कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024 मराठी | Kanyadan Yojana Maharashtra: अप्लिकेशन, पात्रता संपूर्ण माहिती

Kanyadan Yojana Maharashtra 2024 in Marathi | Kanyadan Yojana Maharashtra 2024: Application Form, Eligibility | कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024 संपूर्ण माहिती मराठी | कन्यादान योजनेतील मदत 25,000 रुपयांपर्यंत वाढणार

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या ‘कन्यादान योजने’ अंतर्गत देण्यात येणारी आर्थिक मदत 10,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यात येणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. हा कार्यक्रम महिलांना सक्षम करण्यासाठी विवाहासाठी आर्थिक मदत देतो. कन्यादान योजना महाराष्ट्राबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी खालील लेख वाचा.

कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024 ही सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग (https://sjsa.maharashtra.gov.in) द्वारे प्रशासित समाज कल्याण योजना आहे. वधू देणगी योजनेचा प्राथमिक उद्देश नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. हा कार्यक्रम कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील नवविवाहित जोडप्यांना उपयुक्तता आणि आर्थिक सहाय्य भेट देईल. राज्यातील गरीब कुटुंबांचे कल्याण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने धर्मादाय योजना सुरू केली.

Kanyadan Yojana Maharashtra 2024 in Marathi 

कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024 नावाचा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग (https://sjsa.maharashtra.gov.in) द्वारे चालवला जातो. नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हे कन्यादान योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमामुळे, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील नवविवाहित जोडप्यांना उपयुक्ततेची भेटवस्तू आणि आर्थिक मदत मिळेल. राज्यातील गरीब कुटुंबांचे कल्याण करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने हा धर्मादाय कार्यक्रम सुरू केला आहे.

कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024
Kanyadan Yojana Maharashtra

कन्यादान योजना महाराष्ट्र या सामाजिक कल्याण उपक्रमाची जबाबदारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे आहे. नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक पाठबळ देणे हे कन्यादान योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील नवविवाहित जोडप्यांना या कार्यक्रमांतर्गत भेट म्हणून रोख मदत आणि उपयुक्तता मिळेल. महाराष्ट्र सरकारने या हेरिटेज उपक्रमाद्वारे राज्यातील गरीब कुटुंबांचे कल्याण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

                  मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 

कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024: मदत रकमेत वाढ होणार 

महाराष्ट्र सरकारने कन्यादान योजनेंतर्गत दिली जाणारी मदत 25,000/- रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. यावरून सरकार कुटुंबांना आधार देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दिसून येते. ही वाढ मुलींच्या लग्नादरम्यान कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.

Kanyadan Yojana Maharashtra
Image by Twitter

मदतीची रक्कम वाढवून, औपचारिक विधी, कपडे, दागिने आणि इतर पारंपारिक व्यवस्थेसह कुटुंबांना आवश्यक विवाह खर्च अधिक चांगल्या प्रकारे परवडतील याची खात्री करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या मदतीतील वाढीमुळे राज्यभरातील मोठ्या संख्येने कुटुंबांना फायदा होईल आणि समुदायांचे एकूण सामाजिक-आर्थिक कल्याण वाढण्यास हातभार लागेल अशी अपेक्षा आहे.

                     ई-श्रम कार्ड पेन्शन योजना 

Kanyadan Yojana Maharashtra Highlights

योजना कन्यादान योजना
व्दारा सुरु महाराष्ट्र सरकार
अधिकृत वेबसाइट https://sjsa.maharashtra.gov.in
लाभार्थी अनुसूचित जाती/विमूक्त जाती/भटक्या जमाती/इतर मागासवर्ग / विशेष मागासवर्ग
योजनेचा प्रकार महाराष्ट्र सरकारी योजना
योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळया जाती, जमातीतील लोंकाचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा कमी करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
योजनेच्या प्रमुख अटी वधु व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असले पाहिजे.
वराचे वय 21 वर्ष व वधुचे वय 18 वर्षपेक्षा कमी असू नये.
जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम व प्राधिकृत अधिका-याने दिलेले असावे.
वधु-वर यांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय राहील.
नवदांपत्यांतील वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौध्दासह) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील असावेत.
बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पंत्य/कुटूंब यांचे कडून झालेला नसावा या बाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती (नवबौध्दांसह ) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणा-या जोडप्यांना रु 20000/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
सामुहिक विवाह सोहळयाचे आयोजन करण्या-या संस्था व संघटनांना प्रत्येक जोडप्या मागे रु 2000/- असे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते.
या योजनेचा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठी तथापि विधवा महिलेस दुस-या विवाहाकरिता अनुज्ञेय आहे
अर्ज करण्याची पध्दत संबधीत स्वंयसेवी संस्थेने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी
आर्थिक मदत 25,000/-रुपये
वर्ष 2024


             स्टँड अप इंडिया लोन स्कीम 

कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024: उद्दिष्ट 

महाराष्ट्रातील भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, विशेष मागासवर्ग आणि आदिवासी यांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक गैरसोय कमी करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाकलित करणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

कन्यादान योजनेत 20 हजार रुपये दिले जातील

एप्रिल 2021 अपडेट्स: मागासवर्गीय गरीब मुला-मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने सुरू केलेल्या कन्यादान योजनेत दहा हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींच्या पालकांना 20 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. पूर्वी ही रक्कम 10 हजार होती आणि ती वस्तू प्रकारात दिली जात होती; मात्र आता या रकमेचा धनादेश विवाह सोहळ्यानंतर मुलीच्या आईच्या नावे दिला जाणार आहे.

लग्नात होणारा अनावश्यक खर्च कर्जबाजारी करतो आणि त्यामुळे वधू पित्याला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. यावर मात करण्यासाठी आणि विवाहात होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी, वरील संवर्गातील मुलींच्या विवाहासाठी सामुदायिक विवाह सोहळ्यासाठी कन्यादान योजना समाज कल्याण विभागामार्फत 2003-04 पासून राबविण्यात येत आहे.

सुरुवातीला, नवबौद्ध, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, धनगर, वंजारी आणि विशेष मागास प्रवर्गासह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील नवविवाहित वधू-वरांना 6,000 रुपये किमतीचे मंगळसूत्र आणि 4,000 रुपये किमतीचे घरगुती साहित्य देण्यात येत होते. त्यात अलीकडे बदल करण्यात आला आहे. आणि आता ही आर्थिक मदत 20 हजार रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी जी मदत वस्तूच्या रुपात दिली जात होती ती आता वधूच्या आई किंवा वडिलांच्या नावे धनादेशाद्वारे दिली जाईल.

               पीएम सुर्यघर मुफ्त बिजली योजना 

कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024: लाभ 

अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थी जोडप्यांच्या पालकांना कन्यादान योजनेद्वारे 20,000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल.

कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024: पात्रता निकष 

कन्यादान योजनेसाठी महाराष्ट्र पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत

 • लग्न झाल्यावर वधू आणि वर महाराष्ट्र राज्याचे नागरिक असले पाहिजेत.
 • वराचे वय किमान एकवीस (21) आणि वधूचे वय अठरा (18) पेक्षा कमी नसावे.
 • वधू आणि वरांपैकी एक किंवा दोन्ही अनुसूचित जाती किंवा विमुक्त जातीचे किंवा इतर मागासवर्गीय किंवा भटक्या जमातीचे किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.
 • कन्यादान अनुदान योजना फक्त वधू-वरांच्या पहिल्या लग्नाला दिली जाईल.
 • सामूहिक विवाह सोहळ्यात किमान दहा जोडप्यांनी (20 वर आणि 20 वधू) विवाह समारंभ पार पाडणे आवश्यक आहे.
 • बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पंत्य/कुटूंब यांचे कडून झालेला नसावा या बाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप

 • महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती (नवबौध्दांसह ) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणा-या जोडप्यांना रु. 20000/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
 • सामुहिक विवाह सोहळयाचे आयोजन करण्या-या संस्था व संघटनांना प्रत्येक जोडप्या मागे रु 2000/- असे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते.
 • या योजनेचा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठी तथापि विधवा महिलेस दुस-या विवाहाकरिता अनुज्ञेय आहे.

कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024: आवश्यक कागदपत्रे

कन्यादान योजना महाराष्ट्रासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • पती-पत्नीचे ओळखपत्र
 • रहिवासी प्रमाणपत्र
 • विधवेच्या बाबतीत मृत्यू प्रमाणपत्र
 • विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
 • उत्पन्न प्रमाणपत्र
 • दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र.

महाराष्ट्र कन्यादान योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

कन्यादान योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी खालील चरणांचे अनुसरण करा

 • संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
 • अर्जामध्ये सर्व संबंधित डेटा आणि आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
 • कार्यक्रमाच्या अधिक तपशिलांसाठी समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवावा.
अधिकृत वेबसाइट इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारी योजना इथे क्लिक करा
प्रधानमंत्री योजना लिस्ट इथे क्लिक करा
जॉईन टेलिग्राम

निष्कर्ष / Conclusion 

महाराष्ट्र कन्यादान योजना 2024: मुलीच्या लग्नाच्या शुभ मुहूर्तावर कुटुंबांना आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कन्यादान योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. मुलींच्या हिताला चालना देण्यासाठी आणि विवाहादरम्यान कुटुंबांवर पडणारा आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राज्यातील एक अतिशय महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

Kanyadan Yojana Maharashtra FAQ 

Q. महाराष्ट्र कन्यादान योजना काय आहे?

कन्यादान योजना ही महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली एक कल्याणकारी योजना आहे, ज्याचा उद्देश गरीब, गरजू, निराधार कुटुंबांना त्यांच्या मुली/विधवा/घटस्फोटितांच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे. या योजनेंतर्गत, पूर्वी गृहोपयोगी वस्तू आणि सामूहिक विवाह खर्चासाठी 10,000 रुपये सहाय्य रक्कम दिली जात होती, ती आता 25,000 रुपये करण्यात आली आहे.

Q. महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचे उद्दिष्ट काय आहे?

या योजनेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, विशेष मागासवर्ग आणि आदिवासींना समाजाच्या नागरिकांना मुख्य प्रवाहात समाकलित करून त्यांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक गैरसोय दूर करणे हा आहे.

Q. महाराष्ट्र कन्यादान योजनेसाठी पात्रता निकष काय आहेत?

विवाहाच्या वेळी वधू आणि वर महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असले पाहिजेत. वराचे वय किमान एकवीस (21) वर्षे आणि वधूचे वय किमान अठरा (18) वर्षे असणे आवश्यक आहे.

Q. महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचे काय लाभ आहेत?

भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, विशेष मागासवर्ग आणि आदिवासीं समाजाच्या लाभार्थी जोडप्यांच्या पालकांना कन्यादान योजनेद्वारे 25,000/- रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. 

Leave a Comment