DHE) योजना पात्रता :-

 • पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी
  (कला, वाणिज्य, विज्ञान, कायदा, शिक्षण)
 • महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे
  आवश्यक आहे
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
  8 लाख रुपये पर्यंत असावे
 • फक्त 2000 अर्जदारांचा कोटा
  (फ्रेशर्स) प्रदान केला जाईल
 • महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीयन
  विदार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाही
 • राज्य अल्पसंख्यांक
  शिष्यवृत्ती भाग II (DHE) योजना आवश्यक कागदपत्र :-
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • अधिवास प्रमाणपत्र
 • उत्पन्नाचा दाखला
 • 12 वीची मार्कशीट
 • चालू वर्षाची फी पावती
 • अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र

कॉलेज बोनाफाई प्रमाणपत्र 

उच्च व्यावसायिक शिषण घेणाऱ्या राज्य अल्पसंख्यांक समुदायांसाठी शिष्यवृत्ती
योजना / सर्व HSC नंतरचे अभ्यासक्रम (भाग – I) {तांत्रिक अभ्यासक्रम (DTE)}

अल्पसंख्यांक समुदायातील
(मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, जैन, आणि ज्यू समुदाय) या गुणवंत विद्यार्थ्यांना
व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रम शिकण्यास सक्षम करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य
प्रदान करणे हा योजनेचा उद्देश आहे

उच्च व्यावसायिक शिषण
घेणाऱ्या राज्य अल्पसंख्यांक समुदायांसाठी शिष्यवृत्ती योजना / सर्व HSC नंतरचे
अभ्यासक्रम (भाग – I) {तांत्रिक अभ्यासक्रम (DTE)} फायदे :-

 • तांत्रिक अभ्यासक्रमासाठी
  शिष्यवृत्तीची रक्कम 25,000/- रुपये वार्षिक किंवा वास्तविक शिक्षण शुल्क यापैकी
  जे कमी असेल

उच्च व्यावसायिक शिषण
घेणाऱ्या राज्य अल्पसंख्यांक समुदायांसाठी शिष्यवृत्ती योजना / सर्व HSC नंतरचे
अभ्यासक्रम (भाग – I) {तांत्रिक अभ्यासक्रम (DTE)} पात्रता :-

 • अर्जदार भारताचा नागरिक
  असावा
 • महाराष्ट्र राज्याचा
  रहिवासी असावा
 • अर्जदार संस्थेचा बोनाफाईड
  विद्यार्थी असावा आणि GR मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यावसायिक आणि तांत्रिक
  अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेला असावा
 • अर्जदाराने केंद्रीकृत
  प्रवेश प्रक्रिया CAP / संस्था स्तराव्दारे प्रवेश दिला गेला पाहिजे
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही
  शिष्यवृत्ती / स्टायपेंडचा लाभ घेऊ नेये
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
  8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे

उच्च व्यावसायिक शिषण
घेणाऱ्या राज्य अल्पसंख्यांक समुदायांसाठी शिष्यवृत्ती योजना / सर्व HSC नंतरचे
अभ्यासक्रम (भाग – I) {तांत्रिक अभ्यासक्रम (DTE)} आवश्यक कागदपत्र :-

 • शैक्षणिक प्रमाणपत्र – SSC
  आणि पुढे
 • उत्पन्न आणि अल्पसंख्यांक
  घोषणा – गैर न्यायिक स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र किंवा नियोक्ताकडून उत्पन्न
  प्रमाणपत्र, जर असेल तर शाळा सोडल्याचा दाखला हा अल्पसंख्यांकांचा पुरावा म्हणून
  ग्राह्य धरला जाऊ शकतो, किंवा स्वतःची घोषणा
 • कायमस्वरूपी वास्तव्याचा
  पुरावा : अधिवास प्रमाणपत्र, निवडणूक कार्ड, इत्यादींची प्रत
 • शिष्यवृत्तीच्या
  नुतनीकरणासाठी : उत्पन्नाची घोषणा आणि मागील परीक्षेचे गुणपत्रक 

अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजना

 • हि योजना मुस्लीम, बौद्ध,
  ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारशी, ज्यू  या
  समुदायांसाठी आहे

अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजना
फायदे :-

 • एकूण वार्षिक अभ्यासक्रम
  शुल्क किंवा 25,000/- रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती शिष्यवृत्तीची रक्कम असेल

अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजना
पात्रता :-

ज्या विद्यार्थ्यांनी MBBS,
BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BPTH, BP आणि O, B.SC नर्सिंग, M.SC नर्सिंग, BPMT, ऑप्थाल्मिक
असिस्ट, ऑप्टोमेट्री, PB, आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ संलग्न आरोग्य
अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला असेल

 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
  8 लाख पेक्षा कमी
 • अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश
  सीईटी / स्पर्धा परीक्षा / HSC गुनांव्दारे असावे
 • विद्यार्थी महाराष्ट्राचा
  रहिवासी असावा
 • विशिष्ट अल्पसंख्यांक
  समुदायासाठी शिष्यवृत्तीची लक्षित रक्कम साध्य न झाल्यास इतर अल्पसंख्यांक
  समुदायाच्या विद्यार्थ्यांचा त्यात समावेश केला जाऊ शकतो
 • महाराष्ट्रा बाहेर शिक्षण
  घेणाऱ्या उमेदवारांसाठी देखील लागू आहे, परंतु तो 15 वर्षापासून महाराष्ट्राचा
  रहिवासी असणे आवशयक आहे

जर विद्यार्थी महाराष्ट्रा
बाहेर शिकत असेल तर खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

i) संस्था
मान्यताप्राप्त असल्याचे सबंधित अधिकाऱ्याचे पत्र

 • FRA ची प्रत
 • चालू शैक्षणिक वर्षासाठी
  बोनाफाईड

अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजना
आवश्यक कागदपत्र :-

 • शाळा सोडल्याचा दाखला
 • नवीन अर्जदारांनी HSC आणि
  SSC मार्कशीट सादर करणे आवश्यक आहे
 • पालकांचे उत्पन्न
  प्रमाणपत्र
 • उत्पन्नाचा दाखला /
  प्रतिज्ञापत्रामध्ये उमेदवार अल्पसंख्यांक समाजाचा असल्याचे स्पष्ट नमूद केलेले
  असावे
 • अधिवास प्रमाणपत्र
 • विद्यार्थ्याचे पॅन कार्ड
 • वडिलांचे पॅन कार्ड
 • आधारकार्ड
 • मागील वर्षाची
  मार्कशीट 

जर विद्यार्थी महाराष्ट्रा
बाहेर शिकत असेल तर खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

 i) संस्था
मान्यताप्राप्त असल्याचे सबंधित अधिकाऱ्याचे पत्र

 • FRA ची प्रत
 • चालू शैक्षणिक वर्षासाठी
  बोनाफाईड 

कौशल्य विकास, रोजगार आणि
उद्योजकता विभाग

शासनच्या कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाव्दारे,
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील (आर्थिकदृष्ट्या
दुर्बल घटक) विद्यार्थांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती हि एक
शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते, या योजनेच्या अंतर्गत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या
दुर्बल आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय वर्गातील विद्यार्थ्यांना जर त्यांनी
शिष्यवृत्ती योजनेचे निकष पूर्ण केले तर त्यांना या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून
आर्थिक सहाय्य केले जाते. विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी
या योजनेची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील
(आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक शुल्काची प्रतिपूर्ती
योजना

सामाजिक आणि शैक्षणिक
दृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक)
विद्यार्थ्यांसाठी व्यवसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती आणि केंद्रीकृत
प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे सरकारी ITI आणि खाजगी ITI मध्ये PPP योजनेंतर्गत जागांवर
प्रवेश. जर त्यांनी योजनेचे निकष पूर्ण केले तरच त्यांना फी प्रतिपूर्तीचा लाभ
मिळेल.

सामाजिक आणि
शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक)
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक शुल्काची प्रतिपूर्ती योजना लाभ :-

 • सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण
  संस्था किंवा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये PPP योजनेव्दारे प्रवेश
  घेतलेले आणि केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश.
 • व्यवस्थापन कोटा प्रवेशासाठी
  कोणतीही शिष्यवृत्ती नाही.
 • विद्यार्थी ओपन कॅटेगरी आणि
  इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन (EWS) असावा.
 • एकूण कौटुंबिक उत्पन्नाचा
  विचार केला जाईल.
 • अनाथ उमेदवारास शिफारस पत्र
  आवश्यक आहे.
 • उमेदवाराने यापूर्वी सरकारी
  किंवा खाजगी ITI मधून कोणताही लाभ घेतलेला नसावा.
 • उमेदवाराने राज्य / केंद्र
  सरकार / विभाग / स्थानिक संस्था / कंपनी किंवा महामंडळ यांनी प्रायोजित केलेल्या
  प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा कोणताही लाभ घेतलेला नसावा.
 • महाराष्ट्राचे अधिवास
  प्रमाणपत्र
 • DGT, नवी दिल्ली किंवा
  MSCVT मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला
 • कुटुंबातील फक्त दोन
  मुलांना लाभ मिळेल
 • उपस्थिती निकष अनिवार्य आहे
 • उमेदवाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर / वार्षिक परीक्षेला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. कोणतीही वैद्यकीय आणीबाणी
  असल्यास संस्थेच्या प्रादेशिक सहसंचालकांच्या शिफारसी नंतर प्रमाणित किंवा शिफारस
  करावी.
 • गैरवर्तनामुळे समाधानकारक
  शैक्षणिक प्रगती नाही, शैक्षणिक वर्षात अपयश, उपस्थितीचे निकष पूर्ण न करणे, असे
  आढळल्यास उमेदवार शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होणार नाही.

सामाजिक आणि
शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक)
विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक शुल्काची प्रतिपूर्ती योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • मार्कशीट SSC / HSC
 • नूतनीकरणासाठी मागील
  वर्षाची गुणपत्रिका
 • अधिवास प्रमाणपत्र 
 • उत्पन्न प्रमाणपत्र.

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

 महात्मा फुले कृषी
विद्यापीठ, राहुरी

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी शिष्यवृत्ती योजना या
शिष्यवृत्तीच्या अंतर्गत दोन प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात त्या पुढील प्रमाणे
आहे, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) आणि डॉ.
पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना (AGR) या योजनांच्या अंतर्गत केंद्रीय
प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे डिप्लोमा / पदवी / पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना
प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करून
शिक्षणसाठी प्रोत्साहित केल्या जाते, या योजनांची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे
आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC)

केंद्रीय प्रवेश
प्रक्रीयेव्दारे (CAP) डिप्लोमा / पदवी / पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना
प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा
योजनेचा उद्देश आहे

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) फायदे :-

 • ट्युशन फीच्या 50 टक्के आणि
  परीक्षा फीच्या 50 टक्के 

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) पात्रता :-

 • अर्जदार हा भारताचा नागरिक
  असावा
 • उमेदवार हा महाराष्ट्राचा
  रहिवासी असावा
 • अर्जदार हा संस्थेचा
  बोनाफाईड विद्यार्थी असावा, आणि व्यावसायिक आणि गैर व्यावसायिक आणि तांत्रिक
  अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला असावा
 • डीम्ड विद्यापीठ आणि खाजगी
  विद्यापीठ लागू नाही
 • उमेदवार केंद्रीकृत प्रवेश
  प्रक्रीयेव्दारे (CAP) प्रवेश घेतलेला असावा
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही
  शिष्यवृत्ती / स्टायपेंडचा लाभ गहू नये
 • चालू शैक्षणिक वर्षासाठी
  कुटुंबातील फक्त दोन मुलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल
 • कुटुंबाचे एकूण वार्षिक
  उत्पन्न 8 लाखापेक्षा जास्त नसावे
 • मागील सेमिस्टर मध्ये किमान
  50 टक्के उपस्थिती असावी
 • अभ्यासक्रमा दरम्यान 2
  वर्षापेक्षा जास्त अंतर नसावे
 • ते उमेदवार पात्र आहेत
  ज्यांनी सामान्य श्रेणी आणि SEBC श्रेणीमध्ये प्रवेश घेतला आहे
 • राजर्षी छत्रपती शाहू
  महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) आवश्यक कागदपत्र :-
 • 10वी (एसएससी) आणि पुढे
  गुणपत्रिका
 • महाराष्ट्राचे रहिवासी
  प्रमाणपत्र
 • कौटुंबिक वार्षिक
  उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 • चालू वर्षात कुटुंबातील दोन
  पेक्षा जास्त लाभार्थी नसावे
 • CAP सबंधित कागदपत्र
 • बायोमेट्रिक उपस्थितीचा
  पुरावा 

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (AGR)

हि योजना सरकारी, सरकारी
अनुदानित आणि गैर संलग्नित महाविद्यालये / पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे
जे सरकारने ठरवून दिलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतात, आणि
ज्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत कामगार आहे व सक्षम प्रधीकाऱ्याकडून
प्रमाणित आहे

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (AGR) फायदे :

 • नोंदणीकृत कामगार /
  अल्पभूधारक शेतकरी (सीमांत जमीनधारक) यांच्या मुलांसाठी :
  MMRD / PMRD / औरंगाबाद
  शहर / नागपूर शहरातील संस्थेसाठी 30,000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी आणि इतर
  क्षेत्रांसाठी 20,000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी
 • 8 लाख कौटुंबिक उत्पन्न
  असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी :
  MMRD / PMRD / औरंगाबाद शहर / नागपूर शहरातील
  संस्थेसाठी 10,000/- 10 महिन्यांसाठी आणि इतर क्षेत्रांतील संस्थेसाठी 8000/-
  रुपये 10 महिन्यांसाठी

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (AGR) पात्रता :-   

 • पात्रता निकष : अर्जदार
  विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
 • अर्जदार हा भारताचा नागरिक
  असावा
 • अर्जदार संस्थेचा बोनाफाईड
  विद्यार्थी असावा आणि जी आर मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यावसायिक आणि तांत्रिक
  अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला असावा
 • डीम्ड विद्यापीठ आणि खाजगी
  विद्यापीठ लागू नाही
 • उमेदवाराने केंद्रीकृत
  प्रवेश प्रक्रीये व्दारे प्रवेश घेतला असला पाहिजे (CAP) 
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही
  शिष्यवृत्ती किंवा स्टायपेंडचा लाभ घेऊ नये
 • चालू शैक्षणिक वर्षासाठी
  कुटुंबातील फक्त दोन मुलांना योजनेचा लाभ मिळेल
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
  8 लाख पेक्षा जास्त नसावे
 • मागील सेमिस्टर मध्ये 50
  टक्के उपस्थिती असणे आवश्यक आहे
 • अभ्यासक्रमा दरम्यान 2 वर्ष
  किंवा 2 वर्षापेक्षा जास्त अंतर नसावे
 • ते उमेदवार पात्र आहेत
  ज्यांनी सामन्य श्रेणी आणि SEBC श्रेणी मधून प्रवेश मिळवला आहे

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DTE) आवश्यक कागदपत्र :-

 • 10वी (एसएससी) नि पुढील
  गुणपत्रिका
 • महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास
  प्रमाणपत्र
 • नोंदणी कामगार / अल्पभूधारक
  शेतकरी प्रमाणपत्र
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
  प्रमाणपत्र
 • कुटुंबातील दोन पेक्षा
  जास्त लाभार्थी नाहीत असे घोषणापत्र
 • CAP सबंधित कागदपत्र
 • वसतिगृहाची कागदपत्रे किंवा
  पेइंगगेस्ट असल्यास भाडे करार आवश्यक आहे 

कला संचालनालय

कला संचालनालयाच्या विभागांतर्गत विद्यार्थांना दोन
प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात त्या शिष्यवृत्ती आहेत राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) आणि डॉ, पंजाबराव देशमुख वसतिगृह
निर्वाह भत्ता योजना (DOA), या शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध
प्रकारचे आर्थिक सहाय्य करून शिक्षणात मदत केली जाते, या शिष्यवृत्ती योजनांची
संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) फायदे :-

व्यावसायिक अभ्यासक्रम :-
[ट्युशन फी]

 • उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाख :
  सरकारी – 100 टक्के, अशासकीय अनुदानित -100 टक्के, अंशतः अनुदानित – 50 टक्के,
  कायम विनाअनुदानित – 50 टक्के.
 • उत्पन्न मर्यादा 2.5 ते 8
  लाख पर्यंत :
  सरकारी – 50 टक्के, अशासकीय अनुदानित – 50 टक्के, अंशतः अनुदानित –
  50 टक्के, कायम विना अनुदानित – 50 टक्के

व्यावसायिक अभ्यासक्रम :-
[परीक्षा फी] 

 • उत्पन्न मर्यादा 8 लाख
  पर्यंत :
  सरकारी – 50 टक्के, अशासकीय अनुदानित 50 टक्के, अंशतः अनुदानित – 50
  टक्के, कायम विनाअनुदानित – 50 टक्के

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्त योजना (EBC) पात्रता :-

 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असावा, अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्य आणि कर्नाटक राज्याच्या
  सीमारेषाचा असावा.
 • विद्यार्थ्याचे वार्षिक
  कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख पर्यंत असावे
 • शासन निर्णयानुसार पहिली
  दोन मुले या योजनेसाठी पात्र आहे
 • जे उमेदवार सामान्य श्रेणी
  अंतर्गत प्रवेश घेतात ते पात्र आहे
 • अर्जदाराने इतर कोणतीही
  शिष्यवृत्ती किंवा स्टायपेंड घेऊ नये
 • distance एज्यूकेशन, आभासी
  शिक्षण आणि अर्धवेळ अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र नाहीत
 • अभ्यासक्रमात 2 वर्षाचे
  अंतर नसावे
 • अर्जदाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर किंवा वार्षिक परीक्षा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) आवश्यक कागदपत्र :-

 • अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र
 • विद्यार्थ्यांनी अधिकृत
  अधिकाऱ्याने दिलेले मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक
  आहे
 • CAP सबंधित कागदपत्र
 • गॅप सबंधित कागदपत्र (अंतर
  असल्यास)
 • दोन मुलांचे कौटुंबिक घोषणा
  प्रमाणपत्र
 • उपस्थिती प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DOA)

या योजने अंतर्गत कला संचालनालयने
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिष्यवृत्ती लागू केली आहे, कला संचालनालयाच्या
अंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी, सरकारी
/ अशासकीय अनुदानित / अंशतः अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानुत
महाविद्यालय आणि बिगर कृषी विद्यापीठे आणि उपकेंद्रे ( खाजगी विद्यापीठे वगळून /
स्वयं – अर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठे).

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DOA) लाभ :-

 • नोंदणीकृत कामगार /
  अल्पभूधारक (सीमांत जमीनधारक) यांच्या मुलांसाठी :
  MMRDA / PMRDA / औरंगाबाद /
  नागपूर शहरा मधील संस्थेसाठी – 10 महिन्यांसाठी – 30,000/- रुपये आणि इतर
  क्षेत्रातील संस्थांसाठी 20.000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी ( अमर्यादित कोटा).
 • वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1
  लाख पर्यंत :
  MMRDA / PMRDA / औरंगाबाद शहर / नागपूर शहरातील संस्थेसाठी –
  10,000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी आणि इतर क्षेत्रातील संस्थेसाठी 8000/- रुपये 10
  महिन्यांसाठी (अमर्यादित कोटा)
 • वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1
  लाख ते 8 लाख पर्यंत :
  MMRDA / PMRDA औरंगाबाद शहर / नागपूर शहरातील संस्थेसाठी
  10,000 /- रुपये 10 महिन्यांसाठी आणि इतर क्षेत्रातील संस्थेसाठी 8000/- रुपये 10
  महिन्यांसाठी (प्रती जिल्हा कोटा 500). 33 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव आहे, आणि
  मुली  अनुपलब्ध असल्यास त्या राखीव जागा
  मुलांकडे वळविल्या जाईल. जिल्हा कोट्याचे वाटप विद्यार्थ्यांच्या प्राप्त झालेल्या
  अर्जाच्या संख्येनुसार करण्यात येईल.

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पात्रता (DOA) :-

 • अर्जदार हा महाराष्ट्र
  राज्याचा रहिवासी असणे आवशयक आहे
 • व्यावसायिक
  अभ्यासक्रमांसाठी, विद्यार्थ्यांचे पालक नोंदणीकृत कामगार, अल्पभूधारक शेतकरी असणे
  आवश्यक आहे किंवा पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये पेक्षा जास्त नसावे.
 • अर्जदाराने कौटुंबिक
  वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे
 • या योजनेमध्ये शासनच्या
  निर्णयानुसार कुटुंबातील पहिली दोन मुल पात्र आहेत
 • या योजनेमध्ये ज्यांनी
  अभ्यासक्रमांना सामान्य श्रेणी अंतर्गत प्रवेश घेतला आहे ते या योजनेस पात्र आहेत
 • अर्जदार होस्टेलर असावा (
  सरकारी / खाजगी वसतिगृह / पेइंगगेस्ट / भाडेकरू)
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही
  निर्वाह भात्त्याचा लभ घेऊ नये
 • अभ्यासक्रमात 2 वर्षाचे
  अंतर नसावे
 • अर्जदाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर किंवा वार्षिक परीक्षेचा प्रयत्न केला पाहिजे

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (DOA) आवश्यक कागदपत्रे :-

 • अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र
  सादर करणे आवश्यक आहे
 • नोंदणीकृत कामगार
  प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक प्रमाणपत्र, आणि कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र
 • वसतिगृह कागदपत्र
 • विद्यार्थ्यांनी अधिकृत
  अधिकाऱ्याने दिलेले मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक
  आहे
 • CAP सबंधित कागदपत्र
 • गॅप सबंधित कागदपत्र (अंतर
  असल्यास)
 • दोन मुलांचे कौटुंबिक घोषणा
  प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट.

माफसू नागपूर

महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र पशु आणि मस्त्य विज्ञान
विद्यापीठ विभागाव्दारे आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दोन
प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शासनाकडून या
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य केले जाते जेणेकरून या विद्यार्थ्यांना
आपले शिक्षण अबाधित पूर्ण करता यावे, या शिष्यवृत्ती पुढीलप्रमाणे आहे, राजर्षी
छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (MAFSU), या योजनांची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे
आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC)

केंद्रीय प्रवेश
प्रक्रीयेव्दारे (CAP) डिप्लोमा / पदवी / पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना
प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा
योजनेचा उद्देश आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) लाभ :-

व्यावसायिक अभ्यासक्रम :-
[ट्युशन फी]

 • उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाख :
  सरकारी – 100 टक्के, अशासकीय अनुदानित -100 टक्के, अंशतः अनुदानित – 50 टक्के,
  कायम विनाअनुदानित – 50 टक्के.
 • उत्पन्न मर्यादा 2.5 ते 8
  लाख पर्यंत :
  सरकारी – 50 टक्के, अशासकीय अनुदानित – 50 टक्के, अंशतः अनुदानित –
  50 टक्के, कायम विना अनुदानित – 50 टक्के

व्यावसायिक अभ्यासक्रम :-
[परीक्षा फी] 

 • उत्पन्न मर्यादा 8 लाख
  पर्यंत :
  सरकारी – 50 टक्के, अशासकीय अनुदानित 50 टक्के, अंशतः अनुदानित – 50
  टक्के, कायम विनाअनुदानित – 50 टक्के

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्त योजना (EBC) पात्रता :-

 • पात्रता निकष : अर्जदार
  विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
 • अर्जदार हा भारताचा नागरिक
  असावा
 • अर्जदार संस्थेचा बोनाफाईड
  विद्यार्थी असावा आणि जीआर मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यावसायिक आणि तांत्रिक
  अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला असावा
 • डीम्ड विद्यापीठ आणि खाजगी
  विद्यापीठ लागू नाही
 • उमेदवाराने केंद्रीकृत
  प्रवेश प्रक्रीये व्दारे प्रवेश घेतला असला पाहिजे (CAP)
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही
  शिष्यवृत्ती किंवा स्टायपेंडचा लाभ घेऊ नये
 • चालू शैक्षणिक वर्षासाठी
  कुटुंबातील फक्त दोन मुलांना योजनेचा लाभ मिळेल
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
  8 लाख पेक्षा जास्त नसावे
 • मागील सेमिस्टर मध्ये 50
  टक्के उपस्थिती असणे आवश्यक आहे
 • अभ्यासक्रमा दरम्यान 2 वर्ष
  किंवा 2 वर्षापेक्षा जास्त अंतर नसावे
 • ते उमेदवार पात्र आहेत
  ज्यांनी सामन्य श्रेणी मधून प्रवेश मिळवला आहे
 • अर्जदाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर किंवा वार्षिक परीक्षेचा प्रयत्न केला पाहिजे 

राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (EBC) आवश्यक कागदपत्र :-

 • 12वी (HSC) आणि पुढे
  गुणपत्रिका
 • अधिकृत रहिवासी प्रमाणपत्र
 • विद्यार्थ्यांनी अधिकृत
  अधिकाऱ्याने दिलेले वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे
 • CAP सबंधित कागदपत्रे
 • गॅप सबंधित कागदपत्र (अंतर
  असल्यास)
 • दोन मुलांचे कौटुंबिक घोषणा
  प्रमाणपत्र
 • उपस्थिती प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (MAFSU)

हि योजना सरकारी, सरकारी
अनुदानित आणि गैर – संलग्नित महाविद्यालये / पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांसाठी
आहे जे सरकारने ठरवून दिलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतात, आणि
ज्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत कामगार आहे व सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून
प्रमाणित आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (MAFSU) लाभ :-

 • नोंदणीकृत कामगार /
  अल्पभूधारक (सीमांत जमीनधारक) यांच्या मुलांसाठी :
  MMRDA / PMRDA / औरंगाबाद /
  नागपूर शहरा मधील संस्थेसाठी – 10 महिन्यांसाठी – 30,000/- रुपये आणि इतर
  क्षेत्रातील संस्थांसाठी 20.000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी ( अमर्यादित कोटा).
 • वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1
  लाख पर्यंत :
  MMRDA / PMRDA / औरंगाबाद शहर / नागपूर शहरातील संस्थेसाठी –
  10,000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी आणि इतर क्षेत्रातील संस्थेसाठी 8000/- रुपये 10
  महिन्यांसाठी (अमर्यादित कोटा)
 • वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1
  लाख ते 8 लाख पर्यंत :
  MMRDA / PMRDA / औरंगाबाद शहर / नागपूर शहरातील संस्थेसाठी
  10,000 /- रुपये 10 महिन्यांसाठी आणि इतर क्षेत्रातील संस्थेसाठी 8000/- रुपये 10
  महिन्यांसाठी (प्रती जिल्हा कोटा 500). 33 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव आहे, आणि
  मुली  अनुपलब्ध असल्यास त्या राखीव जागा
  मुलांकडे वळविल्या जाईल. जिल्हा कोट्याचे वाटप विद्यार्थ्यांच्या प्राप्त झालेल्या
  अर्जाच्या संख्येनुसार करण्यात येईल.

डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (MAFSU) पात्रता 
:-

 • अर्जदार हा भारताचा नागरिक
  असावा
 • उमेदवार हा महाराष्ट्राचा
  रहिवासी असावा
 • अर्जदार हा संस्थेचा
  बोनाफाईड विद्यार्थी असावा, व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला
  असावा
 • डीम्ड विद्यापीठ आणि खाजगी
  विद्यापीठ लागू नाही
 • उमेदवार केंद्रीकृत प्रवेश
  प्रक्रीयेव्दारे (CAP) प्रवेश घेतलेला असावा
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही
  शिष्यवृत्ती / स्टायपेंडचा लाभ घेऊ नये
 • चालू शैक्षणिक वर्षासाठी
  कुटुंबातील फक्त दोन मुलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल
 • कुटुंबाचे एकूण वार्षिक
  उत्पन्न 6 लाखापेक्षा जास्त नसावे
 • मागील सेमिस्टर मध्ये किमान
  50 टक्के उपस्थिती असावी
 • अभ्यासक्रमा दरम्यान 2
  वर्षापेक्षा जास्त अंतर नसावे
 • अर्जदार होस्टेलर असावा
 • ते उमेदवार पात्र आहेत
  ज्यांनी सामान्य श्रेणी अंतर्गत प्रवेश घेतला आहे
 • अर्जदाराने प्रत्येक
  सेमिस्टर किंवा वार्षिक परीक्षेचा प्रयत्न केला पाहिजे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (MAFSU) आवश्यक कागदपत्र  

 • 10वी (एसएससी) आणि पुढे गुणपत्रिका
 • महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास
  प्रमाणपत्र
 • नोंदणी कामगार प्रमाणपत्र /
  अल्पभूधारक (सीमांत जमीन धारक) प्रमाणपत्र (अल्पभूधारक किंवा नोंदणीकृत कामगाराचे
  मुल नसल्यास कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र)
 • कुटुंबातील 2 पेक्षा जास्त लाभार्थी
  नाहीत असे घोषणा पत्र
 • कॅप सबंधित कागदपत्र
 • वसतिगृहाचे कागदपत्रे
  (खाजगी वसतिगृह किंवा पेइंगगेस्ट बाबतीत, भाडे करार)
 • उपस्थिती प्रमाणपत्र
 • मागील वर्षाची मार्कशीट
 • गॅप सबंधित कागदपत्रे (अंतर
  असल्यास) 

Mahadbt शिष्यवृत्ती आवश्यक
कागदपत्र

महाdbt शिष्यवृत्तीचा लाभ
मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे, या शिष्यवृत्तीसाठी
अर्ज करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रांची आवश्यकता असेल.

 • तहसीलदाराने दिलेला उत्पन्नाचा
  दाखला
 • कास्ट प्रमाणपत्र
 • जात वैधता प्रमाणपत्र
 • शेवटच्या परीक्षेची
  मार्कशीट
 • SSC किंवा HSC मार्कशीट
 • वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
  (आवश्यक असल्यास)
 • CAP फेरी वाटप पत्र
 • आधारकार्ड
 • रेशनकार्ड
 • अपंगत्व प्रमाणपत्र
 • बँक खाता तपशील
 • रहिवासी प्रमाणपत्र
 • जन्म प्रमाणपत्र
 • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
 • मोबाईल नंबर 

Mahadbt शिष्यवृत्ती ऑनलाइन
नोंदणी

विद्यार्थ्यांना mahadbt
शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्व प्रथम ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे यासाठी
तुम्ही खालीलप्रमाणे नोंदणी करू शकता

mahadbt portal registration 2022
mahadbt portal registration 2022 

 • तुम्हाला सर्व प्रथम
  शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल, किंवा या लिंकवर क्लिक करा
 • आता तुम्हाला नोंदणी बटनावर
  क्लिक करावे लागेल
 • यानंतर आधार क्रमांक भरा
  आणि ‘’SEND OTP’’ बटनावर क्लिक करा
 • त्यानंतर तुम्हाला तुमचे
  सर्व क्रेडेन्शियल्स वापरून लॉगिन करावे लागेल
 • यानंतर तुम्हाला योजना निवडावी
  लागेल
 • त्यानंतर तुम्हाला अर्ज
  भरावा लागेल, अर्जामध्ये विचारलेली माहिती संपूर्ण भरून तसेच अर्जाला लागणारी
  आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागेल
 • यानंतर तुमचा mahadbt
  शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सबमिट करा, आणि त्याची प्रिंट काढून ठेवा 

Mahadbt अर्जदार लॉगिन कसे
करावे ?

अर्जदारांनी या पोर्टलवर
लॉगिन  कसे करावे ते खालीलप्रमाणे आहे

 • सर्व प्रथम तुम्हाला अधिकृत mahadbt पोर्टलवर जावे लागेल, या नंतर तुमच्यासमोर होम पेज ओपन होईल
mahadbt portal login

 • या होम पेजवर तुम्हाला
  पोस्ट–मॅट्रिक शिष्यवृत्ती हि लिंक दिसेल यावर क्लिक करावे लागेल
 • यानंतर तुम्हाल ‘’ApplicantLogin’’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल, आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल या
  पेजवर तुम्हाला तुमचे युजरनेम, पासवर्ड प्रविष्ट करून त्यानंतर तुम्हाला कॅप्चा
  कोड भरणे आवश्यक आहे
mahadbt portal

 • आता तुम्हाला लॉगिन वर
  क्लिक करावे लागेल, या प्रकारे तुम्ही या पोर्टलवर लॉगिन करू शकता 

Mahadbt पोर्टलवर मार्गदर्शक
तत्वे आणि नियम कसे डाऊनलोड करावे ?

mahadbt पोर्टलवर आपण नियम
आणि याबद्दल मार्गदर्शक तत्वे डाऊनलोड करू शकतो ते आपण खालीलप्रमाणे प्रमाणे करू
शकतो

mahadbt portal 2022

 • यानंतर तुम्हाला ‘’GuidelinesAnd Rules’’ हा पर्याय दिसेल या पर्यायावर क्लिक करणे आवश्यक आहे
 • आता तुमच्यासमोर एक नवीन
  पेज ओपन होईल, या पेजवर तुम्हाला मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम PDF स्वरुपात दिसतील,
  हे PDF तुम्ही डाऊनलोड करू शकता.

Mahadbt पोर्टलवर
महाविद्यालयांची यादी कशी डाऊनलोड करावी ?

mahabdt

mahadbt

 • आता तुमच्यासमोर एक नवीन
  पेज उघडेल या पेजवर तुम्हाला ‘’महाविद्यालयांची यादी डाऊनलोड करा’’ हा पर्याय
  दिसेल या पर्यायावर क्लिक करा, या पर्यायावर क्लिक करताच महाविद्यालयांची यादी
  डाऊनलोड होईल. अशा प्रकारे तुम्ही महाविद्यालयांची यादी डाऊनलोड करू शकतात.

Mahadbt शिष्यवृत्ती 2024 FAQ

Q. mahadbt शिष्यवृत्ती काय
आहे ?

Mahadbt शिष्यवृत्ती हे एक
वेबसाईट आहे हि वेबसाईट महाराष्ट्र शासनाने निर्माण केली आहे, या वेबसाईटच्या
माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती
उपलब्ध आहेत तसेच या पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील योग्य आणि गुणवंत
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते, त्याचप्रमाणे या वेबसाईटच्या माध्यमातून
थेट लाभ हस्तांतरणाव्दारे (DBT) पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात
शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो.

Q. Mahadbt शिष्यवृत्तीसाठी
अर्ज कोण करू शकत ?

महाराष्ट्र शासनाच्या या Mahadbt पोर्टलवर महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेले पात्र विद्यार्थी अर्ज करू
शकतात, यासाठी तुम्हाला या लेखामध्ये महाdbt शिष्यवृत्ती योजने बद्दल संपूर्ण
माहिती वाचायला मिळेल.

Q. Mahadbt पोर्टल वर OTP किती
वेळ वैध राहतो ?

या पोर्टल वर OTP 30
मिनिटांसाठी वैध असतो

Q. Mahadbt पोर्टल वर अर्ज सादर
केल्यावर त्याची स्थिती कशी तपासावी ?

यासाठी आपल्याला शासनाच्या
अधिकृत 
Mahadbt या पोर्टल वर भेट द्यावी लागेल, तुमचे लॉगिन झाल्यावर अॅप्लिकेशन
ट्रॅकिंग मेनुखाली, अर्जदाराने त्याचा वैध अॅप्लिकेशन आयडी टाकावा. या प्रकारे
अर्जदार त्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासू शकतात.

Q. माझ्या खात्यात DBT निधी
आला आहे हे मला कसे कळेल ?

यासाठी तुम्हाला तुमचा
मोबाइल नंबर तुमच्या बँकेमध्ये अपडेट करावा लागेल, या नंतर ज्यावेळी तुम्हाला
खात्यात DBT निधी जमा होईल त्यावेळी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर बँकव्दारे अलर्ट
एसएमएस प्राप्त होईल

Q. अर्जाचा फॉर्म ड्राफ्ट
मोडमध्ये संग्रहित केला जाऊ शकतो काय ?

होय, अर्जदार अर्जाचा फॉर्म
ड्राफ्ट मोडमध्ये संग्रहित करू शकतो.

Leave a Comment